تعبیر خواب آسانسور – سقوط آسانسور در خواب چه معنایی دارد؟

با تعبیر خواب گیر افتادن در آسانسور، تعبیر خواب آسانسور خراب، تعبیر خواب بالا رفتن با آسانسور و تعبیر خواب پایین آمدن توسط آسانسور آشنا شوید
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب آسانسور معانی مختلفی برای شخص رویابین دارد. تغییر حالات روحی یا مرکز توجه فرد – مثلا وقتی هنگام کام جویی از لذات دنیوی ناگهان به بحر تفکر فرو می‌رویم، بالا یا پایین رفتن جایگاه اجتماعی فرد یا شرایط و جایگاه او در محل کارش، پستی و بلندی‌ها عاطفی – بالا رفتن به سمت سقف نشان‌دهنده احتمال گرایش به شیدایی و پایین رفتن به زیر زمین رویارویی با تاثیراتی که ناخودآگاه بر فرد داشته، احساس سبک شدن و یا حس سقوط همگی از حالاتی است که می‌تواند منجر به دیدن خواب‌هایی همچون آسانسور گردد. برای آگاهی از تعابیر و تفاسیر کلی خواب و رویای خویش به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌گوید: گیر افتادن در آسانسور بیانگر سرخوردگی یا شکست، اضطراب و محدودیت در ایجاد تغییر برای بیننده خواب است.

تعبیر خواب سقوط از آسانسور – تعبیر خواب گیر افتادن مرده در آساسنسور – تعبیر خواب آسانسور خراب

 

تعبیر خواب بالا رفتن با آسانسور

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می‌روید، نشانه آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می‌شوید.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: با آسانسور بالا می‌روید: موقعیت شمار بهتر می شود و پولتان بیشتر.
یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید که با آسانسور بالا می‌روید نشانگر این است که به اوج مقام، ارزش و به مرتبه بالای خودآگاهی می‌رسید که به جهان از دیدگاه بالا نگاه می‌کنید. اگر آسانسور با سرعتی که از کنترل خارج است به سمت بالا حرکت کند و یا سقوط کند به این معناست که به قدرتی دست می‌یابید که نمی‌دانید چطور با آن کنار بیایید و از مسئولیت‌های جدید خود می‌ترسید.

 

تعبیر خواب پایین آمدن با آسانسور

آنلی بیتون: اما اگر خواب ببینید با آسانسور پایین می‌روید، نشانه آن است که بدبختی باعث دلسردی و نومیدی شما می‌گردد.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: با آسانسور پائین می آئید: بدشانسی شما را محاصره خواهد کرد.
یونگ می‌گوید: پایین آمدن در یک آسانسور نماد موانع و مشکلات است و به این معناست که زمین می‌خورید و به واقعیت باز می‌گردید.

 

تعبیر خواب گیر آفتادن در آسانسور

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید آسانسور در طبقه ای ایستاده است و حرکت نمی‌کند، نشانه آن است که حادثه خطرناکی شما را تهدید می‌کند.
 • اگر خواب ببینید برای سوار شدن به آسانسور به موقع نمی‌رسید، نشانه آن است که از شکست و نومیدی با محافظه کاری می‌گریزید.
کتاب سرزمین رویاها می‌گوید: شما در آسانسور بین دو طبقه گرفتار شده‌اید: شوک.
یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید که آسانسور گیر کرده است و یا نمی‌گذارد از آن خارج شوید نشان دهنده غیر قابل کنترل بودن احساسات شماست. ممکن است شما در مرحله ای از زندگی خود گیر کرده باشید.

 

تعبیر خواب آسانسور خراب

کتاب سرزمین رویاها می‌گوید: آسانسور خراب نشانه دردسر و گرفتاری است.
یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید که آسانسور یک وری می‌رود نشانگر این است که تلاش‌های شما نتیجه عکس خواهد داد و در رابطه یا کارتان به جایی نمی‌رسید.

 

تعبیر خواب حضور در آسانسور با دیگران

 • با دیگران در آسانسور هستید: مراقب رقیب باشید.
 • با فامیل در آسانسور هستید: سود مالی.

تعبیر خواب سقوط آسانسور

معبران غربی سقوط آسانسور را نشانه وجود بحران در زندگی می‌دانند. افتادن در خواب به طور کلی نشان دهنده ترس از دست دادن امنیت است. سقوط آسانسور کابوس وحشتناک و رایجی است که نشانه ترسی غیر قابل کنترل در وجود شماست.

برگرفته از: auntyflo.com
87 Comments
 1. سلام و خسته نباشید
  بنده دیشب خوابی دیدم مبنی بر اینکه گویا به مجتمع بزرگی رفته ام و در حالی که عجله داشتم باید به واحد های بالا می رفتم و به این منظور به سمت آسانسور های زیادی که
  در مجتمع وجود داشت رفتم اما همه آنها پُر بودند بجز یکی که داشت کم کم شلوغ میشد؛من هم با عجله خود را به آن رساندم و داخل شدم،این در حالی بود که من باید از طبقه یک به طبقه هشتاد آن مجتمع بسیار بزرگ می رفتم،در حدی بزرگ بود که آسانسور های زیادی داشت و چه داخل آن ها چه مجتمع بسیار شلوغ و مملو از آدم بود.در خواب ابتدا آدمی که قصد رفتن به طبقه هجدهم داشت قبل از من به واحد مورد نظرش رسید و دیگر آدم ها هم کم کم قبل از من به طبقات خود رسیده و از آسانسور خارج شدند و از آن همه آدم فقط تعداد کمی در آن آسانسور بزرگ با من که به طبقه هشتاد می رفتم مانده بود البته لازم به ذکر است که انگار در این خواب انسان مهمی منتظر من بود و من هم عجله داشتم؛در انتهای خواب شماره های آسانسور صفحه آسانسور را می دیدم که همچنان بالا و بالاتر می رفتم…آیا این خواب تعبیر خاصی دارد؟

  • سلام؛ ممنون! خوابتان حاکی از خود و بدن است. اینکه در چه ارتفاعی از ساختمان هستید، گویای سطح رشدیافته ی درک، آگاهی یا موفقیت است. اگر در طبقه های پایین تر ساختمان هستید، به نگرش های اولیه تر یا نیازهای اولیه اشاره دارد. ممکنست برای موقعیتی آماده نباشید. در برنامه ریزی تان درباره ی چیزها فقدانی هست. تعبیر دیگر: احساس می کنید در باغ نیستید. ممکنست بازتاب تحت اللفظی روزمره تان باشد که حس می کنید همیشه عجله دارید و زمان کافی برای انجام همه ی آنچه می خواهید بینجامید را ندارید. ممکنست به این خاطر، استرس رخ دهد. تعبیر دیگر: لازمست زمان تان را بهتر مدیریت کنید. نمایانگر فشاریست که روی خودتان قرار می دهید. یعنی سرعت تان را بکاهید! برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «به سمت آسانسور های زیادی» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • به سمت آسانسور های زیادی که
    در مجتمع وجود داشت رفتم اما همه آنها پُر بودند بجز یکی که داشت کم کم شلوغ میشد؛من هم با عجله خود را به آن رساندم و داخل شدم،این در حالی بود که من باید از طبقه یک به طبقه هشتاد آن مجتمع بسیار بزرگ می رفتم،در حدی بزرگ بود که آسانسور های زیادی داشت و چه داخل آن ها چه مجتمع بسیار شلوغ و مملو از آدم بود.در خواب ابتدا آدمی که قصد رفتن به طبقه هجدهم داشت قبل از من به واحد مورد نظرش رسید و دیگر آدم ها هم کم کم قبل از من به طبقات خود رسیده و از آسانسور خارج شدند و از آن همه آدم فقط تعداد کمی در آن آسانسور بزرگ با من که به طبقه هشتاد می رفتم مانده بود البته لازم به ذکر است که انگار در این خواب انسان مهمی منتظر من بود و من هم عجله داشتم؛در انتهای خواب شماره های آسانسور صفحه آسانسور را می دیدم که همچنان بالا و بالاتر می رفتم…آیا این خواب تعبیر خاصی دارد؟

    • در ادامه: لازمست فضایی برای تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، حاکی از انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می کنید روی دیدگاه هایتان حساب نمی کنند یا دیدگاه هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه های گوناگون جمعیتی را در شخصیت تان دخیل کنید. گویای بالا و پایین های زندگی شماست. علامتی از احساسات و افکاری است که سر بیرون می آورند و پدیدار می شوند و در ضمیر ناخودآگاهتان پنهان می مانند. علامتی از کشمکش میان مادی گرایی و معنویت است. همچنین هشداری از خیانت، فریب، دروغ و خودخواهی است. تعبیر دیگر: به معنای دروازه ی ورودتان به بزرگسالی و مسئولیت هایی است که در پی آن می آیند.

 2. سلام من خواب دیدم که سوار آسانسور شدم بعد آسانسور از کنترل خارج شد و به سمت بالا و پایین به سرعت در حال حرکت بود بعد اینکه من چندتا دکمه رو زدم وایساد و من بیرون اومدم ولی به شدت حالم بد شده بود و روی زمین افتادم و لحظه اخر دیدم کسی که دوسش دارم بالای سرم وایساده و صدام میکنه.تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان یعنی از وضعیت یا شرایطی که می خواهید از آن بگریزید، می رنجید. علامتی ازین است که احساسات تان از کنترل تان خارج شده اند. ممکنست بازتابی از زندگی تان یا شغل تان باشد. حس می کنید در جنبه ای از زندگی تان گیر کرده اید، چه شغل تان باشد چه رابطه یا هرچیز دیگری. گویای جنبه ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می کوشید راهی بیابید که این جنبه ی فراموش شده ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. با روح تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره ی خاص بودن و فردیت تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیغام مهمی که از تأییدش در زندگی تان سر باز می زنید، جلب کند.

 3. سلام خواب دیدم با کسی که در واقعیت دوسش دارم و تصمیم دارم باهاش ازدواج کنم توی یه ساختمون زندگی میکنیم
  سوار اسانسور شدم که یهو آسانسور قاطی کرد داشت سقوط میکرد که یه لحظه شل کرد آسانسور، همون لحظه از محفظه اسانسور اومدم بیرون شیشه ی در دوم رو شکستم اومدم بیرون
  وقتی اومدم بیرون دیدم توی شمالم آب و هوا خوب و عالی و همه چی قشنگه. رفت پیش همسایه ها زنگاشونو زدم که از اسانسور استفاده نکنید خراب شده و فلان. یکیشون گفت به من ربطی نداره پولشو تو باید بدی ما پول نمیدیم. اونجا پیش خودم گفتم عیب نداره ماشینمو میفروشم اسانسور میخرم براشون. بعدش بابای همون دختر خانومو توی خواب دیدم که انگار منو میشناخت و گفت خودم درستش میکنم اسانسور رو.

  • سلام! خوابتان علامتی از یک نوع رابطه یا تعهد است. حاکی از وضعیت مالی و احساسی شماست. به دنبال استقلال مالی یا احساسی هستید. ظاهر آپارتمان را در نظر بگیرید که حاکی از وضعیت فعلی زندگی تان است! علامتی ازین است که احساسات تان از کنترل تان خارج شده اند. ممکنست بازتابی از زندگی تان یا شغل تان باشد. حس می کنید در جنبه ای از زندگی تان گیر کرده اید، چه شغل تان باشد چه رابطه یا هرچیز دیگری. تعبیر دیگر: زمین می خورید یا به واقعیت بر می گردید. گویای مانع ها و بدشانسی ها می باشد. تغییر، پیش روی شماست. لازمست از موقعیتی دوری کنید (ارتباط تان را قطع کنید) و جهتی که زندگی تان به آنسو می رود را تغییر دهید. تعبیر دیگر: لازمست چیزها را آرام تر پیش ببرید و نفسی بکشید. یا ممکنست جناسی از ورشکسته شدن باشد. آیا مسأله های مالی، تمام ذهن تان را اشغال کرده اند؟ برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «شیشه ی در دوم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 4. سلام

  من خواب دیدم که تو یک فروشگاه بسیار بزرگی هستم و وقتی میخواستم برم طبقه بالا یا پایین یهو خودم میوفتادم بیرون از آسانسور و دستم رو به آسانسور محکم گرفته بودم و میومدم پایین یا بالا. یعنی منظورم اینه که بیرون از فضای آسانسور بودم. و وقتی آسانسور حرکت میکرد به شدت میترسیم و وحشت زده میشدم. و هر موقع هم آسانسور میرفت پایین خیلی زمان میبرد تا بره نسبت به بالا رفتنش.

  این تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. دچار توفان مغزی ایده های نو هستید و به انتخاب های گوناگون پیش رویتان نگاه می کنید. نمایانگر بالا و پایین های زندگی شماست. علامتی از احساسات و افکاری است که سر بیرون می آورند و پدیدار می شوند و در ضمیر ناخودآگاهتان پنهان می مانند. گویای نبود کنترل و قدرت در زندگی تان است. احساس می کنید در برخی موقعیت ها، کاملا بی یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید!

 5. سلام روز بخیر

  خواب دیدم خواهر بزرگم بچه دار شده (مجرده) بعد پدر‌و مادر هم ناراحتن که چجوری بچه دار شده و هم خوشحالن که نوه دار شدن

  بعد مامان و بابام رفتن بیرون

  البته خواهرم کیک خرید بود برای پدرم که ۳۶۳ روزه دیگه میتونه بچه رو ببره پایین ساختمون باهاش راه بره مثل بقیه دوستاش که با نوه هاشون میان و راه می‌رن شمع هم داشت شکل سیب سبز بود کیک هم سفید و سبز بود بعد پدر و مادرم رفتن بیرون با کیک وقتی رفتن همسایمون رو دیدن خانم هستش که گفت چه کیک خوشگلی دارید پدرم گفت نوه دار شدم بعد همسایمون اومد خونمون بعدش که با همسایمون سلام احوال پرسی کردم دیدم بچه میخندید و خواب بود و من کنار گوش بچه ارزو کردم که خدایا من و دوست پسرم آرمین بهم برسیم بعد یکم مکث کرد و بعد دوباره خندید

  بعدش انگار با همسایمون رفتیم بیرون یه سگ خریدیم خیلی بزرگ و پشمالو بود بغلم کردم و حس کردم چقدر سنگینه سگه

  بعد آسانسور انگار اختصاصی هر واحد بود که کنار هر واحد نگه داره (یعنی ساختمان که مربع باشه هر چهار گوشه اش یه آسانسور بود که یک طبقه ی ۴ واحدی هرکدام یک آسانسور سمت خودشون داشتن ) بعد آسانسور سمت ما خراب بود و کار نمیکرد یعنی فقط تو طبقه ی ما نمیومد و همیشه از پله استفاده میکردیم اما همسایمون اومد سیم های خونمون رو دستکاری کرد و درست شد وقتی پدر و مادرم اومدن خونه تعجب کردن خیلی راحت و ساده درست شد بعد همسر همسایمون اومد دنبالش و گفت من برم سردرد دارم حالم داره بد میشه و رفت و بهم گفت با دستمال سگ و پاک کنم که دیدم رنگ های کرم سگ داره پاک میشه و فربودن موهای سگ هم همینطور که شبیه یه سگ سفید شبیه پنبه شد (از نژاد پامرین)

  ممنون از پاسخگوییتون

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. نمایانگر امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «کیک هم سفید و سبز» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 6. سلام

  ساعت ۷صبح خواب ديدم با دوستم رفتيم شركت يه دوست زگم درحال صحبت بوديم صداي اژير اومد و يه نفر از كارمنداي شركت تو اسانسور گير كرده بود همه سمت اسانسور دويدن اما من با رييس شركت و اون يكي دوستم مونديم تو اتاق چون من نفهميدم اسانسور بوده بعد يهو سقوط كرد همه از ترس گوشاشونو گرفتن صداي جيغ اومد بعدم سقوط اسانسور رفتم به پليس زنگ بزنم يكي از كارمندا تلفن و گرفت گفت اول به خونوادش زنگ بزنيم

  • سلام! خوابتان یعنی درباره ی پروژه یا وظیفه ای در دست تان، حس نگرانی دارید. ممکنست بگوید لازمست سر کار برگردید. از خیالپردازی منفعلانه دست بردارید! تعبیر دیگر: بازتابی از موفقیت شماست. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. گویای جنبه ی ریاست وار یا اختیاردار شخصیت شماست. ممکنست خودباوری و جنبه ی قاطعانه ی شخصیت تان را بنمایاند. تعبیر دیگر: ممکنست خیلی خود را درگیر کارتان می کنید. از منظر منفی، علامتی از محدودیت هایتان و نبود آزادی/اصالت (ابتکار) باشد. نمایانگر دوست یا عضو خانواده است که به کمک تان نیاز دارد.

 7. با سلام و تشکر از سایت خوب شما، دیشب من خواب دیدم داخل ی اسانسور خیلی بزرگ هستم و یک اقای ناشناس هم بود و اسانسور با سرعت خیلی زیاد رفت بالا تا طبقه ۳۷۰ به بعد من تعجب کردم چجوری این ساختمون رو با این همه طبقه ساختن از اون همه عظمت تعجب کرده بودم تعبیرش چی میتونه باشه

  • سلام؛ لطف دارید! خوابتان یعنی به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. به جایگاهی از قدرت پرتاب می شوید که هنوز نمی دانید چگونه باید با آن کنار بیایید. از مسئولیت های جدیدی که پیش روی شماست، می ترسید.

 8. سلام دیشب قبل خواب خواستم امروز برم دکتر

  منم شب خواب دیدم‌که با یه دختر دقیق( نمیدونم کی بود ولی شبیه همکارم بود) رفتم دکتر که طبقه ی آخربود خواستم سوار اسانسور بشیم کوله پوشتیم رو ورداشتم تا رسیدم دم در آسانسور اون رفت و درش بسته شد منم رفتم جای آسانسور وایستادم و یه آسانسور بدون در و چهار چوب بود و یه طرفش به دیوار وصل بود رفتم اونجا وایستادم وقتی که حرکت کرد من حالت نوزاد چهار دستو پا خودم رو گرفتم که نافتم و رسیدم دم مطب و داخل شدم

  • سلام! خوابتان نمایانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر خصلت های زنانه ی شخصیت تان می باشد. نیاز به شفای روحی و احساسی دارید (روح و احساس تان را جلا دهید). می تواند روی نگرانی های پزشکی و درمانی تأکید کند. شاید زمان رفتن و یک معاینه ی فیزیکی است. نمی توانید چشمداشت های دیگران را برآورده کنید (از پس شان بر نمی آیید). ممکنست خودتان یا استاندارد هایتان را پایین بیاورید. تعبیر دیگر: نیاز دارید به غریزه هایتان اعتماد کنید. نمایانگر بالا و پایین های زندگی شماست. علامتی از احساسات و افکاری است که سر بیرون می آورند و پدیدار می شوند و در ضمیر ناخودآگاهتان پنهان می مانند. نمایانگر تصمیم ها و مسئولیت هایی است بر دوش تان سنگینی می کنند.

 9. سلام خواب دیدم من و مامانم و خواهرم تو یه فروشگاه بزرگ داشتیم خرید میکردیم و یه جا یی میرفتیم ک سر راهمون کلی آسانسور بود وقتی دیدیمشون وحشت کردیم چون باید ازشو رد میشدیم دو سه تارو رد شدیم یه جا شال من گیر کرد تو اسانسور و تونستم درش بیارم بعد یه جا وایسادیم کلی آدم دیگه ام بود مامانم و خواهرمو کشوندم یجا تا بهشون بگم چیکارا کنن ک راحت از اسانسور ها بریم بعد به مامانم گفتم مامان اینجا ک دیگه مجبور نیستی شادر سرت کنی تو اسانسور خطرناکه درش بیار مامانمم چادرشو دراورد و خیلی دوست داشتنی ام بود منم چادرشو گذاشتم تو کیفم و داشتیم خودمونو جمع و جور میکردیم که دیدم رو پله برقی کلی زن چادری هست که یه خانوم رفت بهشون بگه خطرناکه درارید چادراتونو که وقتی رسید بهشون خودشم با اسانسور رفت بعد یهو دیدم مامانمم داره میره با اسانسور به سمت بالا هم میرفت و اصن هواسش نبود ک مارو نبرده من و اجیمم افتادیم دنبالش و اجیم وسایلشو جا گذاشته بود و منم میگفتم مامان وایسا اجیم وسایلشو جا گذاشته ولی مامانم اصلا گوش نمیداد بعد من تند تند از پله ها دوییدم رسیدم بهش وقتی رسیدم خیلی غمگین و افسرده و ناامید به نظر میومد تو یه آسانسور هم نشسته بود و دلش نمیخاست کاری کنه انگار بردمش بیرون و گفتم بریم وسایل خواهرمو برداریم بعد بیایم بعد خواهرمو دیدم که ناامید نشسته بود رو اسانسور و خیلی غمگین یچیزی گفت (دقیق یادم نی ولی فک کنی گفت من با جریان اسانسور میرم پایین) من ک نمیخاستم بعد یهو یه پله جابه جا شد و افتاد زیر اسانسور من از ترس نشستم و دیدمش خوبه ولی جلوی راهش خون بود خیلی ترسیدم

  اینجا بیدار شدم

  تروخدا بگید تعبیرش چیه خیلی ترسیدم

  • سلام! خوابتان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. دچار توفان مغزی ایده های نو هستید و به انتخاب های گوناگون پیش رویتان نگاه می کنید. نمایانگر بالا و پایین های زندگی شماست. علامتی از احساسات و افکاری است که سر بیرون می آورند و پدیدار می شوند و در ضمیر ناخودآگاهتان پنهان می مانند. نمایانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی تان است. احساس می کنید در برخی موقعیت ها، کاملا بی یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! میان سطح های گوناگون آگاهی، حرکت می کنید. به سطح بالاتری از درک و شعور دست می یابید. در سفر معنوی، احساسی یا مادی تان پیشرفت می کنید. ممکنست نمایشی از احساسات تان باشد. شاید درباره ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید. نشانگر مردد بودن شماست. نمی دانید درباه ی چیزی، چه می خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید.

 10. خواب دیدم با کسی که عاشقشم و یجورایی برام دست نیافتنیه و یه آقای دیگه تو آسانسور هستیم بعد یهو میگم الان چند ساعته تو آسانسوریم مگه تونله ؟ آسانسور رو به بالا و تخیلی گونه با سرعت تقریبا زیادی در حال حرکت بود و من یه دکمه زدم و رسیدیم. تعبیر دقیق خوابم چی میشه ؟

  • اول سلام! خوابتان علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید. به جایگاهی از قدرت پرتاب می شوید که هنوز نمی دانید چگونه باید با آن کنار بیایید. از مسئولیت های جدیدی که پیش روی شماست، می ترسید. تعبیر دیگر: نمایانگر بالا و پایین های زندگی شماست. علامتی از احساسات و افکاری است که سر بیرون می آورند و پدیدار می شوند و در ضمیر ناخودآگاهتان پنهان می مانند.

1 2 3 5

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور