تعبیر خواب آب خروشان چیست؟

با تعبیر خواب آب خروشان، دیدن آب خروشان در خواب،تعبیر خواب رودخانه خروشان،تعبیر خواب آب خروشان زلال و تعبیر خواب عبور از آب خروشان آشنا شوید

طبقه بندی:

تعبیر خواب آب خروشان
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن آب در خواب مرتبط به حیات و زندگی موجودات است. وضعیت و چگونگی آن به سلامت و وضعیت آن موجود بر می‌گردد. عبور از آب خروشان نشانه رهایی از آفت است. « أولم یر الذین کفروا أن السماوات والأرض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء کل شیء حی أفلا یؤمنون »

«آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده‌ای را از آب پدید آوردیم آیا [باز هم] ایمان نمی‌آورند» ( انبیاء آیه 30 ) 
برای آگاهی از فضا و تعابیر کلی خواب‌هایتان می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب افتادن مرده در آب خروشان – تعبیر خواب آب رودخانه – تعبیر خواب رودخانه گل آلود – تعبیر خواب عبور از آب خروشان

 

عبور از آب خروشان در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  • اگر در آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می‌یابید.
  • آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می‌شوید. اگر از آب رودخانه یا سیل گرفتید و نوشیدید دو حالت دارد: اگر آب کثیف باشد نشانه مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می‌گردد و اگر آب روشن باشد نشانه مالی است که از راه پسندیده به چنگ می‌آورید و بهره‌مند می‌شوید.
  • اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد خوب است و سودی عایدتان می‌گردد اما اگر خشم و خروش داشته باشد نیکو نیست.

 

تعبیر خواب آب خروشان دریا

دیدن آب خروشان دریا که به سمت شما می آید به این معناست که شما می خواهید ذهنی آرام داشته باشید و این از بی علاقگی و عدم اشتیاق شما ناشی می شود. شما پس از تلاش فراوان برای رسیدن به اهدافتان سرانجام کار را به نا امیدی به اتمام می رسانید و آن را دست نیافتنی می دانید. بهترین کاری که می توانید پس از دیدن چنین خوابی انجام دهید تعیین هدف جدیدی برای خود و تلاش برای رسیدن به آن است.

برگرفته از: auntyflo.com

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo