تعبیر خواب نذری دادن و نذری گرفتن

با تعبیر خواب نذری دادن، تعبیر خواب نذری گرفتن، تعبیر خواب نذری دادن از دیدگاه ابن سیرین و تعبیر خواب غذای نذری (برنج، حلیم، شله زرد و ...) همراه ما باشید.
تعبیر خواب نذری
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – اکثر معبرین اسلامی دیدن غذا در خواب را نشانه روزی و برکت می‌دانند. همانگونه که نذری دادن در بیداری عملی بسیار نیکو و پسندیده است دیدن آن در خواب به دلیل احسان در راه خدا بسیار نیکوست. 

 

تعبیر خواب نذری دادن

 

تعبیر خواب نذری دادن

از لحاظ تعابیر جدید و امروزی نذری دادن نماد رعایت برابری و تساوی میان اقشار مختلف مردم است. هنگام توزیع غذا همه در برابر فرد نذری دهنده یکسان بوده و هیچ گونه تبعیضی اعمال نمی‌گردد. در واقع پخش کردن نذری مسئولیتی است که فرد پذیزفته تا عدالتی را در میان دیگران برقرار کند و به طور کلی می‌توان گفت نذری دادن نماد وظیفه شناسی و رعایت ارزش‌هاست.

 

تعبیر خواب نذری گرفتن

دیدن نذری و گرفتن آن در خواب خیر و برکت است و نیکی کردن در خواب دلیلی بر بزرگواری در این دنیا و رستگاری از عذاب آخرت است.

بنر-هومکا-ستاره

معبران غربی بر این باورند نذر کردن نشانه قدرت شما در قول دادن امری مهم به دیگران است و اشتیاق شما را برای انجام آن نشان می‌دهد. نذر کردن و قول دادن با یکدیگر متفاوت هستند به گونه‌ای که نذر حرکتی از سمت روح شما است و همچنین الزام بیشتری در انجام نذر وجود دارد.

اگر در خواب ببینید که برای انجام کاری نذری می‌دهید به معنای تعهد شما در قبال آن امر خاص است. اگرچه نذری دادن در خواب به اندازه نذر کردن در دنیای واقعی الزام آور نیست اما خواب دیدن درباره نذر کردن برای امری خاص نشان دهنده میزان بالای جدی بودن آن است.

 

تعبیر خواب نذری دادن به شخص کافر

اگر در خواب دید نذر خود را به مشرک و ناصالح ادا می‌کند نشان از این است مقداری از مال خود را تباه می‌کند.

 

تعبیر خواب نذری دادن در مسجد

اگر حاجت خاصی دارید عده ای از خوبان را دعوت کرده و سفره ای انداخته و پس از آن تقاضا کنید برای حاجتتان دعا شود.

 

تعبیر خواب نذری دادن حلیم و شله زرد

در مسئولیت هایی که می‌پذیرید، به اهمیت و کیفیت کار توجه کرده و برای انجام آن کار از خود شور و شوق فراوان نشان دهید. شله زرد غذایی است که ظاهری بسیار زیبا و دلپسند دارد و نماد خوشایندی و جلوه گری است. حلیم نیز غذایی است که باید ساعت ها هم زده شود و آشپز بالای کار باشد. پس، پیگیری و جدیت در کار را نشان می‌دهد. وظیفه شناس باشید و حق هر چیزی را رعایت کنید. همچنین به تکالیف اجتماعی یا حرفه ای تان دل ببندید و به شایستگی به آن ها عمل نمایید.

همانطور که گفته شد نذری دادن عملی بسیار نیکو بوده و تعبیر آن خیر و برکت است ولی همواره در نظر داشته باشید که خواب‌ها بایستی بر اساس جزییات و نکات دیده شده تعبیر گردند. نوع غذای پخته شده در خواب می‌تواند اثرات خوب یا بد خواب را تغییر داده و در نتیجه تفسیر خواب اثر گذار باشد . بنابراین دانستن تعابیر خوابی همچون حلیم یا برنج لازم است.

 

تعبیر خواب نذری برنج

نظرات و تعبیر ابن سیرین و سایر معبران بزرگ درباره نذری دادن: 

  • برنج را نشان از برآورده شدن حاجت میداند اگر در خواب بیند که به همسایه و یا کسی که نیازمند است برنج نذری داده است حاجت آن شخص روا می‌گردد .

  • اگر درخواب بیند که نذری برنج می‌گیرد نشان از برکت و زیاد شدن فضل و خوشبختی برای خانواده و شخص مورد است .

  • اگر بیند که نذری برج می‌خورد نشان از روانه شدن برکت نعمت و فزونی برای سکنه منزل می‌باشد.

بطور کلی بنا به اعتقاد بسیاری از معبران خواب دیدن نذری فرقی نمی‌کند که برنج باشد یا غذای دیگری نشان از برکت افزایش مال و خوشبختی می‌باشد و تعبیر بسیار خوب و خوشایندی خواهد داشت. بنابراین دیدن رویاهایی همچون شیر برنج نذری، نذری پلو، خورشت قیمه و… تعبیری مانند تعبیر خواب برنج نذری خواهند داشت.

دیدن سفره نذری مانند سفره حضرت ابالفضل (ع) یا هر سفره نذر دیگر در خواب به صورت کلی نیکو خواهد بود. جزییات اینگونه خواب‌ها در تفاسیر آن بسیار تاثیر گذار است.

برگرفته از: 
کتاب بانک جامع تعبیر خواب

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo