تعبیر خواب احضار روح چیست؟

با تعبیر خواب احضار روح، تعبیر خواب دیدن روح دیگری در خود، تعبیر خواب دیدن روح پدر و مادر، تعبیر خواب دیدن روح خود و صحبت با ارواح آشنا شوید

ستاره | سرویس سرگرمی – خوانندگان گرامی تعابیر ذکر شده از کتاب بانک جامع تعبیر خواب برگرفته شده است. خواب و رویا بایستی بر اساس شرایط و وضعیت زندگی هر فرد تعبیر گردد و با استناد بر مصداقی نمی‌توان آن را برای تمامی افراد تعمیم داد. به تعبیر معبرین احضار روح در خواب از وجود یک بیگانه و یا یک ناشناس در زندگی شما خبر می‌دهد. هر چند که بایستی تمامی جوانب خواب برای تعبیر آن در نظر گرفته شود. برای آشنایی با تعابیر کلی مفاهیم مختلف به صفحه تعبیر خواب ستاره مراجعه کنید.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب احضار روح، تعبیر خواب دیدن روح دیگری در خود، تعبیر خواب دیدن روح پدر و مادر، تعبیر خواب دیدن روح خود

تعبیر خواب احضار روح

آنلی بیتون گوید: اگر خواب ببینید در مراسم احضار ارواح شركت کرده‌اید، نشانه آن است كه آشنایی و دوستی با افراد بیگانه، بر زندگی شما تأثیر منفی خواهد گذاشت.

یونگ گوید: دیدن و یا عضوی از جلسه احضار روح بودن نشانگر بینش و آگاهی شماست. شما می‌خواهید اطلاعات نهفته موجود در ضمیر ناخودآگاهتان را ارزیابی کنید و بینش بیشتری در رابطه با یک موقعیت به دست آورید. تعبیر دیگر این خواب راهی برای کنار آمدن شما با مسائل مربوط به مرگ است.

 

دیدن روح دیگری در وجود خود

آنلی بیتون گوید:

 • اگر در خواب احساس کنید روح دیگری در تن شما حلول کرده است، علامت آن است که وجود بیگانه ای که وارد زندگی شما خواهد شد، آرامش و منفعت به دست خواهید آورد.

 • اگر دختر نوازنده ای خواب ببیند روحش در تن زنی است که با لباس نازک بر صحنه نمایش نقش ایفا می‌کند، نشانه آن است که در کار بزرگی از رقیب خود پیشی خواهد گرفت.

 


تعبیر خواب صحبت درباره روح

آنلی بیتون گوید: اگر خواب ببینید درباره فناناپذیری روح خود با دیگران گفتگو می‌کنید، نشانه آن است که از هر فرصتی برای کسب دانش مورد نظر خود بهره می‌گیرید و از مصاحبت افراد روشنفکر لذت می‌برید.

 

تبلیغات در ستاره

تعبیر خواب دیدن ارواح پدر و مادر

آنلی بیتون گوید: اگر در خواب روح پدر و مادر خود را ببینید، نشانه آن است که در معرض خطر قرار گرفته‌اید. باید به هنگام شراکت با افراد بیگانه دقت کنید.

 

تعبیر خواب دیدن روح خود

آنلی بیتون گوید:
 • اگر در خواب روح خود را ببینید، نشانه آن است که با کسی همسفر می‌شوید و با او به سفری طولانی می‌روید و در طول همه راه از نومیدی رنج می‌کشید.

 • اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می‌کند، علامت آن است که به دست دشمنان می افتید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که در اثر فریب بیوه خواهد شد.

 • دیدن روح در خواب و در میان آسمان نشانه آن است که در اثر از دست دادن یکی از نزدیکان احساس بدبختی خواهید کرد.

 • اگر خواب ببینید روح مردی سمت چپ و روح زنی سمت راست شما، با چهرهایی شاد ایستاده‌اند، دلالت بر آن دارد که شما به سرعت از گمنامی به شهرت می‌رسید، اما این مقام دیری نمی‌پاید زیرا مرگ به سراغتان خواهد آمد.

طبقه بندی:
 1. بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

  از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

 2. سلام من خواب دیدم تو اینه اتاقم یکی روبروش وایستاده قیافه ترسناکی داشت مثل روح بود

  • سلام! متوجه خواب‌تان نشدم. آیا درون آینه خود و روح را مشاهده کرده‌اید یا فقط روح را؟ لطفا توضیح دهید!

ستاره
Logo