مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۶
کد خبر: ۷۲۸۲
تعداد نظرات: ۲ نظر
با تعبیر خواب بره، تعبیر خواب کشتن بره، تعبیر خواب گوشت بره، تعبیر خواب گم شدن بره و تعبیر خواب پوست و پشم بره همراه ما باشید.
تعبیر خواب بره قهوه ای – تعبیر خواب کشتن بره - تعبیر خواب گله گوسفندان - تعبیر خواب زاییدن بره - تعبیر خواب به دنیا آمدن بره
 
ستاره | سرویس سرگرمی - بره در رویا می‌تواند اشاره به موارد زیر داشته باشد:
 • بخش کودک، وابسته و شکننده شخص. 
 • زندگی جدید، شاید کودک و یا دوران کودکی شخص رویابین
(کتاب فرهنگ تفسیر رویا)
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب بره

محمدبن سیرین گوید: بره درخواب، اگر نر یا ماده باشد، فرزند است. اگر بیند بره را فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که او را فرزندی آید.
 
ابراهیم کرمانی گوید: دیدن بره در خواب خیر و منفعت است و نیکی و مال حلال به قدر بزرگی و کوچکی آن. اگربیند بره داشت او مال و غنیمت رسد به قدر آن.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن بره به خواب برچهار وجه است.
 1. فرزند
 2. مال حلال
 3. معیشت
 4. غم و اندوه
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن بره در خواب بسیار خوب است.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید بره‌ها در چمنزاری سرسبز بازی می‌کنند، علامت آن است که دوستانی صمیمی خواهید یافت و در کسب ثروت موفق خواهید شد. اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که از طریق فروش محصولات زراعی خود سودی کلان خواهد برد.
 • دیدن بره‌ها هنگام طوفان زمستانی و بارندگی در خواب، علامت آن است که امید شما به بهبودی اوضاع و روزگاری بهتر به یأس مبدل خواهد شد.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • داشتن یک بره: دلداری، تسلی
 • بره ای در حالت خواب و یا علف خوردن: افکارشعف آور
 • بره را روی دوش بردن: خوشبختی
 • بدنبال آن جستجو کردن: رضایت
 • بره ای در حال جست و خیز: از بچه‌های خود راضی بودن
یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن بره مراد حاصل شود
 • دیدن بره مال و هدیه بود

تعبیر خواب کشتن بره

ابن سیرین: اگر بیند بره را بکشت، دلیل که فرزند او بمیرد. اگر بیند گوشت بره بخورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد.
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند بره یا بزغاله را بکشت و آن را بخورد و نه از هر گوشت کشت، دلیل که او را مصیبتی رسد به سبب فرزند.
 
مطیعی تهرانی:
 • اگر بیننده خواب ببیند که بره ای را سر بریده و ذبح کرده زیانی به او می‌رسد یا یکی از نزدیکانش فوت می‌شود. خوردن گوشت بره غم خوردن است. داشتن بره‌های بسیار فراوانی نعمت است. به هر حال دیدن بره در خواب خوب است حتی تماشای گله ای که بره‌هایی در میان آنست.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • کشتن بره: رحمت خدا
 • بره‌ها را می‌کشید: به موانع دشوار خواهید رسید.
بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید بره ای را ذبح می‌کنند، علامت آن است که با فدا کردن فراغت و آسایش خود عاقبت به سعادت دست می‌یابید.
 • دیدن بره مرده در خواب، نشانه اندوه و پریشانی است.

تعبیر خواب گوشت بره

آنلی بیتون: خوردن گوشت با استخوان بره در خواب، نشانه آن است که برای تأمین فرزندان دچار دردسر خواهید شد.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • گوشت بره می‌خورید: اشک
 • روز عید گوشت بره می‌خورید: یک رفاقت طولانی

تعبیر خواب گم شدن بره

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب بره ای گم کنید، علامت آن است که افرادی خودرأی به فرمان شما گردن می‌نهند، شما باید بیشتر مراقب رفتار خود باشید.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: یک بره گمشده را پیدا می‌کنید: در یک محکمه یا معامله برد با شما خواهد بود.
 

تعبیر خواب پوست و پشم بره

آنلی بیتون:
 • دیدن پوست بره در خواب، علامت آن است که لذت و آسایش به زور از دیگران سلب خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید پشم بره ای را می‌چینید، علامت آن است که شخصیتی سرد و پولدوست به دست خواهید آورد. با همه صداقت بی رحم خواهید بود.
 • اگر زنی خواب ببیند پوست بره ای را می‌کند و ناگهان در حین انجام این کار در می‌یابید که پوست فرزند خود را از گوشت جدا می‌کند، نشانه آن است که در آینده با رفتار خود موجب پریشانی و اندوهگین شدن نزدیکان خواهد شد.

تعبیرخواب دیدن بره به روایت کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • بره در چمنزار: آسایش و راحتی خیال
 • بره می‌خرید: غافلگیر خواهید شد.
 • بره می‌فروشید: خوشبختی
 • مالک تعدادی بره هستید: پول وتسلی خاطر
 • یک بره به کسی هدیه می‌کنید: عمرشما طولانی خواهد بود.
 • یک بره حمل می‌کنید: سرنوشت شما به خوشبختی می‌انجامد و از فداکاری دیگران برای راحتی شما لذت خواهید برد.
 • یک گله بره در چراگاه: ترس بزرگی بر شما غلبه خواهد کرد.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
سعید
۲ ماه پیش
درود بر شما خوبان. بنده خواب دیدم در مغازه قصابی شخصی پوست بره ای سیاه رنگ که سر ندارد را بصورتی که بره روی پاهایش ایستاده است را میکند و من هم یک مقدار پوست بره دیگری که خوابیده بود و سفید رنگ بود و من فکر کردم ذبح شده را میکنم ولی یکدفعه احساس کردم که بره چشمانش باز است و زنده است و بهمین خاطر دیگر پوستش را نکندم ولی از زنده بودن یا مرده بودن بره مطمئن نبودم
خواب‌تان بیانگر احساسات خام یا رفتارهای غیراخلاقی شماست. ممکنست محدودیت‌های قدرت فیزیکی‌تان را بیازمایید. نمادی از طمع و وسوسه است. همچنین بیانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: بیانگر دلسوزی شماست. می‌خواهید تمایلات جانوری‌تان را بشناسید.
ز.ک
۳ ماه پیش
سلام. ببخشید من خواب دیدم بچه دار شدم ولی ۳ تا بره سیاه به دنیا آوردم میخواستم بدونم تعبیرش چیه
البته مراحل به دنیا آوردنشو ندیدم بعدها دیدم ۳ تا بره به دنیا آوردم
خواب‌تان یعنی ایده یا پروژه‌ای تازه را متولد می‌کنید. بیانگر نگرشی نو، شروعی تازه یا حادثه‌ای بزرگ است. تعبیر دیگر: توجهتان را به کودکان درون‌تان جلب کند و گنجایش‌تان برای رشد باشد. نمادی از طمع و وسوسه است. بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
سعید
۲ ماه پیش
درود بر شما خوبان. بنده خواب دیدم در مغازه قصابی شخصی پوست بره ای سیاه رنگ که سر ندارد را بصورتی که بره روی پاهایش ایستاده است را میکند و من هم یک مقدار پوست بره دیگری که خوابیده بود و سفید رنگ بود و من فکر کردم ذبح شده را میکنم ولی یکدفعه احساس کردم که بره چشمانش باز است و زنده است و بهمین خاطر دیگر پوستش را نکندم ولی از زنده بودن یا مرده بودن بره مطمئن نبودم
خواب‌تان بیانگر احساسات خام یا رفتارهای غیراخلاقی شماست. ممکنست محدودیت‌های قدرت فیزیکی‌تان را بیازمایید. نمادی از طمع و وسوسه است. همچنین بیانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: بیانگر دلسوزی شماست. می‌خواهید تمایلات جانوری‌تان را بشناسید.
ز.ک
۳ ماه پیش
سلام. ببخشید من خواب دیدم بچه دار شدم ولی ۳ تا بره سیاه به دنیا آوردم میخواستم بدونم تعبیرش چیه
البته مراحل به دنیا آوردنشو ندیدم بعدها دیدم ۳ تا بره به دنیا آوردم
خواب‌تان یعنی ایده یا پروژه‌ای تازه را متولد می‌کنید. بیانگر نگرشی نو، شروعی تازه یا حادثه‌ای بزرگ است. تعبیر دیگر: توجهتان را به کودکان درون‌تان جلب کند و گنجایش‌تان برای رشد باشد. نمادی از طمع و وسوسه است. بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است.