تعبیر خواب استفراغ کردن چیست؟

استفراغ کردن در خواب بیانگر دور انداختن بخش چندش آور زندگی است. امام صادق (ع) تعبیر خواب استفراغ را توبه کردن، پشیمانی و مضرت می‌دانند.
تعبیر خواب استفراغ
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – استفراغ در خواب انکار باورها و عقاید گذشته خویش است. شاید در موقعیتی قرار گرفته‌اید که باید دست از چیزی که به آن اعتقاد دارید بردارید. البته که اینکار برای شما بسیار سخت است. نحوه بالا آوردن و رنگ استفراغ در تعبیر ان بسیار موثر است. به طور کلی تعبیرگران اسلامی استفراغ را در خواب توبه و استغفار دانسته ولی تحلیلکران غربی به بررسی جزییات این رویا نیز پرداخته‌اند.

 

تعبیر خواب استفراغ سفید - تعبیر خواب استفراغ زرد - تعبیر خواب بالا اوردن بچه - تعبیر خواب استفراغ مرده - تعبیر خواب استفراغ برنج

 

تعبیر خواب استفراغ

امام جعفر صادق (ع) :

دیدن استفراغ کردن در خواب بر شش و جه است.

 1. توبه کردن
 2. پشیمانی
 3. آسیب و زیان
 4. فرج ونجات از غم
 5. امانت باز دادن
 6. گشایش کارهای بسته

اگر بیند استفراغ کرد و همچنان خورد، دلیل که چیزی به کسی بخشیده باشد و بازستاند.

حضرت دانیال:

 • اگر ببینی راحت و آسان استفراغ کرده‌ای، از گناه و معصیت توبه می‌کنی.
 •  اگر ببینی نمی‌توانی استفراغ کنی، دچار ضرر و زیانی می‌شوی.

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش ضرر و زیان مالی و انجام گناه و معصیت است.

کارل گوستاو یونگ:

بنر-هومکا-ستاره

 • خواب دیدن اینکه استفراغ می‌کنید بیانگر این است که نیاز دارید جنبه‌ای از زندگی تان را که چندش آور است، رد کنید یا دور بیاندازید. احساسات یا مفاهیمی وجود دارد که نیاز دارید با ان روبرو شوید و رهایش کنید.
 • دیدن کسی که در خوابتان استفراغ می‌کند بیانگر ظاهر سازی‌های غلط افرادی است که تلاش می‌کنند از شما سوء استفاده کنند.

لیلا برایت: دیدن استفراغ در خواب، نشانه‌ی آن است که شانس به شما رو می‌کند. 

کتاب سرزمین رویاها:

 • خواب استفراغ: حوادث مهم در پیش است.
 • خوراکی‌ها را استفراغ می‌کنید: شهرت شما رو به تیرگی می‌رود.
 • دیگران استفراغ می‌کنند: از یک شخص سومی تقاضای ازدواج خواهید کرد.

 فروید معتقد است هر رویایی که می‌بینیم ریشه در ناخودآگاه ما دارد. با توجه به این موضوع، دیدن استفراغ در خواب را یک ایده کاملا انقلابی می‌داند که ناشی از مشکلات روزمره زندگی شخص رویابین است.

فروید: استفراغ کردن در خواب یک ایده کاملا انقلابی بوده که ناشی از مشکلات روزمره زندگی شخص رویابین است.

 

تعبیر خواب بالا آوردن خون

محمدبن سیرین: اگر ببینی استفراغ کرده‌ای و خون بالا آوردی، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی.

کتاب سرزمین رویاها:

 • فقیران خواب استفراغ خون بییند: پول.
 • ثروتمندان خواب استفراغ خون ببیند: از یک زخم رنج خواهید برد.

 

تعبیر خواب استفراغ بچه

معبرین غربی:

استفراغ کردن کودکان اشاره به تمایل ما به بازگشت به دوران کودکی دارد. این خواب علاوه بر اینکه می‌تواند ویژگی‌های پنهان ما را نشان دهد، نشانگر شروع تازه یا ورود مسائل جدید به زندگی است.

در فرهنگ لغات باستانی این رویا نشانه باروری، عدم آزادی و سوء تفاهم است.

استفراغ کودک در خواب ممکن است به مسائل تغذیه ما اشاره داشته باشد. مسائلی همچون بیش از حد غذا خوردن و وزن شما در حال حاضر است. ما اغلب چنین رویا هایی را زمانی داریم که نیاز به درک بیشتر در مورد خودمان داشته باشیم!

 

تعبیر خواب استفراغ زرد رنگ

معبرین غربی: استفراغ زرد رنگ در خواب نشان دهنده انجام پروژه یا ایفای نقشی در زندگی دیگران است.

 

تعبیر خواب استفراغ سفید (کف)

معبرین غربی: به طور عمومی دیدن استفراغی که به صورت کف یا به رنگ سفید باشد معنای مثبتی به همراه دارد. رنگ سفید استفراغ نماد تعمق و ظرافت است. مقاومت و آرامش در زندگی آینده نیز از دیگر نشانه‌های دیدن این رویاست.

 

تعبیر خواب استفراغ رنگی

معبرین غربی:

 • اگر در خواب رنگ بیمار مایل به قرمز بود و او را در حال استفراغ دیدید، نشانه خشونت و عصبانیت خواهد بود.
 • معمولا استفراغ سبز نمادی از کنترل زندگی است.
 • استفراغ‌های سیاه و نارنجی دورهمی و انجمن‌هایی را نشان می دهد که به شدت آسیب پذیر هستند.
 • استفراغ آبی در خواب سمبل تفکر، عقل یا احساس گناه و بی گناهی است.

 

اگر شما رویایی با محوریت استفراغ یا بالا آوردن در خواب مشاهده کرده‌اید، نگران نباشید. با چیدن تمام قطعات پازل خوابتان می‌توانید از فضای کلی آن آگاه شوید یا که آن را به کارشناسان ما بسپارید. این رویا معمولا به همراه نمادهای دیگری دیده شود برای درک بهتر خواب می‌توانید به تعبیر خواب بیمار و تعبیر خواب تب و لرز مراجعه نمایید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo