تعبیر خواب آب زلال – معنی دیدن آب زلال و تمیز در خواب چیست؟

با تعبیر خواب آب زلال و شفاف، تعبیر خواب آب روشن و صاف، تعبیر خواب نوشیدن آب زلال و بهترین نوع دیدن آب در خواب همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – به طور کلی آب در خواب بیانگر احساسات درونی بیننده خواب است و بهترین نوع آب در خواب‌ آب‌های پاک و روشن هستند که همواره تعبیرگران تفاسیر نیکویی را در رابطه با آن بیان کرده‌اند. برای یافتن تعابیر کلی خواب و رویای خویش به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب آب زلال دریا – تعبیر خواب آب زلال امام صادق – تعبیر خواب مرده در آب زلال
 

تعبیر خواب آب زلال و شفاف از نظر معبرین (کهن)

ابن سیرین می‌گوید:
 •  اگر ببینی از جوی، آبی زلال و گوارا می‌خوری به معنای زندگی کردن با خوبی و خوشی است و اگر ببینی از جوی ناآشنایی آبی زلال می‌خوری یعنی به کار ناآشنایی مشغول خواهی شد و عمرت طولانی می‌شود و به اندازه آبی که خوردی سود و منفعت به تو می‌رسد.
 • اگر ببینی در جویی که آبی زلال و صاف دارد نشسته‌ای نشانگر رهایی از غم و غصه، بیماری، قرض و بدهکاری است و اگر مسافرت باشی به زودی باز خواهی گشت.
منوچهر مطیعی تهرانی: آب جاری روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.

دانیال نبی:
 • اگر در جوی آب صاف و زلال ببیند مقرب می‌شود و کارش روبه راه خواهد شد و به جریان خواهد افتاد. همچنین این حضرت می‌فرمایند اگر چشمه ای با آب گوارا ببیند دلیلش بزرگی و جوانمردی و سخاوت است.
 • اگر از آب سرد و زلال رودخانه بخوری به این معناست که مورد شفقت وزیر قرار می‌گیری.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب چشمه 

علامه مجلسی (ره) گویند: بسیار شده که آب زلال در خواب دیدیم و به دانشی رسیدیم.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد و سنگریزه‌های کف جوی یا نهر دیده شود. آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد. آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است. 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آب روشن دولت بود.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب ببینی که آب زلال باران را می خوری نمایانگر این است که به اندازه آب خورده شده خیر می‌بینی.

 

تعبیر خواب آب زلال از نظر معبرین (غربی)

دیدن آب زلال در خواب تعبیر نیکویی دارد. دیدن رودخانه صاف و روشن در خواب نماد آرامش درونی و تعادل در زندگی است و به طور کلی نشانگر احساس شادی و خوشحالی است. اگر آبی که در خواب می‌بینید صاف و زلال باشد نشان می‌دهد افرادی که در اطرافتان هستند انسان‌هایی روراست و صادق هستند. این خواب همچنین به تنهایی و رشد شخصی نیز تعبیر می‌شود به گونه‌ای که تنهایی برای شما سرگرم کننده است زیرا در زمان تنهایی می‌توانید کلمات، تفکرات، اقدامات و اهداف خود را تجزیه و تحلیل کنید.

 
لیلا برایت می‌گوید : آب پاک و زلال ، نشانگر موفقیت و پیروزی شما می‌باشد. 

برايت مى‌گويد: ديدن آب در خواب، نشانه‌ى كيفيت و چگونگى حالات درونى شما است و آب پاك و زلال، نشانگر موفقيت و پيروزى شما مى‌باشد.

لوک اویتنهاو می گوید : پیام خواب آب روشن و روان : شفافیت است. این نوع آب قابلیت شستشو و پاکسازی روح را دارد و می‌توان از آن بعنوان یک آئینه استفاده کرد و نشان می‌دهد که بیننده خواب در مشکلات و سردرگمی غرق نشده است. آب زلال به معنای شادمانی است.

آنلی بیتون می‌گوید : 
 • دیدن آب زلال در خواب ، علامت آن است که با شادمانی به سعادت و خوشبختی دست خواهید یافت.
 • نوشیدن آب زلال در خواب ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت.

برگرفته از: 
auntyflo.com
exemplore.com
26 Comments
 1. سلام
  مادر من خواب دیده که از یک رودخانه آب بر میداره توی یک بیست لیتری میریزه که برای آشامیدن ببره و پدرم از جیبش پول افتاد

  • سلام! خوابتان حاکی از رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. علامتی از ضمیر ناخودآگاه و حالت ذهنی احساسی تان است. جوهره ی زندگی روح، روان و جریان انرژی زندگی است. علامتی از معنویت، دانش، شفا و نیروبخشی است. موفقیت و کامیابی در دست شماست. گویای خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش هایتان در مورد عشق و موضوع های قلبی اشاره دارد. علامت رایجی برای قدرت است. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر خرجی است که باعث کسب چیزی باارزش می شود.

 2. سلام من خواب دیدم با مادرم رفته بودیم گلزارشهدا ک خیییلی خوشگل بود مثل بهشت پراز گل و سبزه و درخت من نشستم سرمزارشهداداشتم دعا میکردم یهو چشمم خورد ب یک جوی آب تمیزو شفاف ک سنگ های داخل جوی مشخص بودن بعد دیدم ی بطری کنار مزارشهداهست برداشتمشو از آب جوی پر کردم و ریختم روی مزارشهدا

  • سلام؛ خوابتان یعنی به عادت یا رفتاری پایان می دهید. تولدی دوباره را تجربه می کنید. به صورت مستقیم تر، ممکنست علامتی از ناراحتی و اندوه حل نشده یا ترس هایتان در مورد مرگ باشد. نمایانگر جنبه های دورانداخته و متروکه ی شماست. ممکنست از ناشناخته ها می ترسید. تعبیر دیگر: نمایانگر فقدان یا یک دوره ی سوگواری است. نشانگر مردد بودن شماست. نمی دانید درباه ی چیزی، چه می خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید. نمایانگر احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید. نشانگر جریان ایده های تازه و عمیق است. همچنین علامتی از جریان احساسات شماست. می تواند نکته ای مهم برای چیزی باشد که «بسرعت» در جریان است. شاید لازم باشد شکیبا باشید.

 3. سلام ممنون که وقت میزارین من یه خواب مفصل دیدم که خیلی خلاصه میگم امیدوارم که کمکم کنید.صبح جمعه بعد نماز که خوابیدم گویی در مسیری داشتم می دویدم وبچه ای بغلم‌ بود وانگار خانم یکی از همکارامون جهت گذراندن دوره به شهرما اومده بود ومن می دویدم که به اون برسم .وقتی رسیدم ایشون بچه رو از من گرفتن ومن تو خواب یه حس سبکی داشتم که چقد خوب شد این خانم کمکم کرد.

  با اون خانم رفتیم یه جای شلوغ که به نظرم محل دوره واموزش اون بود واز اونجا من بدون بچه واون بیرون اومدم ونگران بچه ام که گمش کرده بودم وبه نظرم میومد پسرکوچک خودم بود که خیلی نگرانش بودم.

  در تصویر اخر که دنبال فرزندم بودم به یه رودخانه زلال وصاف وکم عمق رسیم که انسانهای زیادی در کنار ودورش وحتی داخلش نشسته بودن.هوا وداخل اب بااینکه زلال بودن ولی رنگش رنگ شب بود.

  من داخل اب شدم وچند قدمی توش حرکت کردم سیدی بود داخل اب که نشسته بودالبته حس خوبی بهش نداشتم .حس میکردم ابی که توش دارم قدم میزنم اب خنک نیست وملایم بود.از اب که بیرون اومدم یه خانم که حس مثبت بهش داشتم کفشهای منو که قبل ورود به اب دراورده بودم برام اورد من اونا رو پام کردم.

  ببخشید طولانی شد.

  • سلام؛ خواهش می‌کنم! خواب‌تان به عزم و انگیزه‌تان در پیگیری هدف‌هایتان اشاره دارد. موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطراف‌تان است، بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که لازمست در تصمیم‌گیری، عجله کنید. مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی‌تان را در آغوش کشیده‌اید؛ بخشی که حس می‌کردید وابسته‌تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. اگر آن خانم را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌شان دارید. برای ادامه‌ی تعبیر، خواب‌تان از «با اون خانم رفتیم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 4. ممنون از حوصله ودقت نظرتون.

  بااون خانم به محل شلوغی که به نظرم محل دوره واموزش ایشون بود رسیدیم وایشون داخل رفتن ومن از میان جمعیت بیرون اومدم در اون لحظه متوجه نبودن بچه ام که به نظرم پسرکوچک خودم بود، شدم.در ادامه که نگران بچه ی گمشده ام بودم به یه رودخانه ای رسیدم که آدمهای زیادی در داخل اب وکنار آب نشسته بودن ولی اب خیلی زلال بود.آب رودخانه هم زلال بود وهم ملایم ولی انگار محیط به رنگ شب وسیاه بود.

  البته موردی که تو پیام قبلی ذکر نکرده بودم داخل اب پنبه های ریزی بودن که حتی سیدی که داخل اب بود ومن حس مثبتی بهش نداشتم دیدم که اون پنبه ها رو از آب برمیداره وآبشونو میگیره به پهلوهاش میچسبونه.

  بعد کمی پیاده روی از داخل اب بیرون اومدم وخانمی که حس مثبت بهش داشتم کفشهام رو اورد ومن اونا رو پوشیدم.

  با تشکر

  • خواهش می‌کنم! در ادامه: لازمست فضایی برای‌تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، گویای انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می‌کنید روی دیدگاه‌هایتان حساب نمی‌کنند یا دیدگاه‌هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه‌های گوناگون جمعیتی را در شخصیت‌تان دخیل کنید. با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). گویای آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است. برای ادامه‌ی تعبیر، خواب‌تان از «ولی انگار محیط» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 5. سلام میشه لطفا خواب منم تعبیر کنین من خواب دیدم ک بسیار خرید کردم و دارم از راهی میروم ک یک جوی اب خیلی زلال و پاک است ک یه نفر اونحاس یه بیسکوییت شلکلاتی میزنه تو اب میخوره منم نشستم یه عالمه خوردم و تصویری ک از روبه روم یود یه عالمه ماشین ک انگار ترافیک بود

  • سلام! خواب‌تان بیانگر فشار و شلوغی زندگی روزمره‌تان است. گاهی حس می‌کنید فقط با جریان پیش می‌روید. چیزهای فراوانی برایتان تکراری شده‌اند. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه می‌خرید و آنچه لازمست بینجامیدش را در نظر گیرید! اجازه می‌دهید امور بی‌اهمیت و مسأله‌های جزئی، اذیت‌تان کنند. نشانگر جریان ایده‌های تازه و عمیق است. همچنین نمادی از جریان احساسات شماست. می‌تواند نکته‌ای مهم برای چیزی باشد که «بسرعت» در جریان است. شاید لازم باشد شکیبا باشید. با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است.

 6. با سلام

  در خانه دو حوله دست به رنگ صورتی و سبز داریم خواب دیدم که دروسط یک رودخانه آشنا که عمق و سرعت معمولی داشت با آب زلال حوله ها را می شستم که ناگهان حوله صورتی را آب برد و من نتوانستم آن را بگیرم البته تلاشی برای گرفتن آن هم نکردم، تعبیر آن چیست،؟ سپاس

  • خواب‌تان یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. لازمست با احساسات‌تان سروکار داشته باشید تا در زندگی‌تان پیش روید. لازمست نوعی وضوح و شفافیت یابید. تعبیر دیگر: بیانگر تکامل، شروع تازه و تحول تازه است. با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است.

 7. سلام میشه لطف کنید تعبیری برای خواب من بفرمایید :

  خواب میدیدم تو خونه پدریم جایی که بزرگ شدم و سالهاست فروخته شده دیوار ترک برداشت و ترک ها زیادتر شد همه بیخیال بودن و نگران نبودن . من خیلی نگران بودم داخل شکاف زمین را نگاه کردم آب زلال و با سرعت در حال جریان بود .

  ولی بقیه انگار متوجه ترک ها نبودن و مهمون دعوت میکردند و منتظر بودن مهمونا بیان .

  من بعد از دیدن آب زلال آرامش گرفتم و رفتم سراغ کارها .

  این خواب خیلی ذهنم را مشغول کرده ممنون میشم جواب بدید .

  ممنون از سایت ستاره من همیشه تعبیر خواب ها و تبلیغاتتون را نگاه میکنم

  • خواب‌تان بیانگر تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تفکر قدیمی‌تان باشد. نیاز دارید دو سمت را کنار هم آورید. ممکنست بیانگر این باشد که در ایده یا بحث‌تان چیزی کم است. حس نگرانی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است.

 8. سلام وقت بخي

  يكي از دوستام حدود ساعت ١٠ ١١ صبح خواب منو ديدن ( ما هر دو دختر و مجرد هستيم) ، خواب ديدن كه مشغول آماده شدن توي يك عمارت مجلل هستن براي مراسمي كه انگار براي من بوده و بعد من از اتاقي ميام بيرون كه يك لباس فاخر و شكيل تنم بوده طلايي رنگ ، همه برام دست ميزنن مادر بزرگم كه فوت شده هم اونجا بوده از پله ها ميرم پايين( تمام پرده هاي عمارت از پارچه هاي نفيس بوده) يك تيم عكاسي ازم عكس ميگيرن من ميچرخم از شيشه هاي عمارت نور خورشيد ميفته روي من و لباسم و در آخر دوستم يه تاج مياد ميذاره روي سرم و از حس خوبي كه داشته از خواب ميپره تعبير اين خواب چيه؟

 9. سلام خسته نباشید

  من خواب دیدم که با فردی که چهره نورانی داشت که داخل خوابم اسمشو پیامبر میگفتم درحال رفتن به مکه بودم که بعضی جاها توقفگاهایی بود که اب زلال بود و من از اون اب میخوردم (حالت ابخوری بود و رود نبود)

  میشه لطفا تعبیرشو بگید

  • خواب دیدن شخص قدیس، بیانگر پیامی خاص است که از قلمرو معنوی به شما داده می‌شود. تعبیر دیگر: نمادی از خوبی واقعی و مفهوم‌های آرمانی است. همیشه مشتاقید به دیگران کمک کنید یا شاید خودتان کسی هستید که به کمک لازمست. مکه، بیانگر تقدس و تغذیه‌ی معنوی و روحانی است. بیانگر سامانه‌ی ارزش شماست و چیزهایی که مقدس نگهشان داشتید. شیر آب، بیانگر کنترل احساسات‌تان است. ازین مسأله آگاهید که به خود اجازه می‌دهید چه احساساتی را بیان کنید. به عبارت دیگر، خودداری بالایی بر خویش دارید و توانایی دارید که هرگاه می‌خواهید، دکمه‌ی احساسات‌تان را روشن یا خاموش کنید. اگر آب، خیلی گرم یا خیلی سرد باشد، ممکنست مشابه یک موقعیت یا رابطه در زندگی‌تان باشد. آب زلال، یعنی با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است.

 10. من خواب یه دریای زلال رو دیدم نمیدونم چی بود افتاد به یکی گفتم بره بیاره آب دریا انقد زلال بود ک نمیدونم یادم نمیاد از کی خواستم بره بیاره ک رفت آورد خیلی زیاد بود ته دریا دیده نمیشد همش هم زلال بود خیره شده بودم به دریای زلال ک کف دریا دیده میشد

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور