تفسیر و تعبیر آواز خواندن در خواب

با تعبیر خواب آواز خواندن، تعبیر خواب آواز دسته جمعی، خوانندگی زن، تعبیر خواب سرود، دیدن آواز خواندن دیگران در خواب همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – آواز خواندن در خواب بر اساس کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ به معنای ابراز احساسات درونی خود، خود واقعی فرد و بنابراین بروز بیشتر از توان بالقوه فرد است. بدین ترتیب شما احساس رضایت عمیقی را تجربه می‌کنید زیرا خودتان را بیشتر به کمال در می‌یابید، ارتباط با غلیان خودجوش احساسات زندگی، خود بیانگری و خطر کردن دیگر مردمان از نمادهای دیگر این گونه رویاها هستند. مجموعه تعبیر خواب ستاره شما را با تعابیر کلی خواب و رویای خویش آشنا می‌کند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب آواز خواندن

تعبیر خواب آواز خواندن

 

تعبیر خواب آواز خواندن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید سیاه پوستی هنگام حمل کیسه‌های شکر آواز می‌خواند، نشانه آن است که از موقعیتی ظاهراً کم اهمیت، منفعت زیادی به دست خواهید آورد.
 
ابراهیم کرمانی گوید: خواندن آواز بلند برای مردها به شرف و بزرگی نام و شهرت تعبیر می‌شود اما تعبیرش برای زن بسیار بد است.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در اینجا منظور از آواز صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوری که تا دور دست‌ها می‌رود و مردم از شنیدن آواز خوششان می‌آید نشان خرمی 
است و گویای شهرت و آوازه و این که در میان مردم بزرگی کسب می‌کند. 

محمد بن سیرین گوید: اگر مردی در خواب ببیند بلند آواز می‌خواند به این معناست که به اندازه بلندی آوازش در میان مردم عظمت و بزرگی به دست می‌آورد و اگر در خواب ببیند که آواز او ضعیف شده است به معنای کم شدن شهرت و آوازه او می‌شود تا حدی که دیگر کسی از او یاد نخواهد کرد.

لیلا برایت: اگر دیدید که در حال خواندن آواز شاد هستید، نشانه‌ی آن است که اتفاقات بسیار خوشحال‌کننده‌ای در حال رخ دادن است. 
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: آواز خواندن: شادمانی
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • شما آواز می‌خوانید: ناکامی و تنهایی
 • دیگران آواز می‌خوانند: شادی نا خواسته
 • یک آواز خوان: حسادت درعشق

 

تعبیر خواب آواز خواندن فرد ناآشنا

مطیعی تهرانی: صدای آشنا دوستی و محبت است و صدای ناآشنا و آواز کسی که دیده نمی‌شود و در خواب خود او را نمی‌بینیم خبری است که از یک مسافر دور رفته به شما می‌رسد و چنان چه مسافری ندارید کسی خبری به شما می‌دهد که این خبر می‌تواند خوش باشد.

 

تعبیر خواب شنیدن آواز

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب آواز شادی شنیدید، بدانید که در آینده خبرهای بسیار خوبی دریافت خواهید کرد. شنیدن آواز غمگین در خواب نیز برای شما خبرهای بدی را به همراه خواهد داشت. اگر دیدید که در جمعی در حال آواز خواندن دسته جمعی می‌باشید، علامت آن است که دارای دوستان بسیار خوب و وفاداری می‌باشید.
لوک اویتنهاو می‌گوید: شنیدن آواز: عروسی

 

تعبیر خواب آواز خواندن دسته جمعی

لیلا برایت: اگر در خواب دیدید که با شخص دیگری در حال خواندن هستید، علامت آن است که با یک فرد بسیار خوب و متشخص دوست خواهید شد.
 
آنلی بیتون می‌گوید: آواز خواندن دو نفره در خواب، تعبیر خوبی بر عشاق دارد. تعبیر آن وصال و زندگی لبریز از صلح و صفا می‌باشد. اگر دیدید که دو خواننده با یکدیگر آواز دو نفره را اجرا می‌کنند، بیانگر آن است که از یک فرد ناشناس خبر بدی دریافت خواهید کرد، اما اخبار دیگر که یک دوست به شما می‌دهد، شما را بسیار خوشحال خواهد کرد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: همراه شدن با عده ای که آواز سر داده‌اند: شادمانی، بی غمی

محمد بن سیرین گوید: 
 • سرود گفتن به حرف باطل تعبیر می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی سرود می‌گویی نشانه دچار شدن به غم است و اگر ببینی سرود را با ساز و نوا اجرا می‌کنی به مصیبت تعبیر می‌شود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب آواز خواندن بر چند وجه است: حرف باطل، غم و اندوه، مصیبت، رسوایی، جنگ، آموختن علم و حکمت.

از اینکه با تعبیر خواب آواز خواندن همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتارک گذارید.


45 نظر
 1. سلام . وقت بخیر.من خانم هستم خواب دیدم عارف خواننده که انگار با پدرم دوست بود را در خیابان شب هنگام دیدم و یک زن و یک مرد هم با او بودند از او خواستم با من عکس بگیرد که وقتی عکس گرفتیم ایشان در عکس نیفتادند و انگار مرده بودند و من روحشان را میدیدم. بعد کنار هم سه نفری ایستادند و برای من شعر «بگذر ز من ای آشنا چون از تو من دیگر گذشتم» را خواندند. اما من از روح عارف نمیترسیدم اما از روح آن زن که قسمتهای کر آهنگ را میخواند ترسیدم. تعبیر خواب من چیست؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. حاکی از تأثیری الهی است. گویای هماهنگی و تکریم روح انسانی می باشد. احساس و تأثیر این خواننده روی خودتان را در نظر گیرید و اینکه چگونه ویژگی های خاص او، توسط کسی یا موقعیتی در زندگی تان ابراز شده است! نمایانگر چیزیست که دیگر دست یافتنی نیست یا دیگر در دسترس نیست. یعنی حس می کنید از زندگی و جامعه جدا می افتید. ممکنست شما را به حرکت کردن فراخواند یا اینکه بخواهد حالت های فکری و رفتاری دمده تان را ترک و رها کنید.

 2. سلام من مجرد هستم خواب دیدم یکی از خواستگارام از خواهرم که ازدواج کرده هستن خواستگاری کرده خواهرم هم بهش جواب مثبت داده بود بعد خواهرم یه آهنگ گذاشت که این آقا خوانندگی میکرد اما متن آهنگ یادم نیست ولی صدای خوبی داشتن ( در واقعیت من زیاد از این خواستگارم خوشم نیمده بود اما بدم هم نیمده بود ولی ایشون من رو پسند نکرده بودن رابطه ام هم با خواهرم خیلی خوبه )ولی تو خواب از اینکه خواستگارم از خواهرم خواستگاری کرده ناراحت بودم وبه یکی دیگه از خواهرانم گفتم من به ازدواجشون خوشبین نیستم بعد با مادرم رفتیم بیرون که یک دفعه خواستگارم هم دیدیم من و مادرم زود سوار ماشین شدیم ما رو دید از دور بهمون سلام کرد ما هم جوابشو دادیم مادرم میخواست رانندگی کنه من ترسیده بودم چون هیچ وقت اینکارو نمیکنه شیشه های ماشین هم تار بود به مادرم گفتم میخوای رانندگی کنی با این شیشه ها جلوتو نمیبینی بعد مادرم ماشین رو روشن کرد یکم هم رانندگی کرد

  • سلام! خوابتان حاکی از مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.

 3. سلام وقتتون بخیر..من خواب دیدم گروه سرودی که برای امام رضا شعر میخونن و از تلویزیون پخش میشه توی ی مکانی اومده بودن و داشتن اون سرود معروف رو میخوندن و من خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودم و لذت میبردم از خوندنشون

  • سلام؛ همچنین! خوابتان شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید. نمایانگر ارضای روحی و احساسی است. روحیه تان دارد کم کم بهتر می شود؛ تغییر می کند و دیدگاهتان به زندگی، مثبت است.

 4. باسلام من خواب دیدم که استاد گیتار برادرم داره باهاش آهنگ ستاره شادمهر کار میکنه و اون وقتی شروع میکنه به گیتار زدن منم باهاش میخونم البته من تو اتاق بودم و در اتاقم باز بود و من شروع کردم از اول آهنگ با ریتم گیتار خوندن و استادش سمت من چرخید و من رفتم عقب تر تا تو دید نباشم و آهنگ ادامه دادم و وقتی آهنگ به انتها رسید خواب منم تموم شد

  • سلام! خوابتان علامتی از یادگیری و خرد بالاتر است. در زمینه ای (رشته ای) برتری خواهید یافت. به چیزها، از نقطه نظری معنوی نگاه می کنید. سخنان ترانه که درباره اش خواب می بینید را در نظر گیرید! پیام دارند. متن می تواند نمایانگر پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان باشد یا می تواند، صدایتان باشد که ابراز می کند که واقعا چگونه احساس می کنید (احساس واقعی تان را می گوید). تعبیر دیگر: ممکنست توصیه ای درباره ی رابطه یا موقعیتی به شما می دهد. نمایانگر شادی، هماهنگی و لذت در موقعیت یا رابطه ای است. دیگران را با نگرش مثبت و خوش مشربی تان شاد می کنید. آواز خواندن، روشی برای جشن گرفتن، ارتباط برقرار کردن، پذیرفتن و ابراز احساسات تان است.

 5. سلام

  من در خواب دیدم ک با دوستان قدیمم در مسجد با یک خواننده هم آواز شدیم و یک موسیقی بسیار شاد خواندیم

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. به دنبال روشن‌نگری و راهنمایی روحی هستید. چشم‌تان به اینست که خود را به طریقی بالا بکشید. شاید اشتباه‌هایی در گذشته کرده‌اید که شما را در مسیر رسیدن به هدف‌هایتان، دور نگه داشته‌اند. با حمایت درست‌تر، دوباره در مسیر درست پا می‌گذارید. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که مسیر زندگی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید؛ درباره‌اش و درباره‌ی اینکه به کجا می‌رود، بحث می‌کنید. آنچه می‌خواهید بینجامید را دوباره ارزیابی می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ایمان، باورهای مذهبی شخصی و خدایی بودن شماست. گویای حس اجتماعی است. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «یک خواننده» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 6. سلام ممنون از وقتتون

  در خواب دیدم گیتارم شکسته از قسمت بالای سردستش ولی سیم های اون پاره نشده بود و هنوز به خوبی صدا میداد و انسجام خودشو داشت

 7. سلام دیشب خواب دیدم رهبری یه گروه سرود که سرود شادی هم بود به عهده من بود و خودم هم درکنار انها میخواندم و تمرین میکردم.جشن بود و میخواستیم برای جشن اماده شویم.همه جا چراغانی بود با چراغ های بسیار زیبا.شیرینی های زیادی در ان مکانی ک تمرین میکردیم بود.من هم از شیرینی ها خوردم.درواقع پشت کنکوری هستم و فردا کنکور دارم ربطی به خوابم دارد؟تعبیر خوابم چیست؟

  • سلام! خواب‌تان یعنی استعدادتان را به موفقیت می‌رسانید. می‌تواند بعنوان زمینه‌ای آموزشی استفاده شود. تعبیر دیگر: گویای تعهدتان به موفقیت و دستیابی به هدف‌هایتان است. شما را تشویق می‌کند. می‌گوید کار نیکو کردن، از پر کردن است. تسلیم نشوید! گویای شادی، هماهنگی و لذت در موقعیت یا رابطه‌ای است. دیگران را با نگرش مثبت و خوش‌مشربی‌تان شاد می‌کنید. آواز خواندن، روشی برای جشن گرفتن، ارتباط برقرار کردن، پذیرفتن و ابراز احساسات‌تان است. گویای نیازهای احساسی‌تان یا اشتیاق غریزی‌تان است. در زندگی‌تان، تعادل وجود ندارد. بیانگر زیاده‌روی، هوسرانی و لذت‌های ممنوع است. شاید خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده‌اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر: استعاره‌ای از عشق‌تان یا شخصی خاص در زندگی‌تان است.

 8. سلام، خانم هستم، خواب دیدم در جایی نامعلوم و تنها بودم مثل خواننده زن اپرا درحال خواندن بودم خیلی صدام خوب بود لطفا تعبیرش رو بگید ممنون.

  • سلام! خواب‌تان گویای شادی، هماهنگی و لذت در موقعیت یا رابطه‌ای است. دیگران را با نگرش مثبت و خوش‌مشربی‌تان شاد می‌کنید. آواز خواندن، روشی برای جشن گرفتن، ارتباط برقرار کردن، پذیرفتن و ابراز احساسات‌تان است.

 9. سلام من خانم هستم .خواب دیدم در جمعی شروع به شروه خوانی و آواز عزا میکنم اما انگار کسی صدای منو نمیشنید ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • سلام! خواب‌تان یعنی لازمست فضایی برای‌تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، گویای انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می‌کنید روی دیدگاه‌هایتان حساب نمی‌کنند یا دیدگاه‌هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه‌های گوناگون جمعیتی را در شخصیت‌تان دخیل کنید. گویای شادی، هماهنگی و لذت در موقعیت یا رابطه‌ای است. دیگران را با نگرش مثبت و خوش‌مشربی‌تان شاد می‌کنید. آواز خواندن، روشی برای جشن گرفتن، ارتباط برقرار کردن، پذیرفتن و ابراز احساسات‌تان است.

 10. باسلام خواب دیده ام در مکانی مانند صدا سیما هستیم و عده ای دارن مسابقه خواندن میدهند نزد بازیگری مشهور من قرار نبود شرکت کنم ولی گفتن توهم تست کوچکی بده قبل اینکه نوبتم شود پسر بچه ای شیطون جوری روی من خم شد و آب دهانش را به دهنم ربختم و من آنرا بیرون ریختم بعد در اتاق رابستم ودر آخر سرمن هم آهنگ کوتاهی که شنیدم (تو همه جان من تویی ) را آهسته خواندم و بازیگر مشهور بسیار خوشش آمد وگفت حتما شما برنده ای و به زور مبلغ شش هزار تومن به من داد خسته نباشید و تشکر

  • سلام! خواب‌تان بیانگر روحیه‌ی رقابتی شماست و اینکه چگونه تمایل دارید خودتان را با دیگران مقایسه کنید. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که نیازست شل کنید و مسیری متفاوت در زندگی‌تان پیش بگیرید. به دنبال خوشی و لذت هستید. تحسین‌تان از دیدن شخص مشهور خاص ممکنست به این تمایل منجر شود که ویژگی‌های شخصیتی یا فیزیکی او را داشته باشید. این ممکنست ویژگی‌های شخصیتیی باشند که لازمست در وجودتان داشته باشید. تعبیر دیگر: مربوط به نقشی است که بازی می‌کند. اگرچه ممکنست او را شخصا و از نظر شخصیتی نشناسید، درکی ازین می‌آفریند که چگونه به شما مربوط می‌شود. رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. بیانگر ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید. ادامه‌ی خواب‌تان از «آهسته» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور