تعبیر خواب ابرو – ریختن و برداشتن ابرو در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب ابرو، تعبیر خواب اصلاح ابرو، تعبیر خواب ابرو برداشتن پسر، تعبیر خواب ابرو پرپشت، تعبیر خواب ریختن ابرو و ... همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب ابرو
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب ابرو از دیدگاه روانشناسی اشاره به محافظت، غلبه بر خطر، فراوانی و مسائل مالی دارد. این رویا روزهای بعد از سختی و کمبود در موضوعات مالی را نشان می‌دهد.

معمولا ابرو در خواب می‌تواند به صورت‌های مختلفی همچون:

 • ابرو برداشتن
 • تاتو ابرو
 • اصلاح ابرو (مداد کشیدن، هاشور و …)

دیده شود. در ادامه برای تحلیل و تعبیر خواب ابرو از دو دیدگاه اسلامی و روانشناسی استفاده شده است.

 

تعبیر خواب ابرو - تعبیر خواب ریختن و برداشتن ابرو

تعبیر خواب ابرو

 

تعبیر خواب ابرو

محمد بن سیرین گوید: ابروها دیدن به خواب دین بود. اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود، دلیل است که زینت وی تمام و کمال بود اما اگر ابروهایش ریخته بود، تعبیرش برخلاف آن خواهد بود.

معبرین غربی:

 • دیدن ابروهای مناسب در خواب بیانگر ملاقات با افراد قابل اعتماد است.
 • دیدن ابرو در خواب نشانه عزت و احترام به خود است به این معنی که اگر کسی در خواب ببیند که ابروهایش ریخته است یعنی عزت و بزرگی خود را از دست داده است.
 • دیدن ابرو در خواب همچنین می‌تواند نشانه این باشد که شما احساس محافظت می‌کنید و به معنای حل کردن مشکلات مالی نیز هست. این خواب همچنین می‌تواند نشانه موفق شدن در مشکلات سخت نیز باشد. گاهی نیز دیدن ابرو در خواب به معنای داشتن اوقات خوب و خوش با دوستان است.

ابن سیرین: تعبیر ابرو، دین است. اگر ببینی ابروهایت کامل است و هیچ عیبی ندارد، زینت تو تمام و کمال خواهد بود.

منوچهر مطیعی تهرانی: ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله‌ای برای افزودن زیبایی. چنانچه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست، نشان از آن است که نزد مردم محترم است یا می‌شود و اطرافیان عیب او را نمی‌گویند.

مطیعی تهرانی: نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است

کارل گوستاو یونگ:

 • توجه به ابرو‌ها در خوابتان بیانگر شگفتی، ناباوری، تعجب یا شک است. ممکن است بیانگر نگرانی یا رد کردن باشد.
 • خواب دیدن اینکه شما ابرو ندارید، بیانگر این است که احساسات ندارید. شما به اندازه کافی خود را ابراز نمی‌کنید.
 • خواب دیدن اینکه در خواب ابرو پیوسته دارید بیانگر این است که شما در مورد ظاهر فیزیکی‌تان حس نا امنی می‌کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما به اندازه کافی احساسات خود را ابراز نمی‌کنید. شاید شما خیلی زیادی احساسات را درون خود نگه می‌دارید. چیزی است که تلاش می‌کنید مخفی‌اش کنید.

آنلی بیتون: دیدن ابرو در خواب، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک با مسائل گمراه کننده‌ای روبرو خواهید شد.

کتاب سرزمین رویاها:

ابروی خودتان: یک منفعت مالی

ابروهای بلوطی رنگ: شانس بزرگ

ابروهای سیاه: شادی بزرگ

ابروهای عضو یک فامیل: طرفداران بسیاری پیدا می‌کنید

ابروهای شوهرتان: عشق

ابروهای زنتان: شانس قابل توجه

ابروهای بچه‌هایتان: منفعت مالی

ابروهای دشمنانتان: شما را فریب می‌دهند

ابروهای باریک: غم بزرگ

ابروهای سر پایین: عشق به شما وفادار نیست

 

تعبیر خواب اصلاح ابرو

معبرین غربی:

 • اصلاح ابرو توسط خود در خواب نشانه اعتماد به نفس بالای بیننده خواب است. شما در زندگی بیداری تحت تاثیر دیگر قرار نمی‌گیرید. شما به توانایی‌های خود اعتماد کامل داشته و اظهار نظرهای منفی دیگران خدشه‌ای به شما وارد نخواهند کرد. به تعبیری دیگر فقط خود شما مسئول موفقیت‌ها و شکست‌هایتان هستید و دیگران دخالتی در آن ندارند. به نگرش و طرز تفکر مثبتی که در پیش گرفته‌اید ادامه دهید.
 • اگر در خواب مشاهده کردید که در حال کندن ابروهای خود هستید، سطح سختی‌ای که بواسطه کنده شدن ابروها حس می‌کنید با مقدار مشکلاتی که در زندگی واقعی با آن‌ها مواجه هستید برابر است.
 • اگر در خواب ببینید که یکی از ابروها یا هر دوی آن را اصلاح می‌کنید بایستی برای تغییر زندگی خود تصمیماتی را در نظر بگیرید.
 • از آنجایی که ابرو نماد اعتماد به نفس در انسان، تغییر در آن مانند تاتو، مداد کشیدن، هاشور ابرو و هر عملی که به زیبایی آن کمک کند بیانگر تلاش برای بدست آوردن اعتماد به نفس در برابر دیگران است. شما سعی می‌کنید توانایی‌های خود را به رخ دیگران بکشید.

 

تعبیر خواب ابرو برداشتن مردان

مطیعی تهرانی گوید: آرایش چهره، زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب‌ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی است برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوایی است. (تعبیر خواب آرایش کردن)

 

تعبیر خواب ریختن ابرو

ابن سیرین: اگر ببینی ابروهایت ریخته است، زینت و دین تو ناقص خواهد بود.

ابراهیم کرمانی: اگر در خواب ببینی ابرو نداری و یا ابروی تو ریخته است به این معناست که قصد انجام کاری می‌کنی که باعث بدنامی تو می‌شود و اگر خلاف این خواب ببینی به معنای قصد انجام کاری است که باعث خوش نامی تو می‌شود.

جابر مغربی: اگر در خواب ببینی که یکی از ابروهایت ریخته و دیگری کنده شده است به معنای کاهش مال و اموال تو خواهد بود.

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالای چشمان خویش ابرو ندارد می‌گویند که بیننده خواب بی حرمت و کم آبرو می‌شود و دیگران درباره‌اش بد می‌گویند و به بدی عمل می‌کنند.

علاوه بر تعابیر گفته شده برای ریزش ابرو می‌توانید تعبیر خواب ریختن موی سر در مجموعه تعبیر خواب ستاره نیز مطالعه نمایید

 

تعبیر خواب ابروهای سفید

معبرین غربی: ابروی سفید در خواب به معنای باز شدن درب آرامش و سودآوری برای بیننده خواب است. ارتباطی موفق و عمیق پس از تمامی رابطه‌های بد گذشته خواهید داشت.

مطیعی تهرانی: ابروهای سفید علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعی است. ابروهای سفید و پر پشت، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می‌نمائید.

ابراهیم کرمانی: اگر در خواب ببیند که ابروهایش سفید گشته است به این معناست که علم و وقار و بردباری او افزایش پیدا می‌کند اما مال و اموالش کم می‌شود.

 

تعبیر خواب تیغ زدن ابرو

منوچهر تهرانی گوید: تراشیدن ابرو نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می‌دهد که با اعمال و دخالت عقل می‌تواند مانع زیان و خسران گردد.

مطیعی تهرانی: داشتن یک ابرو زیان مالی است

 

تعبیر خواب ابرو پرپشت

لیلا برایت: اگر در خواب ابروهای پر پشت را ببینید، بدین معنی است که روزگار شاد و خوبی را سپری خواهید کرد. دیدن ابروهای کم پشت و سوخته، علامت آن است که خسارت زیادی به شما می‌رسد.

کتاب سرزمین رویاها:

 • ابروهای کلفت: پول
 • ابروهای خیلی بلند: خوشبختی در عشق

منوچهر مطیعی تهرانی: ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی یا تحصیلاتی که دارید، برای شما قائل هستند.

 

برگرفته از:

 • angelnumber.org
 • alodreams.com

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo