تعبیر خواب بنا و ساختمان

با تعبیر خواب بنا و ساختمان، تعبیر خواب بنای قدیمی، تعبیر خواب ساختمان نیمه کاره، تعبیر خواب بنای مجلل و تعبیر ساختمان سازی همراه ما باشید.
تعبیر خواب بنا و ساختمان

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن بنا و ساختمان در خواب نشانه از آرزوها دارد ولی به تعبیر یوسف پیامبر ساختن بنا در خواب مقداری غم به همراه خود خواهد داشت.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب بازسازی خانه -تعبیر خواب ساختمان بلند - تعبیر خواب ساختمان نیمه کاره - تعبیر خواب ساختن خانه توسط مرده

 

تعبیر خواب بنا و ساختمان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بنا و ساختمان در خواب‌های ما آرزو و آمال است و کارهایی است که بر مبنای هوای نفس می‌خواهیم انجام دهیم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور اندیشی. بنا هر حالتی در خواب داشته باشد گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد. به هر صورت تجسم این برداشت در خواب ساختمان و بنا است.

 

تعبیر خواب ساختن بنا و ساختمان

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید مشغول ساختمانی هستید، نشانه آن است که در زندگی خود تغییری خردمندانه بوجود می‌آورید.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ساختمان سازی اندکی غم بود


 

نعبیر خواب بنای قدیمی

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن ساختمان‌های قدیمی و مخروبه در خواب، علامت آن است که در هر کاری که به آن اقدام کنید، شکست خواهید خورد.

 • دیدن ساختمان‌های کهنه و کثیف، نشانه بیماری و شکست در عشق و کار است.

 

تعبیر خواب بنا و ساختمان مجلل

آنلی بیتون:

تبلیغات در ستاره

 • اگر خواب ببینید صاحب ساختمانی شکوهمند هستید، علامت آن است که از خانه ای که فعلاً در آن زندگی می‌کنید به خانه ای بهتر نقل مکان خواهید کرد.

 • دیدن ساختمانی بزرگ و باشکوه که چمنزاری سبز اطرف آن را فرا گرفته است، نشانه عمر طولانی و زندگی آسوده و سیر و سیاحت در کشورهای دوردست است.

 • دیدن خانه‌های کوچک و نوساز در خواب، نشانه شادمانی و فعالیت‌های سودمند است.

 

تعبیر خواب ساختمان نیمه کاره

لوک اویتنهاو می‌گوید: نیمه ساز: روزهای شلوغ

طبقه بندی:
 1. بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

  از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

 2. با سلام
  من خواب دیدم یه مسیری توی کوچه ای که اصلأ نمیدونم کجا بود به همراه کارفرمای سابقم که فوت شده، یه در خانه ای بود. ولی این در کوچه دیگری بود باریکتر که به یک مسیر پهن ختم می شد وسمت دیگر آن به تقاطع دیگر ختم می شد. یک ماشین سنگین بلوک های زیادی رو جمع آوری کرد و هنگام قرار دادن در کوچه باریک مسیر ورود و خروج با مشکل رفت و آمد مواجه شد. که کارفرماهای من به همراه راننده ماشین سنگین یک کمد فلزی در سمت دیگر را جابجا کردند که مسیر بازشود.
  لطفأ تعبیرش رو بفرمایید. سپاس

  • سلام! خوابتان یعنی گزینه های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف هایتان بخاطر وظیفه ها یا مسئولیت های معمول تان، منحرف شده اید. شرایطی بغرنج را در زندگی تان تجربه می کنید. حاکی از جنبه ی ریاست وار یا اختیاردار شخصیت شماست. ممکنست خودباوری و جنبه ی قاطعانه ی شخصیت تان را بنمایاند. تعبیر دیگر: ممکنست خیلی خود را درگیر کارتان می کنید. از منظر منفی، علامتی از محدودیت هایتان و نبود آزادی/اصالت (ابتکار) باشد. خیلی کار می کنید. وظیفه های بسیاری را به عهده می گیرید و زیر بار همه ی این مسئولیت ها کمر خم می کنید. برای خشنود کردن دیگران، از راهتان خارج می شوید. همچنین، ممکنست روش هایتان را تغییر دهید و سعی در ارزیابی مجدد روابط یا نگرش هایتان داشته باشید. سطح بار یا مسئولیت تان را سختی جابجایی می نمایاند.

 3. سلام من خواب دیدم بالای پله های یه ساختمان نیمه کاره ایستاده بودم میخواستم از پله های داخل ساختمان بیام پایین ( پله ها هم نیمه ساخته شده بودن)اما میترسیدم بیفتم دستمو به دیوار گرفتم با ملاحظه از پله ها اومدم پایین وقتی هم پایین رسیدم خوشحال بودم که نیفتادم

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. حاکی از فکرهای سرکوب شده ی شماست. در ضمیر ناخودآگاهتان عقب می روید. به مانع هایی اشاره دارد که در زندگی تان تجربه می کنید. لازمست روی جنبه ای از خودتان کار کنید و ذهن و جسم تان را بهتر کنید.

 4. سلام من خواب دیدم که در یک ساختمان نسبت بزرگ هستم و با همراه صاحب خانه آمدم به حیاط خانه و حیات خانه بزرگ بود بعد دیدم ساختمان های بزرگ باشکوه دیدم که زیبا بود یکی از ساختمان ها سبز رنگ بود صاحب خانه گفت این شهر جمعیت یک چهارم نسبت قبلا دارد و گفت مردم چون این شهر قدیمی شده رفتن به شهر های نو بعد از چند لحظه یک دختر زیبا سن نزدیک هجده بیست ساله دیدم که نزدیک صبح امد به حیاط خانه که فکر کنم به من لبخند زد بعد دیدم جمعیت بزرگی از مرد که همه هجده و نوزده ساله بودند و اکثراً پسر بودن به خیابان ها آمدند صبح شده بود و تعداد پسر هجده و نوزده ساله امدن من و صاحب خانه را بزند فکر کنم دلیلش او دختره بود بعد من صاحب خانه درگیر شدیم و یک چیزی هایی روی دیوار که قرمز رنگ بود آویزان من و صاحب خانه او پسر ها را میزدیم به سمت او چیز های قرمز هُل میدادم

  • مدیر سایت مهر 15, 1399 at 12:48 ب.ظ

   سلام! خواب‌تان بیانگر تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره‌ای از نبود تجربه در وظیفه‌ای است؛ یعنی، درباره‌ی انجام عملی، تجربه‌ی کافی ندارید. گویای خود و بدن است. اینکه در چه ارتفاعی از ساختمان هستید، گویای سطح رشدیافته‌ی درک، آگاهی یا موفقیت است. اگر در طبقه‌های پایین‌تر ساختمان هستید، به نگرش‌های اولیه‌تر یا نیازهای اولیه اشاره دارد. گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: گویای خصلت‌های زنانه‌ی شخصیت‌تان می‌باشد. نشانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. گویای انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. تعبیر دیگر: گویای نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی‌حالی می‌کنید. شاید لازمست کمی بایستید و درباره‌ی کارهایتان فکر کنید.

 5. سلام خسته نباشید من دیشب در خواب دیدم که یک ساختمان عظیم بود که من واردش شدم و کلی محافظ داشت و در آن انسان های مشهور وجود داشت اون ساختمان یا سازه خیلی عظیم بود وپله های بزرگی داشت برای ورودش و مدام وارد ساختمان میشدم

  • سلام؛ ممنون. خواب‌تان بیانگر خود و بدن است. اینکه در چه ارتفاعی از ساختمان هستید، بیانگر سطح رشدیافته‌ی درک، آگاهی یا موفقیت است. اگر در طبقه‌های پایین‌تر ساختمان هستید، به نگرش‌های اولیه‌تر یا نیازهای اولیه اشاره دارد. جاه‌طلبی‌هایتان شما را می‌کِشند. بیانگر باورها و درک‌تان از اشخاص مشهور است. دور از تصور نیست که علاقمندی‌تان نسبت به شخصی مشهور، او را به خواب‌تان آورده باشد.

 6. سلام من خواب دیدم در یک ساختمان اداری مسکونی هستم و از پله ها بالا میرفتم و رنگهای دیوار خیلی قشنگ بنظرم میمومد و خوابم پر از رنگهای مختلف بود که سبز و صورتی بیشتر یادم مونده و در خواب از رنگها پیش خودم تعریف میکردم ومیگفتم چخ رنگهای زیبایی واز ساختمان بیرون اومدم و داشتم بر میگشتم خونه

  • خواب دیدن ساختمان، بیانگر خود و بدن است. اینکه در چه ارتفاعی از ساختمان هستید، بیانگر سطح رشدیافته‌ی درک، آگاهی یا موفقیت است. اگر در طبقه‌های پایین‌تر ساختمان هستید، به نگرش‌های اولیه‌تر یا نیازهای اولیه اشاره دارد. اینکه از پله‌ها بالا می‌روید، یعنی به سطح بالاتری از درک و شعور دست می‌یابید. در سفر معنوی، احساسی یا مادی‌تان پیشرفت می‌کنید. رنگ‌ها بیانگر انرژی، احساسات و حالت‌های روحی‌اند. اول در نظر بگیرید که آن رنگ برایتان چه مفهومی دارد و رابطه‌ی شخصی‌تان با آن رنگ چیست! رنگ‌های روشن، به معنای آگاهی‌اند. رنگ سبز، بیانگر تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره‌ای از نبود تجربه در وظیفه‌ای است؛ یعنی، درباره‌ی انجام عملی، تجربه‌ی کافی ندارید. رنگ صورتی، بیانگر عشق، لذت، شیرینی، شادی، عطوفت و مهربانی است. همچنین، نماد عاشق بودن یا شفایابی از طریق عشق است. تعبیر دیگر: بیانگر نارسی و نابالغی یا ضعف است؛ بویژه هنگامی که درباره‌ی «عشق» مطرح می‌شود.

 7. سلام وقت بخیر من خواب دیدم با لباس مدرسه تو مدرسه ی دوران دبیرستان هستم میرم کتابخونه مدرسه تا یه کتاب بگیرم بخونم تو صف ایستاده بودم که دیدم کسی که دوسش دارم به همراه یکی از دوستاش اومده بود کتاب خونه

  کاپشن پوشیده بودند کلاهشم جوری جلو کشیده بودن و بسته بودن که زیاد چهرشون معلوم نبود ولی من با دقت و از رنگ چشمای طرف فهمیدم خودشه

  بعد صداش کردم که فلانی ببا کارت دارم با هم رفتیم چند تا اتاق پشت کتابخونه بود که نیمه کار بودن کفش پر از اهن و خاک و گچ بود با هم رفتیم داخل یکی از اتاقا

  یادم نیست دقیق چیا گفتیم ولی اخرش گفتم که من عاشقتم و اون اعتنا نکرد پیرهنشو گرفتم به نشونه ناراحتی ولی اون بازم توجه نکرد و رفت

  در ضمن از پنجره اتاق که نگاه کردم تقریبا انگار طبقات بالا بودیم و هوا برفی بود و اینکه قبلا من و این شخص از هم جدا شدیم ولی شبی نیست که تو گوشه ای از خوابم نباشه

  چشماش تو خواب خیلی برق میزد و تو چشم بود

  • خواب دیدن اینکه در مدرسه هستید، بیانگر احساس ناکافی بودن و ناامنی‌های کودکی است که هرگز حل نشده‌اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره‌ی عملکرد و توانایی‌هایتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از درس‌هایی باشد که از زندگی‌تان می‌آموزید. ممکنست در حال تجربه‌ی دوره‌ای هستید که شامل درس‌های معنوی برای شماست. اینکه در کتابخانه‌اید، یعنی به دنبال دانش هستید و تشنه‌ی ایده‌اید. ممکنست می‌کوشید معناهای تازه‌ای به زندگی‌تان دهید. لازمست موقعیت‌تان را پیش از اقدام کردن، بررسی و ارزیابی کنید. دیدن معشوق‌تان، می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. اینکه به اتاقی می‌روید، بیانگر جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. اگر به او بگویید: ”دوستت دارم.“ و او این را در پاسخ نگوید که ”منم دوستت دارم.“ یعنی به رابطه‌تان مطمئن نیستید. شاید حس می‌کنید عشق شدیدتری نسبت به میزان دریافتی‌تان ابراز می‌کنید (بیشتر مایه می‌گذارید). اینکه از پنجره به بیرون می‌نگرید، بیانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه‌نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می‌کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ‌تر شوید و زندگی را تجربه کنید. برف، بیانگر مانع‌ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است.

 8. حمام درخواب

  • مدیر سایت آذر 15, 1398 at 12:48 ب.ظ

   حمام اشاره به نیاز روانی فرد برای رها شدن از زوائد و ناراحتی های فکری روزمره دارد که ذاتا از اهمیت خاصی برخوردار نیستند اما انباشت آن ها در طولانی مدت کارکرد روانی فرد را مختل کرده و می تواند بر تصمیم گیری یا سطح استرس فرد تاثیر بگذارد. لازم است تا ماهیت این زوائد فکری را شناخته و به شکلی منطقی آن ها را تخلیه کنید.

 9. در خواب دیدم در زمین مغازه که مورد اختلاف ماست ساخت ساز انجام میدهم و احساس خوف و ترس مینمایم و تقریبآ یک متری دیوار زیرین را درست کرده ایم یک نفری هم کنار من مشغول کار کردن بود؟؟؟

  • مدیر سایت آذر 15, 1398 at 12:48 ب.ظ

   این خواب اشاره به برنامه ها و اهداف جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده گرفته اید اما ممکن است در این زمان، احساس کنید که کنترل و مدیریت برخی مسائل از کنترل شما خارج شده است. لازم است تا درباره ی نگرانی های خود، با افراد قابل اعتماد مشورت کرده و از گرفتن تصمیمات ناگهانی خودداری کنید.

 10. خانه ی ما در حال ساخت و نیمه کارست که داخلش زندگی میکنیم که خواب دیدم درحال تکمیل شدنه و من درحال تماشا هستم و مواظبم درخت گل یاس و رز سفید آسیب نبینه درحالی که این گل ها رو در واقعیت نداریم فقط بنایی داریم.میشه برام تعبیر کنید:

  • مدیر سایت آذر 15, 1398 at 12:48 ب.ظ

   این خواب به شما میگوید اهدافی که در سر دارید اگر به همین صورت ادامه پیدا کند، نتیجه خوبی نخواهد داشت.

 11. من خواب دیدم وارد یه عمارت مجلل شدم مثل کاخ های قدیمی تهران ولی شبیه هیچ کدوم نبود صاحب عمارت زنی اشراف زاده بوده که 200 سال پیش مرده ویه هم سگی اونجا بود که انگار از نوادگان سگ همون خانوم بوده بنا به دلایلی که یادم نیست بخش اداری اونجا به من نامه ای داد که 2شب میتونم اونجا بمونم تو اتاق خواب همون خانوم و من یک شب اونجا خوابیدم و صبح در باغ عمارت قدم زدم لطفا تعبیر کنید

  • مدیر سایت آذر 15, 1398 at 12:48 ب.ظ

   در زندگی واقعی در موقعیتی قرار خواهید گرفت که فرصت های جدیدی برای تان خواهد داشت. فرصت هایی برای پیشرفت مالی یا عاطفی. از این فرصت جدید استفاده کنید ولی از مسئولیت های گذشته غافل نشوید.

1 2

ستاره
Logo