تعبیر خواب تخمه و تخمه شکستن

با تعبیر خواب تخمه، تعبیر خواب تخمه شکستن، تعبیر خواب تخمه هندوانه و آفتاب گردان، تعبیر خواب تخمه بو نداده و تعبیر خواب خریدن تخمه آشنا شوید
تعبیر خواب تخمه

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن هر عملی که در بیداری بیانگر خوش گذرانی و یا سرگرمی است در خواب نشانه مرتکب شدن به گناه و رفتار غیر قانونی است. تخمه نیز می‌تواند در این دسته قرار گیرد زیرا در بیداری برای سرگرمی آن را مصرف می‌کنیم و دیدن آن در خواب بیانگر رفتار همراه با گناه است.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب تخمه – تعبیر خواب تخمه شکستن – تعبیر خواب آجیل – تعبیر خواب پسته – تعبیر خواب تخمه خربزه
 

تعبیر خواب تخمه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند او را تخمه است، دلیل که مال زنی خورد و فساد کند و باید که از آن گناه توبه کند، تا از عقوبت حق تعالی نجات یابد و عقیده معبران آن است که تخمه در خواب دیدن، در آن خیر نباشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: 

دیدن تخمه درخواب بر چهار وجه است. 

 1. مال ربا

 2. فساد

 3. مال حرام

 4. متابعت هوای نفس

 

تعبیر خواب تخمه شکستن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تخمه و تخمه شکستن در بیداری یک نوع تفنن و سرگرمی است اما در خواب نشان ارتکاب گناه و اعمال غیر مجاز است. چنانچه در خواب ببینید که تخمه می‌خواهید نشان آنست که خود را با موردی سرگرم می‌نمایید که مطلوب و پسندیده نیست مثل قمار، شرابخواری، اعتیاد و معاشرت‌های بد. خود شما ممکن است آن را بپسندید اما اجتماع نمی‌پسندد و تخمه گویای این قبیل کارهاست.

 


تعبیر خواب خریدن تخمه

مطیعی تهرانی:

گرفتن یا خریدن تخمه گویای اینست که خود خواب بیننده مشتاقانه این کارها را می‌کند. اگر کسی به شما تخمه تعارف کرد شما را به کار خلاف دعوت می‌کند. تخمه مال حرام و غیر مشروع نیز هست و اگر مقدار زیادی تخمه داشتید خواب شما خبر می‌دهد که به پولی مشکوک و حرام دسترسی می‌یابید. تخمه بو نداده در صورتی که نشکنید خیر و برکت است.

 

تبلیغات در ستاره


تعبیر خواب تخمه هندوانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که تخمه هندوانه، یا کدو یا آفتاب گردان دارید خواب شما می‌گوید خبری به شما می‌رسد که به وسیله آن خود شما می‌توانید منبع خیر و برکت باشید. آنچنان که اگر تخمه بو نداده را در زمین بکارند سبز می‌شود و بار می‌دهد.
 1. بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

  از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

 2. سلام چرا فقط از دید اسلام در مورد خواب تخمه نوشتین ؟ خواب دیدم که سه نفر بودیم و توی یک گودال مربعی تقریبا کوچیک قرار داشتیم که عمقش حدقل یک متر و خورده ای بود و روی دیوارش کاملا کاشی کاری شده بود هیچ استرسی در مورد این گودال نداشتم و یکی ازمون دوتا کیسه تخمه بالای گودال دید! من رفتم یک مقدار کمی از یکی از کیسه ها توی گودال ریختم و تخمه ها خیلی پر نمک و خوشمزه بودن ! و شروع کردیم به خوردن من یه حس مالکانه ای به کیسه ها پیدا کردم که فقط خودم همشو بردارم و ببرم و اونی که دیدشون این قضیه رو فهمید ولی چیزی نگفتیم و به روم نیاورد

  • سلام! خوابتان یعنی درباره ی موقعیت یا فرایندی احساس ناامیدی می کنید. علامتی از رحم و حس امنیت شماست. تعبیر دیگر: حاکی از بارها و مسئولیت هایتان است. علامتی از میراث باروری، پتانسیل و تداوم زندگی است. اکنون زمان شروع یک سرمایه گذاری تازه است. از سوی دیگر، مربوط به روان و روح انسان است. ایده ای در ذهن تان کاشته شده است و تجربه ی تازه ای در حال ایجاد است. گویای شعله و جرقه ای نو در زندگی تان است. ثروت فزاینده و مزه و قدرت بالاتری را تجربه می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از اعتماد، حقیقت و فداکاری است. ممکنست اجتناب از خاطره ای سخت یا دردناک باشد. (در مورد پرسشتان باید گفت که تا آنجایی که مطالب از منابع مختلف به دست آمده باشند، در وبسایت قرار داده می شده اند).

 3. گلزاری هستم شهریور 16, 1399 at 12:21 ب.ظ

  من خواب دیدم که توی حیاط بابام زیر سایه درخت نشسته بودیم مستاجر بابا از بالا گفت شوهرم اومد خودتون بپوشونین. ماهم پوشیدیم یک آن دیدم خونه اونا هستیم و من بالا روی رختخوابهاش نشسته بودم و تخمه میخوردم تخمه ها تخمه نبودند سبزپسته ای و رنگهای دیگه قاطیشون بود و8 تا بچه داشت من داشتم میشمردمون و فکر میکردم که چطوری خرج اینهارو میده از قضا دختر دایی مامانم بود مستاجر بابام. تعبیرش چیه

  • اول سلام! خواب‌تان گویای تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای تفکر قدیمی‌تان باشد. نشانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. گویای قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. نمادی از میراث باروری، پتانسیل و تداوم زندگی است. اکنون زمان شروع یک سرمایه‌گذاری تازه است. از سوی دیگر، مربوط به روان و روح انسان است. ایده‌ای در ذهن‌تان کاشته شده است و تجربه‌ی تازه‌ای در حال ایجاد است. ادامه‌ی خواب‌تان از «سبزپسته» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 4. سلام من کارشناس بیهوشی هستم قرار بود که امروز با پدرم بریم ملاقات پدر همکارم برا آشنایی و خواستگاری ….شب خواب دیدم که تو اتاق عمل مربی دانشجو ها هستم و با خنده و صمیمت دارم بهشون آموزش میدم که یکی از پزشکاناومد یه مشت تخمه آفتابگردان بو داده بهم داد من گفتم دکتر اینجا کثیفه گفت باش یه مشت هم میزارم تو اتاق رست برات ..البته بیشتر همون مشت اولی رو همونجا شکستم و خوردم …..ممنون میشم تعبیر کنید

  • سلام! خواب‌تان یعنی در موقعیت نشر دانش و خردتان به دیگران هستید. ممکنست بیانگر این باشد که چگونه درسی به کسی می‌دهید و درباره‌ی چیزی به ایشان سخت می‌گیرید. اگر در زندگی واقعی، معلم هستید، پس خواب‌تان، بازتابی از کسی است که هستید و درباره‌ی کار شماست. نمادی از میراث باروری، پتانسیل و تداوم زندگی است. اکنون زمان شروع یک سرمایه‌گذاری تازه است. از سوی دیگر، یک تخمه مربوط به روان و روح انسان است. ایده‌ای در ذهن‌تان کاشته شده است و تجربه‌ی تازه‌ای در حال ایجاد است.

 5. با عرض سلام. من خواب دیدم تعداد خیلی خیلی زیادی مغز تخمه آفتاب گردان همراه باد وارد خانه ما شده و تمام کف اتاقم پر از مغز تخمه هست و من با دست جمعشون کردم و یک گوشه جمع کردمشون. ممنون میشم تعبیرش رو بدونم.

  • خواب‌تان نمادی از میراث باروری، پتانسیل و تداوم زندگی است. اکنون زمان شروع یک سرمایه‌گذاری تازه است. از سوی دیگر، یک تخمه مربوط به روان و روح انسان است. ایده‌ای در ذهن‌تان کاشته شده است و تجربه‌ی تازه‌ای در حال ایجاد است.

 6. سلام خسته نباشید خواب دیدم که همراه خالم که در واقعیت رابطه خانوادگی خوبی باهم نداریم در یه زمین کشاورزی متعلق به خالم هستیم که خالم اونجا تخمه سفید کاشته بود و تخمه ها رسیده بودن و داشت اونهارو جمع میکرد منم کنارش ایستاده بودم و باهاش حرف میزدم و یکی از تخمه هارو برداشتم و خوردم و پوستشو انداختم دور ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • خواب دیدن خاله‌تان، بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. همچنین می‌تواند بعنوان جایگزین مادر دیده شود. دیدن مزرعه، یعنی لازمست جنبه‌ای از خودتان را توسعه دهید و از پتانسیل‌تان استفاده کنید. آماده‌ی رشد هستید. دیدن و خوردن تخمه، نمادی از میراث باروری، پتانسیل و تداوم زندگی است. اکنون زمان شروع یک سرمایه‌گذاری تازه است. از سوی دیگر، یک تخمه مربوط به روان و روح انسان است. ایده‌ای در ذهن‌تان کاشته شده است و تجربه‌ی تازه‌ای در حال ایجاد است.

 7. سلام

  من در خواب دیدم که یک کیلو تخمه خریدم و دختر عموم رو دیدم مقداری تخمه به اونم دادم و بقیه رو بردم خودم بخورم.تعبیرش چی میشه؟

  • خواب‌تان نشانه‌ی مرتکب شدن به گناه و رفتار غیر قانونی است. شخص آشنا، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. اینکه به او تخمه می‌دهید، بیانگر بخشندگی‌تان نسبت به دیگران است. تعبیر دیگر: ممکنست بکوشید احساسی را ابراز کنید یا چیزی را ناشیانه بگویید.

 8. پیشنهاد شستن تخمه از طرف یک پسر مجرد در خواب به یک خانم مجرد تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایت آذر 15, 1398 at 12:33 ب.ظ

   انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف شخصیت خودمان هستند. این خواب از فرد می خواهد تا اجازه ندهد که دلسردی و ضعف بر او غلبه پیدا کرده یا توجه به ارزش ها و سنت های غیر منطقی، باعث شود تا خواسته های شخصی خود را نادیده بگیرد.

 9. سلام خواب دیدم با موتور از یک بیابان که یک راه خاکی داشت به یک مکانی مثل زیارتگاه یا معبد رفتم چند نفر هم با فاصله پشت سرم میومدن و احساس میکردم پشت سرم غیبت میکنن بعدش وارد معبد شدم سریع یکم آشغال تو معبد بود جمعشون وردم و ریختم تو سطل زباله و یه سری تخمه هم بود ریختمشون سطل زباله و سریع از معبد اومدم بیرون دیدم اون چند نفر دنبالم کردن میخواستن بگیرن اذیتم کنن یکیشون پسر همسایمون بود منم سریع موتورا سوار شدم و فرار کردم دنبالم کردن تا من موفق شدم به شهر برسم و فرار کردم

  • مدیر سایت آذر 15, 1398 at 12:33 ب.ظ

   این خواب می تواند نشان دهنده ی نوعی درگیری ذهنی باشد که در روز های اخیر با آن رو به رو بوده اید. این درگیری های ذهنی می توانند به دیدگاه های متضاد شما درباره ی دین یا اعتقادات شخصی مرتبط باشند. خواب از شما می خواهد تا منشا این تضاد ها و ترس های خود برای بازنگری این ارزش ها را مورد بررسی قرار داده و مانع از تداوم افکار منفی و تنش اور در درون خود شوید.

 10. سلام خواب دیدم باهمسرم و پسرکوچکم مشغول تخمه خوردن هستیم و فیلم تماشا میکنیم.

  • مدیر سایت آذر 15, 1398 at 12:33 ب.ظ

   همسر و فرزندتان اشاره به اهداف و مسئولیت های شماست. شما در حال هماهنگی و شناخت بیشتر نسبت به این مسائل هستید.

 11. سلام من خواب دیدم که در یک مزرعه ای هستم که محصول اون تخمه افتاب گردان هستش و من هم از اونها چندتای کندم وخوردم در ضمن قدمن بلند تر از تخمهای افتاب گردان بودش

  • مدیر سایت آذر 15, 1398 at 12:33 ب.ظ

   این خواب به شما میگوید که نتیجه برخی از کارها و اهداف تان در زندگی خوب نیست. همچنین از شما میخواهد تا با آگاهی و شناختی که از مسائل دارید نسبت به توقف این افکار و اهداف اقدام کنید. این افکار میتواند یک برنامه کوتاه مدت هم باشد که سودی در آن نیست.

1 2

ستاره
Logo