تعبیر دیدن مار سیاه در خواب خوبه یا بد؟

تعبیر خواب مار سیاه و معنای دیدن آن در خواب هشداری در رابطه با خطری بالقوه است. با تعبیر خواب مار سیاه بزرگ، مار سیاه و سفید، مار سیاه و زرد، مار سیاه و قرمز و... با ادامه مطلب همراه باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب مار سیاه
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن مار یا گزیده شدن توسط یک مار در خواب بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که شما را تهدید می‌کند. خواب شما ممکن است به شما در مورد چیزی در زندگی بیداری‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. برای آگاهی از فضای کلی خواب‌ها می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب مار سیاه - دیدن مار سیاه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مار سیاه

تعبیر خواب مار به مهار کردن انرژی‌های بیننده خواب اشاره دارد و رنگ سیاه نماد خطر بالقوه است. دیدن مار سیاه در خواب به این معنی است که باید مراقب خود باشید. اصولا این رویا مفهومی منفی داشته و ممکن است موجب ناراحتی و تحولات ناخوشایند در زندگیتان گردد.
مار سیاه معمولا در خواب به صورت‌های زیر دیده می‌شود:
  • مار سیاه دور بدن
  • مار سیاه سمی
  • مار سیاه در علف‌ها
  • تعداد زیادی مار سیاه
  • مار سیاه مرده که بیننده خواب را گاز می‌گیرد

تصویر یک مار سیاه نمایانگر قدرت شما در درون است. غالبا این گونه رویا‌ها با وضعیت کنونی شما در زندگی بیداری کاملا در ارتباط است و منعکس کننده بخشی از آن است. شاید وقت آن رسیده که با واقعیت روبرو شوید.

جزئیات پیرامون خواب زمانی مهم هستند که بتوانید معنی آن را درک کنید. اگر در خواب با تهدید مار سیاه مواجه شدید نشانه این است که شما نمی‌توانید از پس دغدغه‌های ذهنی خودتان برآیید. شاید به نظر همه چیز خوب و مرتب بیاید، ولی در لایه‌های زیرین زندگیتان مسائلی وجود دارد که شما را نگران می‌کند.

ابن سیرین می‌گوید:
دیدن مار سیاه در خواب، به معنای دشمنی آشناست (از نزدیکان شما)، اما این دشمن پنهان است و هنوز نمی‌دانید که آن فرد کیست.
اگر مار سیاه را در خانه بیند، از اهل خانه، کسی با شما عداوت دارد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مارهای سیاه در خواب دیدی، یعنی دشمنان زیادی داری و عده بسیاری از تو دل خوشی ندارند.

 

تعبیر خواب مار سیاه بزرگ

به تعبیر معبرین غربی، دیدن مار سیاه بزرگ در خواب نشانه درسی جدی است که زندگی برای شما فراهم کرده است. لازم است خود را برای آزمونی سخت آماده کنید؛ درسی که از طرف یکی از اطرافیان نزدیک به خود خواهید آموخت!

 

تعبیر خواب مار سیاه کوچک

مار سیاه کوچک در خواب اشاره به کودکی دارد. این خواب در برخی مواقع به این معناست که زمان آن رسیده است که با پول بهتر عمل کنید.

 

تعبیر خواب مار سیاه دو نیم شده

اگر در خواب دیدید که مار سیاهی به دو نیم تقسیم شده است این نشانه‌ای است که شما باید در شرایط اجتماعی بهتر عمل کنید. پیام اصلی این خواب این است که شما هرگز نمی‌توانید که کاملا خوب باشید.

 

تعبیر خواب مار سیاه باردار

اگر شما زن هستید و در خواب یک مار باردار ببینید به این معناست که شما باردار شده و صاحب فرزند می‌شوید. مار اگر سیاه باشد، فرزند شما پسر است.

 

تعبیر خواب پوست‌ اندازی مار سیاه

اگر در خواب دیدید مارهای سیاه پوست‌ اندازی می‌کنند، این عمل آنان نوعی تولد دوباره محسوب می‌شود، بنابراین زندگی شما نیز قرار است دست خوش تغییر شود. در حقیقت، در آینده تحولات مثبتی برای شما رخ می‌دهد.

 

تعبیر خواب ترس از مار سیاه

اگر در خواب از مار سیاه می‌ترسید، یعنی در زندگی واقعی، شخصی مزاحم شماست و با کارهایش آرامش را از شما سلب کرده است. همچنین اگر غمی یا اتفاق ناخوشایندی در زندگی تجربه کرده‌اید این خواب را می‌بینید.

 

تعبیر خواب مار سیاه و سفید

به تعبیر معبرین غربی دیدن مار سیاه و سفید در خواب می‌تواند به مانعی در زندگی مربوط باشد که در حال حاضر با آن روبرو هستید و یا مرتبط با احساسی باشد که کنترل کردن آن از توان شما خارج است. 

 

تعبیر خواب مار سیاه و زرد

به گفته معبرین غربی دیدن مار سیاه و زرد در خواب بدان معناست که در زندگی حوادث، اتفاقات و احساسات ناخوشایندی را تجربه خواهید کرد. بطور کلی مشاهده مار زرد و سیاه در خواب تعبیری منفی دارد. سیاه نشانه قدرت و توانمندی است در حالیکه زرد مفهومی متضاد با سیاه دارد.

 

تعبیر خواب مار سیاه و قرمز

تعبیر خواب مار سیاه و قرمز به گفته معبرین غربی این است که هرچیز منفی در زندگی شما رخ می‌دهد برایتان نتیجه‌ای مثبت به همراه خواهد داشت.

 

تعبیر خواب مار سبز و سیاه

اگر در خواب مار سبز و سیاه بود، تعبیر آن است که شخصی با شما دشمن است که آن شخص آشناست، اما شما اطلاع ندارید که با شما خصومت دارد. این فرد در زمانی که فکرش را هم نمی‌کنید برای شما مشکل ایجاد می‌کند.

 

منابع:
خواب و رویا
تعبیرستان

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo