تعبیر خواب افعی – نیش زدن افعی چه مفهومی دارد؟

با تعبیر خواب مار، تعبیر خواب افعی و تعبیر خواب نیش زدن افعی همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – در واقع تعبیر خواب مار نیرو یا انرژی پشت سر هر حرکت هدفمند است. نیروی حیات، توان بالقوه و نهانی که ما را به رشد و در عین حال مرگ وا می‌دارد، البته در کنار غرایز و احساساتی که با توان بسیار ما را هدایت می‌کنند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب افعی

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر زنی جوان خواب مار افعی را ببیند، نشانه آن است که کسی با فریب می‌خواهد او را به دردسر بیاندازد. اما اگر در خواب ببیند که مار از او می‌گریزد، به این معناست که در مقابل حمله‌های دیگران توانایی دفاع از خود را خواهد داشت.

 

تعبیر خواب افعی

تعبیر خواب افعی

 

لیلا برایت می‌گوید: دیدن افعی در خواب، بدین معنا است که موضوعی زندگی خانوادگی شما را تهدید می‌کند. اگر در خواب ببینید که یک افعی شما را نیش می‌زند، نشانه‌ی آن است که با افرادی همنشین می‌شوید که به شما ضرر می‌رساند.

 

تعبیر خواب نیش زدن افعی

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید افعی دست شما را نیش می‌زند و او چون مرده نقش بر زمین می‌شود اما در همان حالت نفس می‌کشد، و باز افعی نیشی دیگر به او می زند و دوست شما از جای خود بلند می‌شود، و بعد از این وقایع هر دو پشت بوته‌ها ناپدید می‌شوید، نشانه آن است که دوستان شما از واقعه ای بد، پریشان خواهند شد و به شما نیز زیان خواهد خورد.2 نظر
  1. سلام درخواب دیدم که روی زمین افتادم ناگهان زمین شروع کردبه حرکت وازجایی که من افتاده بودم ماری بزرگ بیرون آمد وشروع کرد به حرکت وباهرحرکت خودتمام خانه های نزدیک خودش رابه آتش می کشید اما هیچ کس آسیبی ندیدوهرچه صدا می کردم ومی گفتم مارافعی کسی اهمیتی نمی دادبعد ازاین که مارازدیدم پنهان شد دیدم به نوجوان که نمی شناختمش مارراگشته وانداخت جلوی پای من وگفت نترس دیگه مرده

    • خواب دیدن زلزله، یعنی تکان شدیدی را تجربه می‌کنید که ثبات و بنیان‌تان را تهدید می‌کند (متزلزل می‌کند). خواب، حس ناامنی، ترس‌ها و حس بی‌یاوریتان را تأکید می‌کند. مار، بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. مار، ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، اینست که مار، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است. اژدهای آتش به ماهیت رقابتی و رهبری اشاره دارد. اینکه خانه در آتش می‌سوزد، یعنی نیاز به کمی تحول دارید. تعبیر دیگر: روی شور و شوق و عشق‌تان به یک نفر تأکید می‌کنید. اینکه فریاد می‌زنید، بیانگر خشم سرکوب‌شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. بی‌اعتنایی، یعنی از عمل‌تان خشنود نیستید. غریبه، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور