تعبیر خواب آب بینی – آب بینی دیگران در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب خوردن آب بینی، تعبیر خواب آبریزش بینی، تعبیر خواب بینی بچه، تعبیر خواب آب دماغ و تعبیر خواب دیدن آب بینی با ما همراه باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب آب بینی
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – بیشتر معبرین اسلامی دیدن بینی در خواب را نشانه جاه و منزلت و آب بینی در خواب را دلیل بر فرزند دانسته‌اند. البته همانگونه که مشخص است نحوه ریزش و یا نوع رنگ آب بینی و خلط در تعبیر و تفسیر خواب تأثیر گذار است. برای آگاهی با مفاهیم و تعابیر کلی خواب و رویا می توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب آب بینی خونی – تعبیر خواب خلط بینی – تعبیر خواب دماغ گرفتن – تعبیر خواب چرک بینی

 

تعبیر خواب آب بینی از نظر معبرین (کهن)

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
 • تعبیر آب بینی، فرزند می‌باشد.
 • اگر ببینی آب از بینی تو می‌آید به این معناست که صاحب فرزند خواهی شد.
ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی آب بینی تو سیاه و تیره شده است، تعبیرش این است که فرزندت دچار غم و اندوه و مصیبت می‌شود.
 • اگر زرد شده است فرزندت دچار بیماری می‌شود.
 • اگر ببینی آب بینی خودت را می‌خوری از مال و اموال خودت به زنت می‌بخشی، ‌‌‌‌‌یا اگر ببینی آب بینی زن خودت را می‌خوری دارای فرزند می‌شوی.
 • اگر ببینی آب بینی تو روی بدنت ریخته‌ است صاحب فرزند پسر می‌شوی.
 • اگر ببینی آب بینی تو روی زنت ریخته است زن تو حامله می‌شود، ولی سقط جنین خواهد شد. 
 • اگر ببینی زنت روی تو آب بینی انداخته است صاحب فرزندی پسر می‌شوی.
 • اگر ببینی به خانه همسایه آب بینی انداخته‌ای با زن همسایه خیانت می‌کنی.
 • اگر ببینی روی بستر مردی آب بینی ریخته‌ای با زن او خیانت می‌کنی .
 • اگر ببینی آب بینی تو روی زمین ریخته است صاحب فرزند دختر می‌شوی.
کرمانی نیز می‌گوید:
اگر ببینی آب بینی تو فرو می‌ریزد بدهی خود را پرداخت می‌کنی و از رنج و سختی نجات پیدا خواهی کرد و اگر بیمار باشی بهبود می‌یابی.

 

تعبیر خواب آب بینی از نظر معبرین (غربی)

 • معبران غربی بر این باورند دیدن آب بینی در خواب به این معناست که به زودی با کسی ملاقات خواهید کرد و این ملاقات ناخوشایند خواهد بود. اگر وی دوست شما باشد، گفتگوی نه چندان خوبی درباره موضوع مهمی خواهید داشت. به علت انجام کارهای زشت و ناشایست نزاع کوتاهی با دوست و یا خانواده خود خواهید داشت.
 • اگر در خواب ببینید که آبریزش بینی کسی را درمان می‌کنید به این معنی است که به زودی پیشنهادات خوبی خواهید داد.
 • اگر در خواب ببینی که آب بینی بیرون می‌آید و علت آن آلرژی است یعنی شما علت واقعی برخی مشکلات را پیدا خواهید کرد و از این بابت سورپرایز خواهید شد.

 

برگرفته از: us.dreambook.in.ua


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo