تعبیر خواب آب گرفتگی خانه – جمع شدن آب در خانه چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب آب گرفتگی در خانه، تعبیر خواب آب در خانه، تعبیر خواب فرو رفتن در آب و تعبیر خواب جمع شدن آب در خانه آشنا شوید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب آب گرفتگی خانه
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – معمولا دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیت و کمیتی است. بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد. همراهان گرامی ستاره برای آگاهی از تفسیر رویای خود می‌توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایند.

 

تعبیر خواب آب گرفتگی خانه مرده – تعبیر خواب آب گرفتگی منزل – تعبیر خواب اب در خانه

 

تعبیر خواب آب گرفتگی خانه 

اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می‌شوید. اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می‌گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است. اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می‌خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می‌کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می‌برید.

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‌ى آن است كه براى پيروز شدن بر شر مبارزه خواهيد كرد. اگر در خواب ببينيد با ظرفى آب را از درون قايق به سطح دريا خالى مى‌كنيد، علامت آن است كه به بيمارى سختى دچار خواهيد شد و وظايف سنگينى را بر دوش خود خواهيد داشت.

یونگ مى‌گويد: اگر در خواب ببینید که خانه شما را سیل برده است نشانه این است که زیر بار احساساتتان له می‌شوید و دیدن خانه‌های زیر آب نشانگر راحتی شما با احساساتتان است.

تعبیرگر دیگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی خانه‌ات را آب فرا گرفته است به معنای گشایش در کارهاست.
 
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد:
به آب فرو رفتن در خواب را معبران بر پنج وجه تعبير كنند:
  1. يقين
  2. قوت
  3. كار دشوار
  4. نديمى
  5. عمل از جهت رئيس شهر

معبران غربی می‌گویند: 

اگر در خواب ببینید که خانه شما را آب گرفته است نشان دهنده افکار شما در رابطه با خانه‌تان است و همچنین نشانگر این است که از لحاظ احساسی گرفتار شده‌اید. خانه آبگرفته در خواب به معنای احساسات خارج از کنترل شما است. آبگرفتگی ممکن از در قسمت‌های مختلف یک خانه اتفاق بیفتد که هر کدام تعبیر متفاوتی دارند. برای مثال اگر در طبقات بالاتر یک خانه مانند اتاق زیر شیروانی پدید آید نشانگر احساسات کنونی شماست.

اگر در خواب ببینید که خانه شما کاملا به زیر آب رفته است می‌تواند بسیار نگران کننده باشد. این خواب می‌تواند نشانگر این باشد که شما در زندگی خود غرق شده‌اید و نمی‌توانید بر آن تمرکز کنید.

برگرفته از: auntyflo.com


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo