تعبیر دیدن اتوبوس در خواب خوبه یا بد؟

با تعبیر خواب اتوبوس سوار شدن، تعبیر خواب ایستگاه اتوبوس، تعبیر خواب اتوبوس با سقف کوتاه یا بلند و تعبیر خواب ایستادن در اتوبوس آشنا شوید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب اتوبوس بیانگر تجربه، متعهد شدن، پیوند با گروهی از مردم، همراهی با دیگران و تلاش برای رسیدن به جایی است. اما لازم است بدانید این تلاش وابسته به دیگران نیز هست.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
تعبیر خواب اتوبوس

تعبیر خواب اتوبوس

 

تعبیر خواب اتوبوس

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • خواب دیدن اینکه شما منتظر اتوبس هستید بیانگر یک عقب گرد موقتی در دستیابی به اهداف شخصی تان است.
 • اگر شما از اتوبوس جا بمانید، بیانگر این است که یک جنبه از زندگی تان، از کنترل شما خارج شده است. شما نیاز دارید که سرعتتان را کم کنید و نقشه‌ی جدیدی بریزید.
 • اگر شما سوار اتوبوس اشتباهی می‌شوید، خواب بیانگر این است که می‌ترسید انتخاب غلط کنید یا در مسیری اشتباه پا گذارید. شما بین چیزی که می‌خواهید و چیزی که دیگران برای شما می‌خواهند، گیج شده اید.
 • خواب دیدن اینکه کرایه اتوبوس را پرداخت می‌کنید، به هزینه‌ای اشاره دارد که پرداخت می‌کنید تا دیگران را از خودتان خشنود کنید.
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی که پادشاه به تو گردون (کالسکه) داده است به معنی این است که پادشاه باعث بزرگی تو می‌شود. (در قدیم به جای اتوبوس از کالسکه استفاده می‌شد بنابر این شاید بتوان تعابیر آنها را یکسان دانست.)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: 
تعبیرهای گردون عبارتند از: عزت و جاه، حکومت و فرمانروایی، مرتبه، هیبت، بزرگی، نشاط و خرمی، بلندپایگی و والایی، آسانی کارها

 

تعبیر خواب اتوبوس سوار شدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی که سوار گردون (کالسکه) شده‌ای که حرکت می‌‎کند به این معنی است که شرافت و بزرگی به دست خواهی آورد.

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابان‌ها می‌گذرید، علامت آن است که وعده‌هایی احمقانه به خود خواهید داد. با دوستان خود نیز اختلاف پیدا می‌کنید.
 • دیدن اتوبوس در خواب، نشانه آن است که فردی می‌خواهد دردسر برایتان فراهم کند.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید

خواب دیدن اینکه شما سوار اتوبوس هستید بیانگر این است که همرنگ جماعت می‌شوید. شما اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی تان به کجا می‌رود (مسیری که زندگی تان به آن سمت می‌رود) کنترلی ندارید.

 

تعبیر خواب راندن اتوبوس

کارل گوستاو یونگ: 
 • خواب دیدن اینکه یک اتوبوس می‌رانید به این معنی است که شما رهبر یک گروه هستید و پیشران هستید.
 • اگر شما یک اتوبوس ربوده شده را در خوابتان برانید، به این معنی است که شما اقدامات شدیدی می‌کنید تا سرنوشت خود را کنترل کنید (دست و پا می‌زنید تا سرنوشتتان در کنترل خودتان باشد). شما ازینکه طبق نظر سیستم پیش روید (همرنگ جماعت باشید) خودداری می‌کنید.
 • خواب دیدن اینکه اتوبوس در آب رانده می‌شود، به یک سفر احساسی اشاره دارد که افراد زیادی را درگیر آن هستند.
 • دیدن یک راننده اتوبوس در خوابتان، بیانگر رهبری یک ایده یا برنامه‌ی گروهی است. نمادی از قدرت جمعی است. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما دور خود می‌چرخید و پیشرفت آنچنانی ندارید.
 • خواب دیدن اینکه شما راننده اتوبوس هستید بیانگر این است که به سرعت به سمت جلو پیش می‌روید. شما نیاز دارید که صبر بیشتر و زور کمتری را از خود نشان دهید. بویژه اگر شما راننده اتوبوس مدرسه هستید، بیانگر این است که دانش و یادگیری شما، به سرعت در زندگی تان پیشرفت می‌کند. خواب شما ممکن است به این ربط داشته باشد که یک موقعیت یادگیری جدیدی وجود دارد.

 

تعبیر خواب تصادف اتوبوس

کارل گوستاو یونگ:
خواب دیدن اینکه شما در یک تصادف اتوبوس هستید، بیانگر این است که زمان آن رسیده که از گروه جدا شده و روی پای خودتان بایستید (ریسک کنید). شما نیاز دارید که مستقل‌تر باشید. خواب دیدن اینکه اتوبوس تصادف می‌کند (سقوط می‌کند) یا به یک ساختمان می‌خورد، بیانگر این است که نظرات و دیدگاه هاتان در تضاد با اکثریت است.

 

تعبیر خواب ایستگاه اتوبوس

 • اگر خواب ببینید منتظر اتوبوس ایستاده اید به معنای وجود یک مانع موقتی بر سر راه رسیدن به اهدافتان است.
 • اگر خواب ببینید در ایستگاه اتوبوس هستید بدین معنی است که با سیل جمعیت حرکت می کنید. فاقد ابتکار هستید و کنترلی بر روند زندگی تان ندارید.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا: ایستگاه اتوبوس نمایانگر انتظار برای رویدادی که رخ می‌دهد و شما را به جایی برساند، همراه شدن با افراد غریبه و مردمان دیگر در جهت راهی که برگزیده‌اید، اتکا به رویدادهای اجتماعی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنید تا شما را به هدفتان برسانند، تلاش برای رسیدن به جایی در زندگی، تلاش برای پشت سر گذاشتن چیزی یا کسی است.

 
کارل گوستاو یونگ:‌
 • خواب دیدن اینکه شما در ترمینال اتوبوس هستید، بیانگر این است که شما به سطح یا مرحله‌ی جدیدی در زندگی فیزیکی یا احساسی‌تان، رسیده اید.
 • خواب دیدن اینکه شما به ترمینال اتوبوس نرسیدید، بیانگر این است که شما حس می‌کنید یاوری ندارید و در یک موقعیت گیر کرده اید. شما حس می‌کنید که هم از نظر فیزیکی هم احساسی، عقب نگه داشته شده اید (مانع‌تان شده‌اند). تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما حس می‌کنید در یک جنبه از زندگی، کار، رابطه یا زندگی خانوادگی تان، جدا افتاده اید و پیشرفتی ندارید.
 • خواب دیدن اینکه شما در ایستگاه اتوبوس هستید بیانگر این است که تصمیمی وجود دارد که باید بگیرید. شما نیاز دارید که تصمیم بگیرید که چه کاری می‌خواهید با آینده تان بکنید.

 

تعبیر خواب ایستادن در اتوبوس

بیتون گوید: اگر خواب ببینید در اتوبوسی ایستاده‌اید، دلالت بر آن دارد که قصد دارید به کاری خطرناک دست بزنید.

 

تعبیر خواب اتوبوس با سقف کوتاه و بلند

بیتون می‌گوید: اگر سقف اتوبوس در خواب کوتاه باشد، نشانه آن است که با موانع به مقصد خواهید رسید و اگر سقف اتوبوس بلند باشد، علامت آن است که خطری آشکار شما را تهدید می‌کند.

 

تعبیر خواب اتوبوس مدرسه

کارل گوستاو یونگ:‌
 • دیدن یا سوار شدن اتوبوس مدرسه در خوابتان بیانگر این است که شما دارید وارد ماجراجویی برای یک سفر مهم در زندگی تان می‌شوید که نیاز به رشد شخصی شما دارد.
 • خواب دیدن اینکه اتوبوس مدرسه می‌رانید بیانگر این است که شما دوست دارید مسئولیت دیگران را به عهده گیرید و به دنبال صلاح آن‌ها باشید.

از اینکه با خواندن تعبیر خواب اتوبوس همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. در مجموعه تعبیر خواب ستاره می‌توانید دیگر تعبیر مربوط به خودرو همچون تعبیر خواب ماشین و تعبیر خواب رانندگی را نیز مشاهده نمایید.
56 نظر
 1. سلام، وقت بخیر

  پری‌شب خواب دیدم سوار اتوبوس پدر دوستم شدم. دوستم هم بعنوان کمک راننده تو اتوبوس بود. قرار شد با همون اتوبوس من رو ببرن خونه. من قبول کردم ولی گفتم یه چیزهایی تو کلاس جا مونده برم اونارو بیارم. قرار شد منتظر من بمونن. وقتی وسایلم رو‌ جمع کردم و برگشتم که سوار بشم. دیدم اتوبوس پُرِ پُر بود. خیلی‌ها ایستاده بودن. ولی دیدم رو صندلی که من میخواستم بشینم، یک نفر نشسته و کیفشو گذاشته جای من! هیچکس هم اعتراض نکرده بود. این شخص هم میشناختم، دوست دوره راهنماییم بود که خیلی وقته ازش خبری ندارم. فکر کردم شاید جا برای من گرفته، از دوستم (که اتوبوس مال پدرش بود) پرسیدم من میتونم سوار شم؟ گفت نه دیگه نمیشه و جا نیست. من هم بحثی نکردم دیگه، دیدم نمیشه، گفتم خب باشه ، پیاده میرم. رفتم سر خیابون دیدم چارراهه. من تو خواب ادرس‌هارو قاطی میکنم داشتم فکر میکردم که از کجا باید برم؟ یدفعه دیدم همون اتوبوس رسید سر چارراه با خودم گفتم قرار بود اول بره سمت خونه ما پس من هم باید همون سمتی برم که اتوبوس میخواد بره. رفتم همون سمت به ایستگاه مترو رسیدم. وارد سالن که شدم صدای قطار رو شنیدم که داشت میرفت. رفتم بلیط بگیرم که از خواب بیدار شدم. یعنی نه به اتوبوس رسیدم، نه به قطار، نه هم رسیدم خونه.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی لازمست فضایی برای تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، حاکی از انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می کنید روی دیدگاه هایتان حساب نمی کنند یا دیدگاه هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه های گوناگون جمعیتی را در شخصیت تان دخیل کنید. همرنگ جماعت می شوید. اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی تان به کجا می رود (مسیری که زندگی تان به آنسو می رود) کنترلی ندارید. لازمست ارتباطات قدیمی تان را با همکلاسیان پیشین تان به تصویر بکشید تا در رابطه ی فعلی تان به بینش برسید. گویای درسی از گذشته است که آموخته اید و اکنون در جنبه ای از زندگی تان، کارایی دارد. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «رفتم همون سمت» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • ادامه‌اش که گفتین:

    رفتم همون سمت به ایستگاه مترو رسیدم. وارد سالن که شدم صدای قطار رو شنیدم که داشت میرفت. رفتم بلیط بگیرم که از خواب بیدار شدم. یعنی نه به اتوبوس رسیدم، نه به قطار، نه هم رسیدم خونه.

    • در ادامه: حاکی از دوره ی تحول در زندگی تان است. لازمست برای ارزیابی مجدد موقعیت تان و تعیین مسیر و هدف هایتان، اندکی زمان گذارید (از کارتان کمی دست بکشید و ارزیابی مجدد کنید). گویای تطابق و اطاعت است. عملی را می انجامید که همه می انجامند. تعبیر دیگر: خیلی روشمند هستید. لازمست کارها را به صورت خاص سازماندهی کنید و به ترتیب و به شیوه ای منظم بینجامید.

 2. سلام وقتتون بخیر ..من خواب دیدم سواراتوبوس شدم بامادرم ..اتوبوس شلوغ بودمادرم صندلیهای جلو بود من صندلیهای عقب،موقع پیاده سرایستگاه منوبایک اسم دیگه صداکرد من متوچه شدم بامنه ..تاموقعی که خاستم پیاده بشم اتوبوس راه افتاد..من ازمادرم جداافتادم وهرچه به راننده گفتم نگه نداشت گفت ایستگاه بعدی .. من توذهنم همش فکرمادرم بودم ..ممنون میشم تعبیرشوبهم بگین

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی لازمست فضایی برای تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، حاکی از انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می کنید روی دیدگاه هایتان حساب نمی کنند یا دیدگاه هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه های گوناگون جمعیتی را در شخصیت تان دخیل کنید. همرنگ جماعت می شوید. اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی تان به کجا می رود (مسیری که زندگی تان به آنسو می رود) کنترلی ندارید.

 3. باسلام و خسته نباشید خدمت شما

  من چند وقته بعضی شبا خواب میبینم راننده اتوبوس هستم و مردم رو به مقصدشون میرسونم ممنون میشم اگه تعبیرشون کنین

 4. سلام خواب دیدم،با استادم ودخترو دوست سمیمیم سواره اتوبوس هستیم استاد دستشو نیراره روی بازم محکم میگیره مثل ی داره تو اتوبوس استادا بودبم منها دیت منو گرفته بود ی لحظه از اتوبوس بادخترم پیاده میشم آدرس یا جایی رو چک کنم بعد دوباره سوارمیشم وقتی سوارشدم استادو دوستم نشسته بودند خیالم از بابت اینکه زودسوارشدم جمع میشه و اتوبوس ب حرکتش ادامه میده

  • سلام! خوابتان یعنی لازمست خصوصیتی خاص که بهترین دوست تان دارد را در خودتان بپرورانید یا بپذیرید. از خودتان بپرسید چه چیز(هایی)، بهترین دوست تان را به بهترین دوست تان تبدیل کرده است و لازمست چگونه روی این مورد(ها) در خودتان کار کنید؟ تعبیر دیگر: نمایانگر اخبار مثبت است. علامتی از یادگیری و خرد بالاتر است. در زمینه ای (رشته ای) برتری خواهید یافت. همرنگ جماعت می شوید. اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی تان به کجا می رود (مسیری که زندگی تان به آنسو می رود) کنترلی ندارید.

 5. سلام اگه یادتون باشه گفتم مادرم زندانی هستش خواب دیدم یه جایی بودم داشتم خرید میکردم بعدش که اومدم بیرون چن تا اتوبوس دیدم ک داخل یکیشون مادرم بود منم بدو بدو رفتم دنبال اتوبوس و داد زدم گفتم مامان…. اونم منو دید و به راننده رسوند ک اتوبوسو نگه داره بعدش اومده

  پایین و بغلش کردم و یه کم گریه کردم میخواستیم بریم خونه با هم

  • سلام! خوابتان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. نمایانگر فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه خریده می شود و آنچه لازمست انجام شود را در نظر گیرید! به عزم و انگیزه تان در پیگیری هدف هایتان اشاره دارد. موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطراف تان است، بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که لازمست در تصمیم گیری، عجله کنید. علامتی از ماهیت مراقب و عشق ورزنده ی شماست. نیاز به عاطفه ی شدیدتر دارید یا لازمست عشق شدیدتری بنمایانید. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر این باشد که لازمست مهربان تر باشید. در یک دوره ی شفا در زندگی تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است.

 6. دررمورد اتوبوس این همه تعبیر ارایه شده همشون درست نیست دیدن اتوبوس یعنی رفتن به سفر و سفر ی در پیش دارید.

 7. سلام . وقت بخیر .. خیر باشه ان شاءالله

  من خواب دیدم با پدر خدابیامرزم داخل اتوبوسیم و در حال حرکت هست اتوبوس

  بابام پیشم بود انگار داشت تمیز میکرد دور خودش رو (فکر میکنم) بعد هی بیشتر و بیشتر به من نزدیک میشد در حال تمیز کردن و من مثلا برای خنده ادای له شدن در آوردم دیدم داره لکه های شیشه رو میگیره ( من دم شیشه نشسته بودم ) یهو یاد کرونا افتادم بهش گفتم بابا ول کن کرونا اومده داری همینطوری به همه جا دست میزنی

  فکر کنم گفت باید تمیز بشه

  بعد بابام رو گرفتم بغلم بابام پشتش بهم بود که بغلش کردم . اصلا کلا صورتش رو ندیدم . فقط لباس و دستش رو دیدم .

  در حین بغل کردن آساین لباسم رو دیدم که صورتیه

  .

  بعد خواهرم که پشتم بود انگار نگران مرغ عشقش شده بود از پشت اتوبوس اوردش نمیدونم انگار به اونم گفتم به من تکیه کن یا من همزمان با بابا که گرفتمش تو ( خواهرم یا قفس ) رو میگیرم و نگه میدارم با خودم

  بعد یه نفر تو اتوبوس انگار مسئول بود گفت بیرون رو ببینید یه سری عروس و دومادن که دارن ریلکس میکنن برای عروسی انگار .. بعد یه آقایی با لبخند گفت رمز زندگی همینه ریلکس کردن

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. همرنگ جماعت می‌شوید. اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی‌تان به کجا می‌رود (مسیری که زندگی‌تان به آنسو می‌رود) کنترلی ندارید. علامتی از انفعال یا حمایت است. ممکنست مانعی نامرئی برای حمایت از خودتان در موقعیت یا رابطه‌ای قرار دهید. علامتی از ماهیت مراقب و عشق‌ورزنده‌ی شماست. نیاز به عاطفه‌ی شدیدتر دارید یا لازمست عشق شدیدتری بنمایانید. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر این باشد که لازمست مهربان‌تر باشید. تعبیر دیگر: نیاز به تماس فیزیکی یا احساسی دارید. نمایانگر تمایل و کشش قلبی‌تان بسوی شخصی خاص است. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «آستین» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 8. متشکرررررم

  در حین بغل کردن آستین لباسم رو دیدم که صورتیه 

  .

  بعد خواهرم که پشتم بود انگار نگران مرغ عشقش شده بود از پشت اتوبوس اوردش نمیدونم انگار به اونم گفتم به من تکیه کن یا قعس رو بده من نگه دارم و به این فکر میکردم که چطوری هم تعادل خودم و هم پدرم و هم خواهرم یا مرغ عشقش رو نگه دارم .

  بعد یه نفر تو اتوبوس انگار مسئول بود گفت بیرون رو ببینید یه سری عروس و دومادن که دارن ریلکس میکنن برای عروسی انگار .. بعد یه آقایی با لبخند گفت رمز زندگی همینه ریلکس کردن

  • خواهش می‌کنم! در ادامه: نمایانگر عشق، لذت، شیرینی، شادی، عطوفت و مهربانی است. همچنین، علامت عاشق بودن یا شفایابی از طریق عشق است. تعبیر دیگر: نمایانگر نارسی و نابالغی یا ضعف است؛ بویژه هنگامی که درباره‌ی «عشق» مطرح می‌شود. اگر صورتی را دوست ندارید، پس، ممکنست ناشی از مسأله‌های وابستگی یا مسأله‌هایی درباره‌ی والدین‌تان باشد. دل‌تان برای شریک‌تان تنگ می‌شود (از شریک‌تان دور می‌افتید یا از دستش می‌دهید). علامتی از اتحاد یا مشارکت است.

 9. سلام من خواب دیدم خالم یک اتوبوس سبز یا آبی خوشگل خریده وداشت تمیزش می کرد من هم رفتم تبریک گفتم تعبیرش چی میشه

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. توانایی‌تان برای ارائه‌ی کمک و همیاری به دیگران را می‌نمایاند. گویای هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد. گویای تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره‌ای از نبود تجربه در وظیفه‌ای است؛ یعنی، درباره‌ی انجام عملی، تجربه‌ی کافی ندارید. گویای حقیقت، عقل، بهشت، ابدیت، از خود گذشتگی، آرامش، وفاداری و با آغوش باز پذیرا بودن است. شاید تمایل‌تان را برای گریختن ابراز می‌کنید. ممکنست نمادی از راهنمای معنوی و خوشبینی‌تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید.

 10. سلام من خواب دیدم که دختر خاله ام تبلتشو بهم داده و گفته مال خودت منم بعد کلی رو در باسی قبول می کنم و میرم بیرون و قاب تبلت می افته تو چاله آبی و منم چند شم میشه بر نمی دارم و می بینم رفیقم اونجا واستاده بهش می گم تو اینجا چی کار می کنی میگه اومدم دنبالت و حالا باید بریم شهرستان و ماهم میرسم ترمینال و سوار اتوبوس می شیم تو اون آبان کرج قزوین بودیم تو خوابم داشت شدیدا تو اتوبان بارون میومد طوری که ترافیک شده بود و یه هو راننده اتوبوس اومد گفت به دلیل آب گرفتی جاده نمی تونیم شما رو به مقصد برسونیم همه پیاده شن و پول ها رو هم به مسافر ها میدادن رفتیم پایین تاکسی گرفتیم رفتیم کوچه بغلیمون نمیدونم چرا اونجا رفتیم و یه هو بر خوردیم به پسردایی مامانم بعد وایسادیم چند ساعت اونجا و پسر عموی مامانم که همسن خود مه تو اون چن ساعت هی به من تیکه می نواخت منم به خاطر اینکه اونجا مهمون بودیم خیلی مودبانه جوابش رو میدادم تا اینکه ی چی گفت که خیلی ناراحت شدم و اونجا رو ترک کردم و بعدش از خواب بید از شدم

  • سلام! خواب‌تان نمادی از فناوری، اطلاعات و زندگی نوین است. فرصت‌های تازه به رویتان باز می‌شوند. تعبیر دیگر: گویای نبود فردیت و نبود احساسات است. اغلب بدون اینکه دیدگاه‌هایتان را ابراز کنید، با جریان پیش می‌روید. گویای شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. همرنگ جماعت می‌شوید. اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی‌تان به کجا می‌رود (مسیری که زندگی‌تان به آنسو می‌رود) کنترلی ندارید. نمادی از بخشش است. استعاره‌ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: نمادی از باروری و تجدید است. گویای ناامیدیی است که در زندگی تجربه می‌کنید. چیزها به آن همواری و راحتی که دوست دارید، پیش نمی‌روند. حس می‌کنید در جایی که اکنون در زندگی‌تان هستید، گیر کرده‌اید. ادامه‌ی خواب‌تان از «پیاده شن» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور