تعبیر خواب آتش سوزی در خانه چیست؟

با تعبیر خواب آتش سوزی، تعبیر خواب آتش سوزی در خانه، تعبیر خواب سوختن در آتش، تعبیر خواب آتش گرفتن انسان همراه ما باشید.

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن آتش در خواب نمادی از احساساتی همچون شور زندگی و آزردگی و سرخوردگی است و شعله‌های آتش در آسمان نشانی از تحولات عظیم در دیدگاه‌ها و پای گذاشتن به مرحله بعدی بلوغ روان است. برای یافتن تعابیر و تفاسیر خواب خود در صفحه اصلی تعبیر خواب، با ستاره همراه باشید. 

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب آتش سوزی

 

تعبیر خواب آتش سوزی

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ديديد كه جايى آتش گرفته و كسى نسوخته نشانه‌ى شادمانى و خوشحالى براى شما خواهد بود.

یونگ می‌گوید: دیدن کسی که آتش سوزی راه می‌اندازد در خواب بیانگر خشم ابراز نشده است که پتانسیل مخرب بودن را دارد. بهتر است که خشم خود را ابراز کنید به جای اینکه درون خودتان بریزید.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی شهر یا محله و مکانی آتش گرفته، طوری که آتش سهمگین بود و همه چیز را سوزانده و دچار ترس و خوف شده‌ای، در آن مکان جنگ و درگیری به وجود خواهد آمد یا بیماری سختی گسترش می‌یابد.

 • اگر ببینی آتش، بعضی چیزها را سوزانده و بعضی را نسوزانده و تو را دچار ترس و خوف کرده است،  در آنجا جنگ و درگیری بوجود می‌آید و اگر نور و زبانه و شعله نداشته باشد تعبیرش بیماری سخت می‌باشد.

 • اگر ببینی آتش از جائی به جای دیگر افتاد ولی صدمه‌ای نزده، سود و منفعتی به تو می‌رسد و اگر فقیر هستی ثروتمند می‌شوی.

 • اگر ببینند در جائی آتش سوزی شده طوری که صدای زیاد و ترسناکی دارد و شعله‌هایش هم زبانه می‌کشد ولی صدمه‌ای نمی‌زند، مردم آنجا با یکدیگر بحث و جدل و بگومگو پیدا می‌کنند و دچار درگیری لفظی و زبانی می‌شوند.

امام صادق می‌گوید: اگر در میدان جنگ و محل درگیری آتش ببینی، تعبیرش بیماری‌های سختی مثل آبله و طاعون و سرسام و مرگ ناگهانی می‌باشد اگر ببینی آن آتش دود می‌کند، تعبیرش برای تو بیم و ترس از پادشاه می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مکانی که متعلق به بازرگانان و تجار می‌باشد را آتش زدی و به آتش کشیدی، با دوروئی و نفاق خرید و فروش می‌کنی و مال تو حرام می‌شود .

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به مردم آتش می‌اندازی، در میان مردم کینه و دشمنی می‌اندازی.

جابر مغربی می‌گوید:
 • اگر ببینی از پاره‌ای از آتش که در دست گرفته‌ای به مردم می‌دهی، مردم از کارهای تو دچار رنج و ضرر و زیان می‌شوند و با تو دشمن خواهند شد.

 • اگر مکانی که به بازرگانان و تجار تعلق دارد را بسوزانی یعنی خرید و فروش تو با دروغ و نفاق است و مال تو حرام می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی برای سوزاندن اهل جائی آتش روشن کرده‌ای، پشت سر مردم آنجا غیبت و بدگوئی می‌کنی. تعبیر آتش انداختن و بازی کردن با آتش، گفتن حرف زشت می‌باشد.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:  

 • اگر در خواب ببینی از آسمان آتش آمد ولی کسی نسوخت به معنای وجود خطر الهی است و یا ممکن است نشانه خطری از جانب پادشاه باشد.

 • اگر ببینی آتشی از آسمان آمد و چیزهای خوردنی متعلق به تو را سوزاند به معنای قبول شدن طاعات و عبادات تو نزد خداوند است.

 • اگر ببینی مثل باران آتش می‌بارد یعنی دچار بلا و گرفتاری از جانب پادشاه می‌گردی.

 

تعبیر خواب آتش سوزی در خانه

دانیال نبی می‌گوید: اگر بیند که آتش در خانه وی افتاد و همه اندام وی را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده، دلیل کند که محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدین ماند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر بیند که آتش در خانه کسی افتاده، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد. اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد، دلیل کند که کالائی که دارد بر باد دهد، یا آن چه به در می‌ارزد، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد.

یوسف پیامبر می‌گوید: دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب دیدید خانه‌ی شما در آتش می‌سوزد، تعبیر آن این است که همسری مهربان و فرزندانی، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد. مشاهده‌ی آتش روشن در خواب، علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد.

در کتاب سرزمین رویاها آورده شده است:
 • حریق در خانه دیگران: احترام و امتیاز شما بالاتر می‌رود.

 • حریق در خانه شما با شعله‌های روشن و واضح: یک شغل خوب

 • یک حریق در خانه شما با شعله‌های تیره: ورشکستگی مالی

 • حریق در خانه شما با شعله‌های کوچک: پول هنگفت
137 نظر
 1. سلام.خواب دیدم جمعیتی اطراف در منزل جمع شدند انگار حیاط خانه مثل یک اتاقک انباری مانند که تمام دوده و خاکسترهای قرمز برجامونده از آتش یا زغال شده بود و انگار همه چیز سوخته بود و من اونجا بودم صدام میکردن که بیرون برم اما من اونجا روی یک میز تکیه داده بودم و از موندن اونجا خوشحال بودم بهم میگفتن بیا بیرون برو از اونجا اما من دوست داشتم که بمونم اون اتاقک تاریک و بی نورو پر از دوده بود.خواهش میکنم تعبیرش رو بفرمایید. ممنون

  • سلام! خوابتان یعنی لازمست فضایی برای تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، حاکی از انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می کنید روی دیدگاه هایتان حساب نمی کنند یا دیدگاه هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه های گوناگون جمعیتی را در شخصیت تان دخیل کنید. بیانگر ناامیدی، تأسف، تغییرها و اختلال های تلخ است. نشانگر رابطه ای شکست خورده یا یک کوشش کاری شکست خورده است. حس می کنید زمان های خوب تمام شده اند و هیچ چیز باارزشی در زندگی تان نمانده است. تعبیر دیگر: خیلی در گذشته زندگی می کنید. نیازست بیاموزید مسأله ها را رها کنید (گذشته را رها کنید). تعبیر دیگر: برخی جنبه های زندگی تان راضی تان نمی کنند. ممکنست گیر کرده باشید و اسیر روزمرگی تان شده باشید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «من اونجا بودم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 2. سلام من دیشب خواب دیدم رفیقم که الان دشمنمه بهم زنگ که من دارم تو کافه عارف(دوست پسرش)آتیش میگیرم منم نه ناراحت شدم نه چیزی فقط چند بار پرسجو کردم که بازم بیخیالش شدم
  من این رفیقمو خیلی دوسش داشتم یه واقعیت و راجب عشقش گفتم ولی عشقش با دروغ قانعش کرد و کار من شد نفرین کردنش چند وقت پیش فهمیدم بهش ثابت شده طرفش چیکارست دیگه ازش خبر نداشتم که این خوابو دیدم ممنون میشم برام تعبیرش کنید

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان حاکی از مسأله ای است که نیازست درباره اش با او روبرو شوید. این مسأله به بخشی از روان تان مرتبط است که لازمست رهایش کنید. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 3. سلام.
  من خواب دیدم توی باغ خودمونیم.با همسرم.شب بوذ یه مردی سن بالا امد و قصد اذیت کردن مارو داشت و ما سعی میکردین بیرونش کنیم.بیرونش کردیم.من به همسرم گفتم بیا بگردیم اینجا رو حس میکنم هنوز اینجاست.یه دفعه دیدیم دوباره گوشه ای از باغ پنهان شده و قصد ضربه زدن به ما رو داره.دهن منو گرفت و دو تا قرص به زور کرد تو دهنم.یک آن دیدیمش و دوباره ترسیدم.الانم ک دارم مینویسم دوباره ترس وجودمو گرفت.
  آخرش اون مرد قسمتی از باغ ما رو آتیش زد و ما هم داشتیم نگاه میکردیم.
  تعبیر این خواب من چیست..

  • سلام! خوابتان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. حاکی از رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. گویای جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «یک آن دیدیمش و دوباره» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 4. سلام روزتون بخیر
  دیشب یکی از دوستان من خواب من رو دیده ممنون میشم تعبیر کنید.
  ایشون خواب دیدن که توی خونشون هستیم که خونشون آتیش میگیره و خونشونو کلا توی آتیشه و داره میسوزه و همه جا سیاه و تیکه تیکه آتیش هست و من کوچیک تر(سن) از خود واقعیم و چسبیده بودم بهش و میگفتم حواست به من باشه و من هم نصفی از صورتم و قسمتی از بدنم سوخته و موقعی که داره میگه بریم بیرون من به نحوی انگار میگم نه ولی به یه صورتی راضی میشم که بریم بیرون ، موقع بیرون رفتن من سر راه عطری رو میبینم و اون رو به خودم و جاهایی که سوخته بود میزنم و بعد از اون شروع میکنم به جیغ زدن . این رو هم اصافه کرد که موقعی که من بهش دست میزدم اون قسمتی که از طرف من لمس شده بود هم میسوخت یعنی مثلا به صورت که دست میزدم صورتش میسوخته.
  مرسی

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی نیاز به کمی تحول دارید. اگر خواب های مکرر درباره ی این می بینید که خانه تان در آتش می سوزد، یعنی هنوز برای تغییر یا جنگیدن با تغییر آماده نیستید. تعبیر دیگر: روی شور و شوق و عشق تان به یک نفر تأکید می کنید. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. حاکی از حس بی اهمیت بودن، بی یاوری و بی ارزشی است. شاید گویای این باشد که شما یا کسی در زندگی تان، نهاد متکبری دارد و نیازست درس عبرت بگیرد. نمایانگر دوست یا عضو خانواده است که به کمک تان نیاز دارد. (تعبیر مزبور، مربوط به خواب بیننده است).

 5. سلام وقتتون بخیر من نیم ساعتی ازخوابم میگزره خواب دیدم جمعی ازفامیلامون خونمون بودن ودراتاق نشسته بودندوداشتند قلیون میکشیدند که دراتاق سیم برقی که سرش باز بود ومن بافوت کردن ذغال قلیون جرقه های ذغال به اون سیم اصابت کرد وباعث اتش سوزی شدوهمه به بیرون فرار کردندو من اول ازهمه بدنبال گوشیه موبایلم بودم که وقتی پیداش کرد سریع به بیرون ازخانه دویدم هنوز اتش به اشپزخونه نرسیده بود وجهازداخل اشپزخانم که برقی بودن اونجا بود ومن درحالی که جیغ میزدم دنبال راهی میگشتم که برم داخل خونه واون وسایلارو نجات بدم ولی ترسیدم واتش به اشپزخونه هم رسید ودقیقا اونایی که میخواستم به بیرون بیارمو سوزوند ومن درحال فریاد زدن کمک خواستن بودم شخصی که همسایه بود اومد وگفت فدای سرت همه اینارو یه وام بگیری دوباره میخری میشه تعبیرشوبهم بگید؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. حاکی از مسأله ها و احساسات خانوادگی است. نمایانگر چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. نشانگر راحتی و آرامش است. تعبیر دیگر: این به دشواری هایی که در زندگی تان با آنها روبرو هستید، اشاره دارد. ممکنست هیجان هایتان را فرو خورید (ابراز نکنید). می تواند علامتی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر از آتش نمی ترسید و تحت کنترل تان است یا در یک منطقه در دست تان است، علامتی از آتش درونی تان و تحول درونی تان است. چیزی قدیمی می گذرد و چیزی جدید وارد زندگی تان می شود. افکارتان و دیدگاه هایتان تغییر می کنند. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «اول ازهمه بدنبال» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 6. سلام من خواب دیدم پدرم به خوابم آمد همسایه هامون میخواست بچه کوچیکش و با کمربند بزنه من جلوش ایستادم بعد دوتا حیوان وحشی اومدن که با حرف به سمت اتاقم که در پشت بامه رفتن پدرم وقتی فهمید به سمت اتاقم رفت و آن جا را به آتش کشید هیچ کسی آسیب ندید ولی تمام اتاقم سوخت و بعد من در خواب عذاب وجدان گرفتم که چرا حیوان ها سوختن اگر میشه به من تعبیر رو بگید

  • سلام! خوابتان علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. باورها و احساسات تان را نسبت به کس دیگری می نمایانید. با دفاع کردن ازین شخص، باورهایتان را منحرف یا تضعیف می کنید. شاید آماده نیستید که با احساسات تان مواجه شوید. حاکی از خشم ابرازنشده است که پتانسیل مخرب بودن را دارد. بهترست خشم تان را ابراز کنید بجای اینکه درون خودتان بریزید! لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 7. سلام مادربزرگم خواب دیده که من وخواهرم درخانه پدربزرگ مرحومم که درهمون خونه هم دفن شده بازغاد بازی میکردیم که یهویی زغال ازدستمون میوفته وخونه اتیش میگیره بعدپدربزرگم کلیدخونمون روبه مادرم میده وهیچ هرچی نمیزنه ماکه میخاستیم ازخانه بریدمادربزرگم ازخواب بیدارمیشه
  تعبیراین خواب چیه؟

  • سلام! خوابتان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: چنانچه خواب مزبور را دیشب دیده باشید، به معنای آنست که می بایست صدقه ای بدهید و مراقب فتنه ها باشید! از دیدگاهی دیگر: خوابتان حاکی از تجدید (تکرار) زندگی و بازتابی از گذشته تان است. به خط خانوادگی، نسل خانوادگی و سنت خانوادگی تان اشاره دارد؛ همچنین به بیگناهی و خلوص خانوادگی تان اشاره دارد. تعبیر دیگر: ممکنست تمایل داشته باشید از مسئولیت ها و مسأله های روزمره تان بگریزید. نیاز به کمی تحول دارید. اگر خواب های مکرر درباره ی این می بینید که خانه تان در آتش می سوزد، یعنی هنوز برای تغییر یا جنگیدن با تغییر آماده نیستید. تعبیر دیگر: روی شور و شوق و عشق تان به یک نفر تأکید می کنید. علامتی از فرصت، دسترسی، کنترل، رازها، آزادی، دانش یا مسئولیت است. شاید احساسات و عواطف درونی تان را قفل می کنید. یا شاید قفل پاسخ مشکلی را می گشایید.

 8. سلام وقتتون بخیر.خواب دیدم داخل خیابون بودم یه ساختمون )فکر کنم رستوران بود) سقفش از بالا کم کم شروع کرد ب ریزش ،تعداد زیادی از ادما اومدن بیرون ولی چند نفر راهشون سد شد نتونستن بیان و ساختمون شروع ب سوختن کرد و ما صدای عجز و نالشونو میشنیدیم و ب فکر جهنم افتادم و یه بچه بغلم بود انگار مادرش داخل بود خیلی ترسیده بود و گریه میکرد ولی تو ادامه ی خوابم نبودش.من ادمایی که داخل موندنو دیدم ولی هیچکدومش اشنا نبود اما انگار دوست دخترم مرده بود بعدش انگار دوست پسرم بود! من خیلی شدید گریه میکردم همش امید داشتم که زنده باشه

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. دیدتان را نسبت به جاه طلبی و هدف ها از دست می دهید. در دنبال کردن دستاوردهای مادی، در حال شکست خوردن هستید. نیاز به کمی تحول دارید. تعبیر دیگر: روی شور و شوق و عشق تان به یک نفر تأکید می کنید. نمایانگر خشم سرکوب شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید؛ بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. بیانگر جنبه های نهفته ی شماست که لازمست با آنها روبرو شوید یا تأییدشان کنید. در یک دوره ی شفا در زندگی تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است.

 9. سلام وقتتون بخیر ♡

  من خواب دیدم که تو خونمون هستم و یه مرد میاد داخل خونمون از پنجره اتاقم و قصد داره من رو بکشه .

  منم سعی کردم از دستش فرار کنم که دست آخر اون مرد خودش رو اتش میزنه تا خونه بزرگ ما آتش بگیره و اولش از اتاق من شروع کرد، البته اینم بگم خونمون خونه خودمون بود اما اتاق من اصلا شبیه اتاق من نبود . کمی خالی و پر از چوب کهنه و پارکت چوبی تیره رنگ و خیلی کهنه. اما بقیه خانه عین همون بود.خلاصه، وقتی اتاقم آتش گرفت و ان مرد در حال سوختن هم میومد سمتم من سریعا فرار کردم و از خانه بیرون اومدم . وقتی اومدم بیرون دیدم که شوهر خاله ام و دختر خاله ام که خیلی وقته باهاشون حرف نمیزنیم (به علت اینکه اونا پشت سره ما حرفهای بدی زده بودن و کارایی که گفتنش خجالت آوره)، تو ماشین سابقشون که پیکان بود نشستن و دارن تماشا میکنن .

  منم به اونا نگاه کردم و وقتی برگشتم متوجه شدم که کل خونمون در آتشه اما آتش روشن و بدون دود . در اون لحظه به این فکر کردم که به بابام که عاشق این خونه است و کلی براش زحمت کشیده چی بگم . اتاقم چی ؟ خاطراتمون چی .. و بیدار شدم . میتونید بگید تعبیرش چی میشه ؟ البته اینم بگم که قبل از اینکه من این خوابو ببینم ظهر روز قبل یک دعوایی بین من و اعضای خانواده ام افتاد که انگشت اتهام همه به سمت من بود در حالی که خودم میدونستم بی گناهم و با مادرم دعوا کردم

  شب تا صبح این خواب رو دیدم .ممنون از شما .

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. گویای خشم ابرازنشده است که پتانسیل مخرب بودن را دارد. بهترست خشم تان را ابراز کنید بجای اینکه درون خودتان بریزید! مسأله ای است که می کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی گیرید یا نمی پذیرد؛ همچنین، با ترس هاتان مواجه نمی شوید. نیاز به کمی تحول دارید. اگر خواب های مکرر درباره ی این می بینید که خانه تان در آتش می سوزد، یعنی هنوز برای تغییر یا جنگیدن با تغییر آماده نیستید. تعبیر دیگر: روی شور و شوق و عشق تان به یک نفر تأکید می کنید.

 10. سلام، من دیشب تو خواب دیدم که ابرهای سیاااه از آسمون میان پایین، در حدی که میرسن نزدیک سطح زمین

  بارون و رعد برق شدیدی هست، در حدی که میترسیم کنار پنجره بایستیم که رعد برق میخوره یهمون،

  من و بابام طبقه دوم بودیم تو خونمون و مامانم تو چهارم بود، بهش میگیم اونم با احتیاط میاد پایین

  برادرمم مونده بود بیرون زنگ میزنیم اونم میاد

  همون لحظه طبقه چهارم ما اتیش میگیره و میسوزه

  و خونه ی همسایه ی رو به رو به کل میسوزه و خاکستر میشه و پسرشون مونده بود که با نگاه غم الود همه رو نگاه میکرد، ساختمون ما هم نزدیک بود اونجوری اتیش بگیره که پدر و مادرم سریع فیوز های برق رو خاموش کردن و فقط طبقه آخر اونجوری شد، یدونه هم کپسول گاز ترکید ولی هیچی نشد. تعبیرش چی میتونه باشه؟؟

  خیلی ممنون از شما

  • سلام! خوابتان علامتی از افسردگی یا خشم است؛ یعنی بزودی احساسات تان فوران می کنند. تعبیر دیگر: در موقعیتی، کمی خرد یا سردرگم هستید؛ پس، ممکنست استعاره ای ازین باشد که ذهن تان ابری است. علامتی از بخشش است. استعاره ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: علامتی از باروری و تجدید است. نمایانگر آگاهی ناگهانی، بینش، افشای روحی، حقیقت و خلوص است. تعبیر دیگر: نمایانگر تغییر شوکه کننده واقعه هاست. خیلی نیروها هستند که از زندگی تان حفاظت می کنند که ممکنست فرای کنترل تان و حتی مخرب باشند. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «همون لحظه» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

   • سلام،من خواب دیدم خونه مامانم دچار آتش سوزی شده و بیشتر وسایلشون سوخته و دیوارهاشون سیاه شده ولی بلافاصله یه شخصی اومده بود و داشت دیوارهاشونو رنگ میکردو همه چیو درست میکرد
    میشه بگید تعبیرش چیه ممنون

    • سلام! خوابتان گویای تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست حاکی از تفکر قدیمی تان باشد. تمایل دارید هویتی نو را بنمایانید. بسته به رنگش، می تواند مثبت یا منفی باشد. نیاز به کمی تحول دارید. همچنین هنوز برای تغییر یا جنگیدن با تغییر آماده نیستید. تعبیر دیگر: روی شور و شوق و عشق تان به یک نفر تأکید می کنید.

1 2 3 7

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور