تعبیر خواب گل آفتابگردان چیست؟

با تعبیر خواب آفتابگردان (گل)، تعبیر خواب مزرعه آفتابگردان، تعبیر خواب تخمه آفتابگردان و دیدن آفتابگردان در خواب ما را همراهی کنید.
تعبیر خواب گل آفتابگردان
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به طور کلی و بنا به گفته تونی کریسپ مولف کتاب فرهنگ تفسیر رویای گل‌ها در خواب نمادی از ویژگی‌ها، توانایی‌ها، زودگذری زیبایی یا جوانی، عشق و زایش هستند ولی تفسیر و توضیحی را که دیگر تعبیرگران برای تعبیر خواب آفتابگردان بیان کرده‌اند غم و اندوه ذکر شده است. همراهان گرامی ستاره برای آگاهی از تعابیر دیگر خواب‌ها می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب گل – تعبیر خواب تخمه آفتابگردان – تعبیر خواب مزرعه – تعبیر خواب دیدن آفتابگردان

 

تعبیر خواب آفتابگردان

محمد بن سیرین گوید: تعبیرگل آفتابگردان در موقع خواب دیدن رنج و بیماری است.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن دسته گل آفتاب گردان در خواب، نشانه اندوه است.
یونگ می‌گوید: دیدن گل آفتابگردان در خواب نماد فراوانی، طول عمر و کامیابی است. گل آفتاب گردان نشان دهنده مسیر درست است و منبعی برای معنویت است. تعبیر دیگر این گل غرور است. امکان فریب خوردن شما از ظاهر کسی وجود دارد. 
معبران غربی می‌گویند: گل آفتابگردان در فرهنگ‌های مختلف معانی متفاوتی دارند، در چین گل‌های آفتابگردان نشانه ماندگاری است در حالی که در کوه‌های آند این گل طلایی در معابد یافت می‌شوند. اگر در خواب یک گل آفتابگردان ببینید درحالی که پرندگان دانه‌های آن را بیرون می‌کشند، این خواب یک خطر جدی را هشدار می‌دهد. باید مراقب کودکان باشید. اگر گل آفتابگردان پر از دانه باشد تعبیر نیکویی دارد و نشانه تغییرات مثبت پیش روست. گل آفتابگردان بزرگ، موفقیت‌های مالی را نوید می‌دهد. 

 

تعبیر خواب مزرعه آفتابگردان

بیتون گوید: 
  • اگر خواب ببینید در مزرعه ای از گلهای آفتابگردان راه می‌روید و آفتاب می‌تابد و پرندگان آواز می‌خوانند، نشانه آن است که شادمانی و سلامت دست در دست هم می‌دهند تا شما را سعادتمند کنند.
  • اگر گلهای آفتاب گردان را در فصلی ببینید که این گل‌ها در آن فصل رشد نمی‌کنند، علامت آن است که شر و بدی گریبان شما را می‌گیرد.

 

تعبیر خواب تخمه آفتابگردان

معبران غربی می‌گویند:

  • دیدن تخمه در خواب، خواه هندوانه، کدو یا آفتاب گردان باشد،بیانگر رسیدن خبری است به شما که به وسیله آن خودتان می‌توانید منبع خیر و برکت باشید. آن‌چنان که اگر تخمه بو نداده را در زمین بکارند سبز می‌شود و بار می‌دهد.
  • اگر در خواب دختری را ببینید که تخمه آفتابگردان می‌خورد و تف می‌کند به این معناست که منشأ مشکلات جامعه، استکبار است. این خواب همچنین آرامش ، ثبات و اعتماد به نفس در آینده را پیش‌بینی می‌کند.
  • دیدن دانه‌های آفتابگردان در خواب به این معنی است وقت خود را هدر ندهید و به آینده فکر کنید چراکه جبران وقت از دست رفته مشکل ساز است.
  • دیدن تخمه آفتابگردان توسط شخص بیمار و یا زنی که باردار نمی‌شود به این معناست که فرد بیمار بهبود می‌یابد و زن باردار خواهد شد.
  • اگر در رابطه‌ای عاشقانه هستید و در خواب تخمه آفتابگردان ببینید نشانه این است که در آینده نزدیک ازدواج خواهید کرد.

برگرفته از: checkmydream.com


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo