تعبیر خواب آثار باستانی و بنای قدیمی

با تعبیر خواب آثار باستانی، تعبیر خواب بنای تاریخی، تعبیر خواب آثار تاریخی و به طور کلی دیدن بنا در خواب از دیدگاه مطیعی تهرانی آشنا شوید.
تعبیر خواب آثار باستانی
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن ساختمان و بنا در خواب به معنای اموری است که بر اساس نفس خود در آینده انجام خواهید داد همچنین این امور عقلانی نیستند. برای آگاهی از مفاهیم و تعابیر کلی خواب و رویای خود به صفحه اصلی تعبیر خواب مجله ستاره مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب ساختمان – تعبیر خواب بنای تاریخی مرده – تعبیر خواب آثار تاریخی – تعبیر خواب بنای تاریخی

 

تعبیر خواب بنای تاریخی و قدیمی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بنا و ساختمان در خواب آرزو و آمال است و کارهایی است که بر مبنای هوای نفس می‌خواهیم انجام دهیم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور اندیشی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب درب قدیمی که روی آن دو حلقه دارد ببینی به این معنی است که زن ها تو را دوست دارند.

آنلی بیتون می‌گوید:

  • دیدن خانه قدیمی خود در خواب، نشانه آن است كه اخباری به دستتان می‌رسد كه موجب شور و نشاط شما می‌گردد.

  • اگر خواب ببینید خانه قدیمی شما ویران و مخروبه است، نشانه آن است كه خبر بیماری یا مرگ یكی از نزدیكان را خواهید شنید. اگر دختری چنین خوابی ببیند، علامت آن است كه دوست عزیزی را از دست خواهد داد.

یونگ می‌گوید: دیدن چیزی قدیمی در خواب بیانگر این است که نیاز به تغییر چیزی در زندگی خود دارید تا از شرش خلاص شوید. این خواب همچنین اینگونه تعبیر می‌شود که چیزی در زندگی گذشته خود دارید که باید به زندگی فعلیتان وارد کنید.

برایت می‌گوید : اگر در خواب پلی قدیمی را دیدید و قصد عبور از آن را داشتید یعنی برای انجام کاری خود را به خطر می‌اندازید.

 

تعبیر خواب آثار باستانی

لیلا برایت می‌گوید : اگر آثار باستانی را در خواب ببینید، بدین معنی است که تا زمان زیادی شادی و خوشحالی برای شما به دست نخواهد آمد.

یونگ می‌گوید:

  • خواب دیدن درباره چیزی باستانی و کهن سمبل اساس و بنیان است و به این معناست که شما مهارت و تجربه خاصی دارید و می‌توانید از تجارب گذشته خود نیز یاد بگیرید.

  • خواب دیدن درباره باستان شناسی به معنای کشف و تأیید ضمیر ناخودآگاهتان است و اگر در خواب ببینید که یک باستان‌شناس هستید یعنی باید نگاهی به گذشته بیاندازید تا پاسخ سوالات امروز خود را به دست آورید.

طبقه بندی:


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo