تعبیر خواب آزار و اذیت چیست؟

با تعبیر خواب آزار و اذیت دیگران، تعبیر خواب مورد تعرض قرار گرفتن توسط دیگران، تعبیر خواب آزار و اذیت بچه، تعبیر خواب آزار حیوانات آشنا شوید
ستاره | سرویس سرگرمی – اذیت کردن یا آزار دادن دیگران از جمله خواب‌های متداولی که بسیار دیده می‌شوند. بنا به گفته تعبیرگران غربی تعبیر خواب آزار و اذیت نشانه آن است که خصومتی در خانواده و یا خیانتی در حال رخ دادن است. تعبیر خواب ستاره شما را با مفاهیم کلی خواب و رویای خویش آشنا می‌کند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب مورد تعرض قرار گرفتن – تعبیر خواب اذیت شدن توسط جن – تعبیر خواب تجاوز کردن

 

تعبیر خواب آزار و اذیت دیگران

معبران غربی بر این باورند که آزار و اذیت با بزرگسال، بچه و حیوانات نشان دهنده رویارویی با مسئله ای پر دردسر و ناامید کننده است.اذیت و آزار سگ:حیوانات سمبل غرایز موجود در رفتار ما هستند و سگ هم با غرایزی مثل ترحم و وفاداری مرتبط است. این خواب نیز نشان می‌دهد که شما باید وجود چنین غرایزی را در وجود خود بپذیرید و از سرزنش خود دست بکشید.آزار و اذیت جن: دیدن جن در خواب به احساس بدبینی فرد تعبیر می‌شود. اگر در خواب توسط یک جن مورد آزار و اذیت قرار بگیرید نشان دهنده وجود ترس در شما در زندگی واقعی شماست.
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کسی ظلم می‌کنی به معنای پیروزی آن شخص بر توست.جابر مغربی می‌گوید: اگر شخصی بزرگ و رئیس در خواب ببیند که به زیردست خود ستم می‌کند نشانه آن است که زیردست او در رنج و زحمت است.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب کسی را آزار دهید، نشانه آن است که دست به کاری ناپسند خواهید زد.
 
کتاب سرزمین رویاها می‌گوید:
 • خودتان را آزار می‌دهید: عشق خود را بواسطه افکار پیچیده و مضطربتان از بین می‌برید.

 • شما یک سگ را آزار می‌دهید: با دشمنانتان مشاجره و نزاع در پیش دارید.

 • دیگران را آزار می‌دهند: شادی

 • حیوانات را آزار می‌دهند: ضرر بزرگ مالی

 

تعبیر خواب اذیت شدن توسط دیگران

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی که مورد ظلم قرار گرفته‌ای به این معناست که در برابر ظالم کمک و یاری به تو خواهد رسید و اگر ببینی پادشاه به تو ظلم می‌کند به معنای آسیب دیدن از سمت پادشاه است.

 

آنلی بیتون می‌گوید: 

 • اگر خواب ببینید کسی شما را آزار می‌دهد، علامت آن است که دشمنان شما را شکست خواهند داد و آنان بر علیه شما به گفتگو نشسته اند.

 • اگر در خواب تجربه آزار دهنده ای را تحمل کنید، نشانه آن است که می‌خواهید در روز بعد، کارهایتان را با سرعت بیشتر به پیش ببرید.

کتاب سرزمین رویاها می‌گوید:
 • بستگانتان شما را آزار می‌دهند: ناکامی عشقی

 • خودتان را آزار می‌دهید: عشق خود را بواسطه افکار پیچیده و مضطربتان از بین می‌برید.

 • یک سگ شما را آزار می‌دهد: درآمد خوبی خواهید داشت.

 • دوستان شما را آزار می‌دهند: دشمنان شما را شدیداً آزار خواهند داد.

 

تعبیر خواب آزار و اذیت بچه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • بچه‌ها شما را آزار می‌دهند: شادی

 • دیگران بچه‌ها را آزار می‌دهند: خطر بزرگ
25 نظر
 1. سلام من دوشب پشت سرهم خواب میبینم که توسط خالم مورد آزار روحی و جسمی قرار میگیرم در خواب بشدت عذاب میکشم خاطراتم بیادم میاد اما باخالم در واقعیت مشکلی ندارم

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان گویای ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. حس گناه است. این را در نظر بگیرید که چه حس یا فکر ناآشنایی، آرامش فکری تان را بهم می زند! تعبیر دیگر: حس می کنید در جنبه یا موقعیتی در زندگی تان گیر افتاده اید و ممکنست حس کنید که گیر شغل تان، رابطه تان یا در کل، گیر زندگی تان هستید. تعبیر دیگر: گویای چیزیست که از تأییدش دوری می کنید یا آنچه انکارش می کنید.

 2. سلام وقت بخیر.

  من توی خواب دیدم که با دوست صمیمیم برای مسافرت یا تفریح رفتیم یه شهری خارج از کشور و اونجا توی هتل میخوایم که شام بخوریم و رفتیم پشت میز سلف. همون موقع یه چند تا مرد که اونا هم دارن غذا میکشن هی متلک بد میندازن (کاملا مشخص بود که مست کردن) (سنشون هم بالای ۴۰ میشد) و یکی دوتاشونم زنشونم پیششه ولی اهمیتی نداشت واسشون. یکیشون هی میگه “غذاتو خوردی خوردی؟!” و وقتی داره از پیشم میگذره خودشو میماله به من و همون جمله رو تکرار میکنه. که توی این صحنه ها دوستم پیشم نیست ولی وقتی از اونجا میرم کنار دوستم هم پیشمه و بهم میگه که زود بریم اتاقمون. تو اون حین همون مرده که نشسته کنار زنش یه نگاه هیزی میکنه. منم به زنش میگم شوهرتو جمع کن ولی اون مرد با اینکه زنش مطلع میشه از این موضوع باز به کاراش ادامه میده و نهایتا من و دوستم میریم از اونجا… تعبیرش چیه؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی لازمست خصوصیتی خاص که بهترین دوست تان دارد را در خودتان بپرورانید یا بپذیرید. از خودتان بپرسید چه چیز(هایی)، بهترین دوست تان را به بهترین دوست تان تبدیل کرده است و لازمست چگونه روی این مورد(ها) در خودتان کار کنید؟ نشانگر عدم تعادل و هرج ومرج در زندگی فعلی شماست. در نتیجه، نشانگر آنست که نیاز به تغییر محیط دارید یا تمایل دارید از شرایط فعلیی که دارید، فرار کنید. تعبیر دیگر: ممکنست احتیاج داشته باشید که وسعت دیدتان را تغییر دهید یا حس معنوی جدیدی را تجربه کنید. گویای حالت ذهنی تازه یا تغییر در هویت شخصی است. نوعی تحول را در دست دارید و لازمست از عادت های قدیمی تان جدا شوید و طرز فکر قدیمی تان را رها کنید. لازمست موقت از زندگی روزمره تان فرار کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «متلک» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام بفرستید!

   • هی متلک بد میندازن (کاملا مشخص بود که مست کردن) (سنشون هم بالای ۴۰ میشد) و یکی دوتاشونم زنشونم پیششه ولی اهمیتی نداشت واسشون. یکیشون هی میگه “غذاتو خوردی خوردی؟!” و وقتی داره از پیشم میگذره خودشو میماله به من و همون جمله رو تکرار میکنه. که توی این صحنه ها دوستم پیشم نیست ولی وقتی از اونجا میرم کنار دوستم هم پیشمه و بهم میگه که زود بریم اتاقمون. تو اون حین همون مرده که نشسته کنار زنش یه نگاه هیزی میکنه. منم به زنش میگم شوهرتو جمع کن ولی اون مرد با اینکه زنش مطلع میشه از این موضوع باز به کاراش ادامه میده و نهایتا من و دوستم میریم از اونجا…

    • در ادامه: حس گناه است. این را در نظر بگیرید که چه حس یا فکر ناآشنایی، آرامش فکری تان را بهم می زند! نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر وسوسه و گناه است. نمایانگر جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید.

 3. سلام من خواب دیدم که توی خوابم کسی من رو جایی نگهداشته اونجا تقریبا شبیه کشتی بود من رو از نظر روانی اذیت می کرد هی بهم می گفت تو نمی تونی فرار کنی منم گریه می کردم از مادرم کمک می خواستم و همش صداش میزدم خیلی میترسیدم و در اخرسر با گفتن نام امام حسین از شر اون خلاص شدم و از خواب بیدار شدم. هویت شخصی که ازار میداد اصلا معلوم نبود که ادم روح جن چی هست من خیلی ترسیدم اگه میشه راهنمایم کنید این خواب من تعبیرخاصی داره؟

  • سلام! خواب‌تان یعنی جنبه‌هایی از احساسات و ضمیر ناخودآگاه‌تان را کشف می‌کنید. اگر روی کشتی هستید و هوای توفانی را تجربه می‌کنید، یعنی وارد حادثه‌هایی درهم‌برهم در زندگی‌تان شده‌اید. حس می‌کنید در جنبه یا موقعیتی در زندگی‌تان گیر افتاده‌اید و ممکنست حس کنید که گیر شغل‌تان، رابطه‌تان یا در کل، گیر زندگی‌تان هستید. تعبیر دیگر: نمایانگر چیزیست که از تأییدش دوری می‌کنید یا آنچه انکارش می‌کنید. حس گناه است. این را در نظر بگیرید که چه حس یا فکر ناآشنایی، آرامش فکری‌تان را بهم می‌زند! در یک دوره‌ی شفا در زندگی‌تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «از مادرم کمک» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 4. سلام روز خوش

  من دخترم و توی خوابم دیدم تو یه مهمونی که فامیل هامون بودن هستیم و من رو یک خانم در حین رفت و آمد اذیتم میکنه و هی یه چیزی میگه یا میاد و میچسبه بهم و خیلی اذیت میشدم و این مقابل چشم همه بود ولی میگفتن ولش کن دیوونه ست و از این حرفا و برای کسی کار های اون اهمیتی نداشت من هم برای دفاغ از خودم هلش میدادم یا میزدمش و کسی به این هم واکنش نمیداد انگار عادی بود براشون…

  یه جای خوابم قبل این توی ماشین یه پسره قرار گذاشته بودم و قرار واقعا خوبی بود (من الان یه معشوقه دارم که خیلی هم دوستش دارم ولی اون پسر توی خواب شباهتی بهش نداشت) و این پسر بعد تموم شدن ملاقاتمون یه حس نا مطمئنی بهم داد منم یه سوال کردم و از جوابش جا خوردم و فهمیوم قبلا دروغ میگفته بهم، که بعدش داییم رو دیدم اومد گفت مگه قرار نبود فلان جا برین و اخماش تو هم بود. وقتی رفتیم مهمونی این پسره هی میومد تو و من کلا ذهنم درگیر اون بود و هرباز میرفتم بیرون مهمونی که حواسم بهش باشه وقتی برمیگشتم اون زنه رو میدیدم

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر وسوسه و گناه است. اگر زن را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌اش دارید. دیدگاه‌هایتان را به دیگران تحمیل می‌کنید. بازتابی از حالت دودلی در بیداری است. شما از کسانی هستید که همیشه دوتا تصمیم دارید. مطمئن نیستید که کدام درست است. تعبیر دیگر: از دو جهت مخالف کشیده می‌شوید (بین دو سمت، گیر کرده‌اید). نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. نسبت به کسی روزبروز بی‌اعتمادتر می‌شوید. ممکنست ایمان‌تان را به کسی از دست داده باشید. تعبیر دیگر: دیگر خودباوری ندارید.

 5. سلام من خواب دیدم همراه چند نفر اشنا که فقط دو نفرشون یادم میاد یکی از دوستای دبیرستانم و شوهرخواهرم رفتیم یه جایی مثل شهربازی و خیلی شلوغ بود گفتم نمیشه ولی شوهر خواهرم گفت بلیت گرفتم شد رفتیم وارد جایی شدیم به طور کلی جایی بود که مرتبا صداهایی تکرار میشد که ازار دهنده بود و سردرذ میگرفتی ما واقعا اذیت میشدیم نصفمون خواستیم بیام بیرون بقیه هنوز بودن ولی اینطور که بقیه میگفتن اینا میخواستن ما اینجوری سکته مغزی کنیم (صداهای ترسناکی بود همراه یه سری جمله ها که پشت هم تکرار میشد جمله ها معنی خاصی هم نداشتن فقط جنبه ی ریتمی داشت)تعبیرش چیه

  • سلام! خواب‌تان یعنی لازمست ارتباطات قدیمی‌تان را با همکلاسیان پیشین‌تان به تصویر بکشید تا در رابطه‌ی فعلی‌تان به بینش برسید. گویای درسی از گذشته است که آموخته‌اید و اکنون در جنبه‌ای از زندگی‌تان، کارایی دارد. لازمست زمانی را برای ریلکس کردن و لذت بردن در زندگی‌تان تنظیم کنید. گویای جنبه یا ناحیه‌ای در زندگی‌تان است. تعبیر دیگر: بتازگی خیلی ساده پریشان می‌شوید؛ تمرکزتان را از دست می‌دهید. لازمست فضایی برای‌تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، گویای انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می‌کنید روی دیدگاه‌هایتان حساب نمی‌کنند یا دیدگاه‌هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه‌های گوناگون جمعیتی را در شخصیت‌تان دخیل کنید. برای ادامه‌ی تعبیر، خواب‌تان از «صداهایی تکرار میشد که ازار دهنده» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 6. سلام و خسته نباشید من خواب پسر۷ساله ام را دیدم در خواب دیدم خونه عموی خودم بودیدم ک دایی شوهرمم میشود ار اتاق زدم بیرون دیدم ک دختر عموم با یه زنه دیگری ک قیافه اش رو یادم نیست اودوتا نزدیک بود پسرم رو بکشن نفسای آخر پسرم بود ک من به موقع رسیدم و پسرم رو از دس آنها نجات دادم خفتش کرده بودن ودوتاشون باهماهنگی پسرم رو میکشدن یکی اینطرف و دیگری از این طرف موقه.تو خواب حالم واسه پسرم خیلی بد شد و گریه میکردن موقه ای ک پچه ام رو از دس اون دوتا زن کشیدم بیرون کشدم هیچوقت قیافه اش رو یادم نمیره داشت میمرد به زور نفسش در امد داغون شدم تا الان ک بیدارم حالم بده

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. گویای آرمان، امیدها، گنجایش و بخش جوان شماست. از سوی دیگر، دیدن پسرتان، ممکنست اهمیتی نداشته باشد و بسادگی، آینه‌ی زندگی‌تان باشد. می‌کوشید بخشی از خودتان که در حال تخریب شدن است را نجات دهید. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می‌کوشید راهی بیابید که این جنبه‌ی فراموش‌شده‌ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی‌تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید. در یک دوره‌ی شفا در زندگی‌تان هستید. نمادی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: بیانگر درد است.

 7. سلام من دیشب خواب دیدم داشتم تو یه خیابون راه میرفتم که یهو سرمو گرفتم بالا و چشم افتاد تو چشم دوتا پسر

  بعد داشتم راه خودمو میرفتم که حس کردم یه نفر داره پشتم تند تند میاد تو خالب خیلی خیلی ترسیده بودم و یدفعه برگشتم و گفتم میشه دنبال من نیاید من خیلی میترسم قلبم داره از جا در میاد یه پسر هیکلی و خوشگل بود بعد اونم گفت معذرت میخوام یه لحظه چشم تو چشتون افتاد بعد اون یکی پسر که لاغر بود سر من داد زد و گفت کی گفته ما با تو کار داریم بعد من راه خودمو رفتم و اون پسر داشت بهم نگاه میکرد

  تعبیرشو میخواستم

  • خواب‌تان نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی‌تان کنترل دارید. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف‌ها است. زندگی را با روشی مطمئن می‌پیمایید. از موقعیتی دوری می‌کنید که فکر نمی‌کنید مغلوب‌شدنی باشد (تسلیم می‌شوید؛ صورت‌مسأله را پاک می‌کنید). استعاره‌ای از شکلی از ناامنی است. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 8. سلام.من خواب دیدم که دوستم دخترعمه ام رو اذیت میکرد منم رفتم پیش دوستم؛و اونم معذرت خواهی کرد. تعبیرش چیه؟!

  • انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف شخصیت خودتان هستند. این خواب می تواند به نوعی درگیری فکری که در روز های اخیر برای شما ایجاد شده است اشاره داشته باشد. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها چه احساس یا چالشی را در ذهن شما تداعی می کنند؟ این افراد چگونه می توانند الهام بخش شما برای پایان دادن به درگیری های فکری فعلی شما در زندگی بیداری باشند؟

 9. سلام با عرض تبریک‌سال نو وتشکر از جوابگویتون.

  من خواب دیدم که گوشه خیابون یکنفر درحال خریدگوسفند ببسیار چاق بود یکنفر یه گوسفند دست وپاهاش میبریدواذیت شدید میکرد وحتی بدون دست پا گوسفندمینداخت وسط حوض اب که خفه بشه.من تو عالم خواب طرف نمیشناختم و از ترس از خواب بالا پریدم.تعبیرش لطفا بگید ممنون اجرتون با خدا

 10. با سلام . چند وقت هست که شدیدا وقتی تو خونه هستم میترسم و شبا خواب میبینم که کسی اومده کنارم و منو اذیت میکنه و من نمیتونم جیغ بزنم و در آخر با جیغ از خواب بیدار میشم که همسرم هم بیدار میشه. من خیلی نگرانم و باعث ترس من شده این خواب‌ها. البته این روزا خیلی هم ترسو شدم و از تنها موندن تو خونه میترسم. خیلی دوست دارم دلیل این خوابهارو بدونم چون وقتی هم از خواب بیدار میشم احساس درد میکنم

  • هر خواب دارای پیامی است که در هر موقعیت از زندرگی نیازمند آن هستیم. از طرفی دیگر خواب ها به دو دسته تقسیم میشوند: یا برخواسته از افکار و احساسات ما در ساعت ها و یا روزهای قبل از خواب هستند و یا از اتفاقات و موقعیت هایی از روزهایی در آینده خبر میدهند. این خواب های شما داراری هر دو قِسم از این خواب هاست. چیزی شما را در خواب مورد آزار و اذیت قرار میدهد همان احساس ترس شما در بیداری است. که شما با سرکوب این غریزه در خواب، آن را به صورت های مختلفی در خواب مشاهده خواهید کرد. این خواب از شما میخواهد تا ریشه این ترس ها را بیابید و با آن رو به رو شوید. اغلب اوقات این ترس ها دلیل منطقی ندارند. اگر حالتان بهتر نشد لازم است با یک مشاوره در مورد این مسئله صحبت کنید.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور