تعبیر خواب آجیل – دیدن آجیل و خشکبار در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب آجیل، تعبیر خواب کشمش آجیل، تعبیر خواب پسته آجیل، تعبیر خواب بادام آجیل، تعبیر خواب تخمه و تخمه شکستن همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب آجیل معمولا نشانه‌هایی نیکو به همراه دارد ولی بایستی به بررسی آنچه که در خواب آجیل مشاهده کرده‌اید بپردازید.به طور مثال تعابیر خواب هر یک از اجزا آجیل با یکدیگر متفاوت بوده و باید دانست که در رویا چه آجیلی را مصرف کرده‌ایم. تعبیر خواب ستاره شما را با مفاهیم کلی خواب و رویای خویش آشنا می‌کند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب آجیل – تعبیر خواب خشکبار

تعبیر خواب آجیل

 

تعبیر خواب آجیل

 اگر آجیل در رویای شما ظاهر می‌شود، نشانه‌های آن معمولاً خوب است. با این حال، آجیل همچنین به معنی امیال جنسی مردانه است و این رؤیا می‌تواند هشداری در مورد مشکلات در یک رابطه باشد.

شکستن آجیل نشانه این است شما راهی را برای خروج از مشکلات خواهید یافت.

یونگ می‌گوید:خوردن آجیل در خواب نشانه نشانگر موفقیت و دستیابی به امیالتان است و شما تلاش می‌کنید تا به مرکز هر واقعیت و یا موضوع برسید.

معبران غربی می‌گویند: دیدن آجیل در خواب به معنای این است که مشغله شما در زندگی زیاد است و این باعث سخت شدن زندگی برای شما شده است. 

 • اگر کسی در خواب آجیل شما را بدزدد نشانه این است که شما از عدم امنیت می‌ترسید. همچنین نشانه ترس شما برای از دست دادن شغلتان است.
 • اگر در خواب ببینید که آجیل می‌خورید نمادی است از توانایی شما برای به دست آوردن همه فراوانی که جهان در اختیار شما قرار می‌دهد.
 • اگر در خواب ببینید که آجیل از آسمان می‌بارد به هدیه، پول و فرصت‌هایی تعبیر می‌شود که در زندگی شما ایجاد خواهند شد.

 

تعبیر خواب کشمش

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کشمش داشت و بخورد، دلیل است به قدر آن منفعت بیند. اگر بیند کشمش به کسی داد، دلیل است راحتی به وی رساند.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن کشمش درخواب بر سه وجه است. 
 • منفعت.
 • مال حلال.
 • کسب و معیشت.

 

تعبیر خواب آجیل

تعبیر خواب آجیل

 

تعبیر خواب تخمه در آجیل

تخمه و تخمه شکستن در بیداری یک نوع تفنن و سرگرمی است اما تعبیر خواب تخمه نشان ارتکاب گناه و اعمال غیر مجاز است.
تخمه مال حرام و غیر مشروع نیز هست و اگر مقدار زیادی تخمه داشتید خواب شما خبر می‌دهد که به پولی مشکوک و حرام دسترسی می‌یابید. تخمه بو نداده در صورتی که نشکنید خیر و برکت است. اگر در خواب دیدید که تخمه هندوانه، یا کدو یا آفتاب گردان دارید خواب شما می‌گوید خبری به شما می‌رسد که به وسیله آن خود شما می‌توانید منبع خیر و برکت باشید. آنچنان که اگر تخمه بو نداده را در زمین بکارند سبز می‌شود و بار می‌دهد.

 

دیدن پسته آجیل در خواب

مطیعی تهرانی: تعبیر خواب پسته اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می‌تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد. دیدن پسته در خواب به این معنی است که فکر می‌کنید و چنانچه دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دارید خواب شما می‌گوید که در روزهای آینده ذهن و فکری مشغول خواهید داشت و به چیز یا چیزهایی که پیش می‌آیند فکر می‌کنید. اگر زن‌ها در خواب پسته ببینند غیبت می‌کنند و پشت سر این و آن حرف می‌زنند. چنانچه ببینید که کسی پسته به شما داد باعث آشفتگی خاطر شما می‌شود و اگر دهنده پسته آشنا باشد موضوع خانوادگی است.

 

تعبیر خواب بادام در آجیل

ابن سیرین می‌گوید: دیدن بادام در خواب نعمت و رزق و روزی است ولی با دعوا و خصومت بدست می آید. اگر ببیند بادام بدست گرفت به قدر ان نعمت و روزی با دشواری بدست می اوید و بعضی نیز می گویند تعبیر بادام در خواب علم و شفا از بیماری است و اگر مغز بادام ببیند بهتر است.

 

دیدن شاهدانه در آجیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن شاهدانه در آجیل در خواب نیکوست و نشانه مال اندک و سود قلیل است اما شاهدانه خام نشانه غم و اندوه و پریشانی است. اگر دختر و یا زنی در خواب شاهدانه ببیند یعنی تعلق خاطر پیدا می‌کند که معقول نیست و زیان بخش است. 

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن شاهدانه در خواب نشانه دوستی‌های عمیق و پایدار است.


برگرفته از :auntyflo.com
44 Comments
 1. سلام وقت بخیر
  دیشب خواب دیدم در مکان ناشناخته ای گم شدم و تپه های زیادی داشت از یکی از انها بالا رفتم و دیدم تپه از آجیل است البته بیشتر پسته به چشم میخورد و از اونها خوردم و با خودم هم بردم و بعد به مقصد رسیدم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از مشکلات تان در دستیابی به هدف است. لازمست روی انرژی هایتان برای گرفتن جایزه ی نهایی، تمرکز کنید. مسیر زندگی تان را گم کرده اید یا نگرش تان را نسبت به هدف هایتان گم کرده اید. ممکنست درباره ی مسیری که در زندگی پیش می گیرید، نگران و نامطمئن هستید. اگر می کوشید درخواست کمک کنید، یعنی می کوشید حمایت کسب کنید. به دنبال کسی هستید که به او تکیه کنید. تعبیر دیگر: هنوز دارید با موقعیتی نو که قانون ها و شرایطش پیوسته تغییر می کنند، سازگار شوید. گویای موفقیت و دستیابی به تمایلات تان است. می کوشید به مرکز هر موضوع یا موقعیت برسید. آماده ی اکتشاف و باز کردن تجربه های جدید هستید. آنچه فکر می کردید در ابتدا مشکل بود، به زحمتش می ارزد. از سوی دیگر، علامتی از شادی و مثبت است.

 2. سلام

  خواب دیدم یکی از آشناها که چند روز پیش فوت شده و رابطه خوبی با هم نداشتیم ، وارد اتاق میشود و چهار بسته خیلی بزرگ آجیل می آورد که فقط محتویات دو تا را دیدم که یکی تخمه کدو بو نداده و دیگری مخلوط پسته و بادام شیرین بود . اول در خواب مطمئن نبودم که آجیل ها را برای ما آورده ولی بعد هر چهار بسته را زمین گذاشت

  اگر میشه تعبیر این خوابو بگید

  • سلام! خواب‌تان یعنی مرگ‌شان هنوز در ذهن‌تان تازه است. هنوز می‌کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید. گویای موفقیت و دستیابی به تمایلات‌تان است. می‌کوشید به مرکز هر موضوع یا موقعیت برسید. نماد ثبات و پایداری، محدودیت‌های فیزیکی، کارهای دشوار و چیزهای زمینی است. همچنین گویای موضوع‌های مادی‌گرایانه است و اینکه چگونه چیزها را به سرانجام می‌رسانید. آماده‌ی اکتشاف و باز کردن تجربه‌های جدید هستید. آنچه فکر می‌کردید در ابتدا مشکل بود، به زحمتش می‌ارزد. از سوی دیگر، نمادی از شادی و مثبت است. نمادی از میراث باروری، پتانسیل و تداوم زندگی است. اکنون زمان شروع یک سرمایه‌گذاری تازه است. از سوی دیگر، مربوط به روان و روح انسان است. ایده‌ای در ذهن‌تان کاشته شده است و تجربه‌ی تازه‌ای در حال ایجاد است.

 3. سلام ببخشید میشه خواب منو تعبیر کنید من خواب دیدم با یه نفر مرده و همسر و فرزندش که زنده هستند خیلی زیاد آجیل عید خوردیم و خوشحال بودیم .درضمن فرزند میت در واقعیت پسر هست ولی درخواب دختر بود.ممنونم

  • سلام! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: برایشان خیرات بدهید! از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید. گویای موفقیت و دستیابی به تمایلات‌تان است. می‌کوشید به مرکز هر موضوع یا موقعیت برسید.

 4. سلام دیشب خواب دیدم با دختر بزرگم رفتم خونه مربیش من بیرون بودم بعد یه مدتی وقتی دیدم دخترم نیومد منم رفتم داخل دیدم داخل خونه مربیشون زیارت عاشورا میخونن منم نشستم با خانوما دعا کردم و زیارت عاشورا خوندم دم در اون خونه بعد رفتم اشپزخونه دنبال مربی دخترم که دیدم دو مشت کشمش سیاه یه چیزی هم بود یادم نمیاد با اون بود نذری بود گرفتم اومدم خونمون با دخترم البته اینم بگم تو اون مجلس همش واسه دخترم دعا میکردم ازدواج کنه هر چه زودتر ممنون میشم تعبیرشو بگین با تشکر

  • سلام! خواب‌تان گویای رابطه‌تان با دخترتان و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایانند. بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید. گویای احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی‌هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی‌تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید. نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. ادامه‌ی خواب‌تان از «دو مشت» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 5. سلام دو مشت کشمش سیاه بود دقیق یادم نمیاد فک کنم نخود هم بود با کشمش که بسته بندی کرده بودن نذری بودکه بهم دادن اونجا با خودم اوردم ممنون از تعبیر خوابتون

 6. سلام من خواب دیدم به دنبال مغازه آجیل فروشیم بی زحمت تعبیرش چی‌میشه

  • سلام! خواب‌تان بسیار کوتاه و ناقص است؛ اما: خواب‌تان یعنی لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد.

 7. سلام .خسته نباشید. یکی از همسایه های ما خواب دید که من دارم بیسکوییت با مشکل گشا میدم بعد بهم میگه اینا بخاطره چیه من میگم نذر امام حسینه

 8. با سلام و درود ببخشید بنده دیشب خواب دیدم ظرفی آجیل در مقابلم هست و من تنها بودم و مشغول خوردن و تا آنجا که خاطرم هست مخلوط بود و تعداد پسته بیشتر بود و من مشغول خوردن بودم که ناگهان نمی دانم چه اتفاقی افتاد که بلند شدم و تمام آجیل ها به علاوه پوست آنهایی که خورده بودم را درون چاه توالت و دستشویی ریختم و آب را باز کردم تا فرو رود ابتدا فرو نرفت ولی بعد افزایش ارتفاع آب تمامشان فرو رفته و من درحال تماشا بودم و در همین حال بیدار شدم . راستش بنده حسین 29 ساله و مجرد هستم . ممنون میشوم تعبیرش را بفرمایید با تشکر.

  • خواب دیدن اینکه آجیل می‌خورید، بیانگر موفقیت و دستیابی به تمایلات‌تان است. می‌کوشید به مرکز هر موضوع یا موقعیت برسید. توالت، نمادی از آزادسازی احساسات است. نیاز دارید در زندگی‌تان از شر چیزی بی‌استفاده خلاص شوید. ممکنست تجلی فیزیکی درباره‌ی مثانه‌ای پر باشد و می‌کوشد از خواب بلندتان کند و به دستشویی بفرستد. اینکه استفراغ می‌کنید، یعنی نیاز دارید جنبه‌ای از زندگی‌تان که چندش‌آور است را رد کنید یا دور بیندازید. احساسات یا مفهوم‌هایی وجود دارند که نیاز دارید با آنها روبرو شوید و رهایشان کنید.

 9. سلام من شب لیله الرغاعب روزه گرفتم بعد خالم همون شب خواب دیده بود که به من یه مشکل گشا دادن میشه تعبیرش رو بگید؟؟

 10. سلام خسته نباشید من خواب میدیدم که انگار یه مغازه هست که مال یک نفر بود که من میشتاختمش ولی الان یادم نمیاد و تو اون مغازه پر از پسته شورهای درشت(مغز پسته)مغز بادام هایی که اندازه انکشت اشاره بزرگ بودند و مغز گردوهای سفید ودرشت بود و انگار صاحب مغازه آنها رو داده بود به من و برای من مهمان آمد و من تخمه کدو و آجیل مخلوطی از اینها و تخنه ژاپنی و فندق مثل آجیل عید جلوشون گزاشتم و دو عدد مغز پسته در دست هر کدوم گزاشتم و شوهرم رو تماشا میکردم که تند تند داشت مغز پسته میخورد تعبیرش چی میشه ممنون

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور