تعبیر خواب ابرو – ریختن و برداشتن ابرو در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب ابرو، تعبیر خواب اصلاح ابرو، تعبیر خواب ابرو برداشتن پسر، تعبیر خواب ابرو پرپشت، تعبیر خواب ریختن ابرو و ... همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – ابرو در خواب تعابیر مختلفی در پی دارد. معبران دیدن ریزش ابرو در خواب را به عدم احترام نزد مردم تعبیر کرده‌اند. همواره به یاد داشته باشید نوع و کیفیت خواب در تعبیر و تفسیر آن بسیار تاثیر گذار است.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
 
تعبیر خواب ابرو - تعبیر خواب ریختن و برداشتن ابرو

تعبیر خواب ابرو

 

تعبیر خواب ابرو

محمد بن سیرین گوید: ابروها دیدن به خواب دین بود. اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود، دلیل است که زینت وی تمام و کمال بود اما اگر ابروهایش ریخته بود، تعبیرش برخلاف آن خواهد بود.
 
منوچهر مطیعی تهرانی: ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی. چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست نشان آن است که نزد مردم محترم است یا می‌شود و اطرافیان عیب او را نمی‌گویند. نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است. 
 
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • توجه به ابرو‌ها در خوابتان بیانگر شگفتی، ناباوری، تعجب یا شک است. ممکن است بیانگر نگرانی یا رد کردن باشد.
 • خواب دیدن اینکه شما ابرو ندارید بیانگر این است که احساسات ندارید. شما به اندازه کافی خود را ابراز نمی‌کنید.
 • خواب دیدن اینکه در خواب ابرو پیوسته دارید بیانگر این است که شما در مورد ظاهر فیزیکی تان حس نا امنی می‌کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما به اندازه کافی احساسات خود را ابراز نمی‌کنید. شاید شما خیلی زیادی احساسات را درون خود نگه می‌دارید. چیزی است که تلاش می‌کنید مخفیش کنید.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن ابرو در خواب، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک با مسائل گمراه کننده ای روبرو خواهید شد.
معبران غربی می‌گویند:
 • دیدن ابرو در خواب نشانه عزت و احترام به خود است به این معنی که اگر کسی در خواب ببیند که ابروهایش ریخته است یعنی عزت و بزرگی خود را از دست داده است.
 • دیدن ابرو در خواب همچنین می‌تواند نشانه این باشد که شما احساس محافظت می‌کنید و به معنای حل کردن مشکلات مالی نیز هست. این خواب همچنین می‌تواند نشانه موفق شدن در مشکلات سخت نیز هست. گاهی نیز دیدن ابرو در خواب به معنای داشتن اوقات خوب و خوش با دوستان است.

 

تعبیر خواب اصلاح ابرو

اصلاح ابرو توسط خود در خواب نشانه اعتماد به نفس بالای بیننده خواب است. شما در زندگی بیداری تحت تاثیر دیگر قرار نمی‌گیرید. شما به توانایی‌های خود اعتماد کامل داشته و اظهار نظرهای منفی دیگران خدشه‌ای به شما وارد نخواهند کرد.به تعبیری دیگر فقط خود شما مسئول موفقیت‌ها و شکست‌هایتان هستید و دیگران دخالتی در آن ندارند. به نگرش و طرز تفکر مثبتی که در پیش گرفته‌اید ادامه دهید.

 

تعبیر خواب ابرو برداشتن پسر

مطیعی تهرانی گوید: آرایش چهره، زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب‌ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی است برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوایی است. (تعبیر خواب آرایش کردن)

 

 

تعبیر خواب ریزش ابرو

ابن سیرین گوید: اگر دید که ابروهایش فرو ریخت، تاویلش به خلاف این بود.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب ببینی ابرو نداری و یا ابروی تو ریخته است به این معناست که قصد انجام کاری می‌کنی که باعث بدنامی تو می‌شود و اگر خلاف این خواب ببینی به معنای قصد انجام کاری است که باعث خوش نامی تو می‌شود.
 
جابر مغربی گوید: اگر در خواب ببینی که یکی از ابروهایت ریخته و دیگری کنده شده است به معنای کاهش مال و اموال تو خواهد بود.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالای چشمان خویش ابرو ندارد می‌گوید که بیننده خواب بی حرمت و کم آبرو می‌شود و دیگران درباره‌اش بد می گویند و به بدی عمل می‌کنند.
علاوه بر تعابیر گفته شده برای ریزش ابرو می‌توانید تعبیر خواب ریختن موی سر در مجموعه تعبیر خواب ستاره نیز مطالعه نمایید

 

تعبیر خواب ابروهای سفید

مطیعی تهرانی: ابروهای سفید علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعی است. داشتن یک ابرو زیان مالی است.
ابراهیم کرمانی: اگر در خواب ببیند که ابروهایش سفید گشته است به این معناست که علم و وقار و بردباری او افزایش پیدا می‌کند اما مال و اموالش کم می‌شود.

 

تعبیر خواب تیغ زدن ابرو

 

منوچهر تهرانی گوید: تراشیدن ابرو نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می‌دهد که با اعمال و دخالت عقل می‌تواند مانع زیان و خسران گردد.

 

تعبیر خواب ابرو پرپشت

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ابروهای پر پشت را ببینید، بدین معنی است که روزگار شاد و خوبی را سپری خواهید کرد. دیدن ابروهای کم پشت و سوخته، علامت آن است که خسارت زیادی به شما می‌رسد.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • ابروهای کلفت: پول
 • ابروهای خیلی بلند: خوشبختی در عشق

منوچهر مطیعی تهرانی: ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی که دارید یا تحصیل می‌کنید برای شما قائل‌اند. ابروهای سفید و پر پشت، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می‌نمایید.

 

تعبیر خواب ابروی نازک

کتاب سرزمین رویاها:
 • ابروهای باریک: غم بزرگ
 • ابروهای سر پایین: عشق به شما وفادار نیست

 

تعبیر خواب ابروهای رنگی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • ابروی خودتان: یک منفعت مالی
 • ابروهای بلوطی رنگ: شانس بزرگ
 • ابروهای سیاه: شادی بزرگ
 • ابروهای عضو یک فامیل: طرفداران بسیاری پیدا می‌کنید
 • ابروهای شوهرتان: عشق
 • ابروهای زنتان: شانس قابل توجه
 • ابروهای بچه‌هایتان: منفعت مالی
 • ابروهای دشمنانتان: شما را فریب می‌دهند

 

برگرفته از:

 • angelnumber.org
 • alodreams.com131 Comments
 1. سلام.وقتتون بخیر.
  من دیروز بعد از ظهر خواب دیدم که دارم خودمو تو آیینه نگاه میکنم و یهو دیدم ابروی سمت راستم بیشترش ریخته و خیلی شوک شدم و ناراحت شدم چون در واقعیت هم یه مدتی هست که یکم داره موهای سرم و ابروهام میریزه و از این بابت ناراحتم…

  • سلام؛ همچنین! گرچه با توجه به رخدادی که بتازگی برایتان افتاده است، این خواب می تواند بازنمودی از همان باشد و ازین رو دارای تعبیر خاصی نباشد؛ اما با وجود این: خوابتان گویای هراس از ناشناخته ها و غیرمنتظره ها است. نمی خواهید با احساسات تان روبرو شوید. به فکرهایی درباره ی خود درونی تان می اندیشید. چگونه خودتان را درمی یابید و چگونه می خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید. نشانگر یک بیداری ناگهانی و آگاهی جدید است. احساسات ندارید. خود را به حد کافی ابراز نمی کنید. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

   • سلام در خواب دیدم که آرایشگر هستم وابرو های یک زن که قرمز رنگ بودن رو بر میدارم ولی انگار دستام یاری نمیکردن و نمی‌تونستم بردارم بعد داشتم خالم صدا میکردم که در واقعیت آرایشگر هست که اون بیاد اصلاح کنه تعبیرش چیه ممنون

    • سلام! خوابتان ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان حاکی از انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: گویای نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی حالی می کنید. شاید لازمست کمی بایستید و درباره ی کارهایتان فکر کنید. ایده ها و دیدگاه هایتان را به دیگران تحمیل می کنید. شاید لازمست روی تصویر خودتان کار کنید و تصویر خودتان را بهبود بخشید. حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می کنید.

 2. سلام من دیشب خواب دیدم که رفتم جلوی آیینه و دیدم که ابروهام خیلی پهن و بلند و سیاه رنگ شده و همش باخودم میگفتم چقد همچین ابروهایی داشتن قشنگه‌.

  میشه تعبیرشو بهم بگید؟

  • سلام! خوابتان یعنی به فکرهایی درباره ی خود درونی تان می اندیشید. چگونه خودتان را درمی یابید و چگونه می خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید. نمایانگر شگفتی، ناباوری، تعجب یا شک است. ممکنست نمایانگر نگرانی یا رد کردن باشد.

 3. با سلام و خسته نباشید

  خواب دیدم که لباس عقد خریده بودم (من مجردم)،لباس نارنجی کمرنگ بود خوشگل بود به خواهرم گفتم که چرا اینو گرفتم چرا سفید نگرفتم با اینکه من نارنجی دوست دارم) رفتم حموم که بپوشمش که یک دختری اومد و گفت که میخواد ابروی من رو برداره اولش راضی نبودم ولی بعد راضی شدم اصلا درد نداشت وقتی برداشت تو ایینه دیدم ابرو هام خیلی بلندن دوباره که دیدم ابرو هام قشنگ شده بود و مثل دفعه اول نبود تعبیر چیست؟

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر امید، دوستی، تواضع، سخاوت، سرزندگی، اجتماعی بودن و طبیعت برونگرا است. نمایانگر برانگیختگی احساس هاست. حس زنده بودن می کنید. ممکنست بخواهید افق هایتان را گسترش دهید و به جهت های نو و به علاقه های نو بنگرید. به میل های غریزی تان مربوط می شود. ممکنست که برخی مسئولیت ها، مشکلات و احساسات را تجربه می کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: علامتی از خلوص و پاکسازی روح و روان تان است. لازمست خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید. نمایانگر شگفتی، ناباوری، تعجب یا شک است. ممکنست نمایانگر نگرانی یا رد کردن باشد. نمایانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر خصلت های زنانه ی شخصیت تان می باشد.

 4. سلام..من خواب دیدم داشتم به آینه نگاه می کردم، بعد (دقیق یادم نیست که با دستم بود یا برس ابرو بود) به یک ابروم دست زدم؛ به محض اینکه بهش دست زدم یک ردیف از موهای ابروم خیلی راحت ریخت.ولی فقط یکی از ابروهام یک ردیفش ریخت بعد انقد ناراحت شدم از خواب پریدم..میشه لطف کنید تعبیرش را بکید

  • سلام! خواب‌تان یعنی به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. گویای شگفتی، ناباوری، تعجب یا شک است. ممکنست گویای نگرانی یا رد کردن باشد. تعبیر دیگر: احساسات ندارید. خود را به حد کافی ابراز نمی‌کنید. تعبیر دیگر: نسبت به ظاهرتان احساس ناامنی می‌کنید. از سوی دیگر، می‌نمایاند احساسات‌تان را به حد کافی ابراز نمی‌کنید. شاید احساسات‌تان را بیش از حد در خود نگه دارید. چیزیست که سعی در پنهان کردنش دارید. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.

 5. سلام من خواب دیدم جایی میخواستم بروم میگفتم زشته وسط ابرو پر هست درحال برداشتن وسط ابروم هستم.تعبیرش چیه ممنون میشم

  • سلام! خوابتان نمایانگر شگفتی، ناباوری، تعجب یا شک است. ممکنست نمایانگر نگرانی یا رد کردن باشد. می کوشید جنبه ای از خودتان را بپوشانید یا پنهان کنید. تعبیر دیگر: یعنی بهترین چهره را به خود می گیرید. می کوشید تصویرتان را افزایش دهید و حس خودباوریتان را بیفزایید. ممکنست استعاره ای ازین باشد که لازمست رابطه تان را با کسی درست کنید. زمانش رسیده است که ببخشید و فراموش کنید.

 6. سلام من خواب دیدم یه ابروم کم‌ پشت شده بود رنگشم‌ زرد شده بود منم بامداد مشکی واسه خودم ابرو کشیدم‌ تعبیرش چیه ممنون

  • سلام! خواب‌تان گویای شگفتی، ناباوری، تعجب یا شک است. ممکنست گویای نگرانی یا رد کردن باشد. می‌کوشید جنبه‌ای از خودتان را بپوشانید یا پنهان کنید. تعبیر دیگر: یعنی بهترین چهره را به خود می‌گیرید. می‌کوشید تصویرتان را افزایش دهید و حس خودباوریتان را بیفزایید. ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که لازمست رابطه‌تان را با کسی درست کنید. زمانش رسیده است که ببخشید و فراموش کنید. هم دلالت بر مفهوم‌های منفی و هم مثبت دارد. اگر خوابی خوشایند باشد، نمادی از عقل، انرژی، زیرکی، شادی، هماهنگی و خردمندی است. اگر خوابی ناخوشایند باشد، گویای فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می‌هراسید یا ناتوانید. تمایل‌تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی‌تان را قربانی کنید. در نتیجه مانع‌های فراوانی را تجربه می‌کنید.

 7. سلام صبح شما متعالی

  خواب دیدم اومدم برس ابرو بکشم به ابروی سمت چپم یهو یه مشت موی ابرو ریخت تو مشتم خودمم تعجب کردم من که ابروم باریکه چطور اینهمه مو داره بعد مشتمو بستم اینقد موها زیاد بود که مشتم بسته نمی شد نگاه کردم دیدم فقط ابروی چپم دو نقطش کچل کچل شده

  ممنون

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی نسبت به ظاهرتان احساس ناامنی می‌کنید. از سوی دیگر، می‌نمایاند احساسات‌تان را به حد کافی ابراز نمی‌کنید. شاید احساسات‌تان را بیش از حد در خود نگه دارید. چیزیست که سعی در پنهان کردنش دارید. نمایانگر شگفتی، ناباوری، تعجب یا شک است. ممکنست نمایانگر نگرانی یا رد کردن باشد.

 8. سلام. خواب دیدم ابروهام از این حالتی که هست یه کم نازک تر شده (من ابروهای پهن دارم) و پوست زیرش قرمز شده انگار که با مداد یا چیزی رنگش کرده باشن. تعبیرش چیه؟

 9. سلام من خواب دیدم، موقعی که خواب بودم یه نفر محلولی رو به ابروهام زده و وقتی بیدار شدم قسمتایی از ابروم ریخته بود و وقتی خودمو توی آینه دیدم با یه رنگ قهوه ای کل ابروهام رو پوشونده بودم که خالی بودن بعضی نقاطش مشخص نشه از طرفی هرچی دنبال طرف میگشتم که پیداش کنم هیچکس حرف من رو باور نمیکرد فقط مادرم بود که پیگیر مشکل من بود، توی خواب هم توی یه خونه مجلل زندگی می‌کردم

  • سلام! خواب‌تان یعنی احساسات ندارید. خود را به حد کافی ابراز نمی‌کنید. به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. نمایانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه‌کاری و شخصیتی مادی است. نمایانگر خاک و زمین است. لازمست به اصل و ریشه‌تان برگردید. به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است. بیانگر نبود خودباوری است. شما تصمیم‌ها یا قضاوت‌تان را زیر سؤال می‌برید. علامتی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه‌ی فعلی‌تان درگیر عادت است.

 10. سلام خسته نباشید. من خواب دیدم که دارم خودمو تو آینه نگاه میکنم دیدم وسط ابروم خیلی خیلی کم بُـش شده اما دور ابروم قشنگ مو داشت. فقط وسط ابروهام بسیار کم مو بود. بعد من رفتم مداد ابرو برداشتم و میکشیدم برای خودم اما هرکار میکردم ابرو کشیدنم بد میشد میرفت تابالای ابرو. چندین بار روی هم روی هم با مداد کشیدم اما انگاری بلد نبودم و خراب میکشیدم. بعدم با دستم و دستمال پاکشون کردم.

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. نمایانگر شگفتی، ناباوری، تعجب یا شک است. ممکنست نمایانگر نگرانی یا رد کردن باشد.

1 2 3 7

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور