تفسیر و تعبیر خواب غذا خوردن چیست؟

با تعبیر خواب غذا، تعبیر خواب غذا خوردن، تعبیر خواب خوردن غذای تلخ و شور، تعبیر خواب غذای شیرین و تعبیر خواب خوردن غذای ترش همراه ما باشید.
تعبیر خواب غذا خوردن
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خوردن غذا در حالت کلی نیکو و بسیار خوب است ولی این نکته را بایستی در نظر بگیرید که طعم و مزه غذا چگونه بوده تا بتوان تفاسیر بهتر و کامل‌تری را برای تعبیر خواب غذا خوردن بیان کرد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب غذا خوردن

تعبیر خواب غذا خوردن

تعبیر خواب غذا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • غذا نعمت و خیرو برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تأثیر مثبت و منفی می‌گذارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
 • اگر غذایی که پیش روی داشته باشید بد رنگ و متعفن و بد بو باشد در شما کراهت پدید آورد تعبیر غذای سالم را ندارد و بیماری و رنجوری تعبیر می‌شود. روی هم رفته دیدن غذا در خواب خوب است به شرطی که سالم و مأکول باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی لقمه گرم در دهان گذاشته‌ای، دچار گرفتاری و بلایی می‌شوی.
 • اگر ببینی همه غذاهای خانه را خورده‌ای، عمر تو به آخر رسیده و به زودی از دنیا می‌روی.
 • اگر ببینی غذا در جای تنگی که گرفتار آن شده‌ای کم می‌باشد، در زندگانی و معیشت و رزق و روزی دچار تنگنا و مضیقه می‌شوی.
 • اگر ببینی مرده‌ای غذای تو را خورده است، آن غذا گران خواهد شد.


ابن سیرین می‌گوید:
اگر ببینی دهانت خیلی گشاد شده است، به طوری که غذاهای زیادی در آن جا می‌شود، به اندازه آن نعمت و روزی به دست می‌آوری.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای «لقمه» عبارتند از:

 1. بوسه دادن
 2. سخن لطیف
 3. سود و منفعت.
 
معبرین غربی گویند:
دیدن غذا در خواب به طور کلی نمادی از نیاز به رضایت است. در صورتیکه واقعا گرسنه باشید و به خواب بروید، تعبیر خواب غذا صرفا علامتی جسمی است.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • خوردن: در آمد خوب
 • غذاهای ناشناخته: از بین رفتن شادی‌ها
 • غذاهای بیمزه: بیماری
 • دیدن آدم‌های که غذا می‌خورند: دعوت خواهید شد
 • غذای سوخته: اخبار ناخوشایند

تعبیر خواب غذای ترش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر غذا ترش باشد غم می‌آورد.
دانیال نبی: هر طعام که ترش بود، دلیل بیماری است.

 

تعبیر خواب غذای شیرین

دانیال نبی: طعام شیرین به خواب، دلیل بر عیش خوش است.
ابراهیم کرمانی: خورش چون به طعم شیرین بود، دلیل بر خرمی و شادی کند.
ابن سیرین: اگر ببینی لقمه شیرین در دهان گذاشته‌ای، حرف خوشایندی می‌زنی.

 

تعبیر خواب خوردن غذای تلخ و شور

ابن سیرین: اگر بیند که خورش تلخ و ناخوش خورد، دلیل بر درویشی و بیچارگی کند.
ابراهیم کرمانی: چون غذا به طعم ترش و ناخوش و تلخ و شور بود، دلیل بر رنج و اندوه کند.
 
مطیعی تهرانی:
 • چنانچه تلخ باشد تلخ کامی و شکست است. اگر غذائی که می‌خورید دارچین و فلفل داشته باشد همین تعبیر را دارد یعنی گرفتار تلخ کامی می‌شوید.
 • اگر از آن غذا بخورید شور باشد گرفتار ندامت یا خشم می‌شوید.

 

تعبیر خواب غذا با بوی خوش و ناخوش

محمدبن سیرین گوید: هر خوردنی که بوی خوش دارد به خواب دیدن نیکی است. اگر ناخوش بود، دلیل بر شر و بدی کند و سیر و پیاز در خواب، دلیل بر غم و اندوه کند و تباهی حال وی و گویند که، دلیل بر مال حرام کند و در آن راحت و خیر نباشد

 

تعبیر خواب غذا خوردن در محل‌های مختلف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
محل صرف غذا هم اثر می‌گذارد. برای غذا تعابیر گفته شده قطعی است.
 • اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می‌خورید و از آن غذا خوشتان می‌آید در سفر مالی به دست می‌آورید. 
 • اگر محل صرف غذا در خانه یک دوست باشد در شهر یا محلی مشابه به پول می‌رسید که تأمین دارید و احساس آرامش می‌کنید که این را البته خود بیننده بهتر می‌تواند تشخیص دهد. 
 • اگر دیدید که در آشپزخانه غذا صرف می‌کنید به وسیله همسرتان پولی به دست می‌آورید.93 نظر
 1. سلام بعد از ظهر خواب دیدم مهمونی عقد دختر خاله مامانم که در واقعیت متاهل هستن رفتم و در حال خوردن غذا بودم و با تعجب می مردی دیگه نگاه میکردم و میگفتم این که همسرشه اگه جداشده اینجا چکار میکنه اگه شوهرشه پس این مهمونی عقد چیه و درآخر فهمیدم جدا شده ولی همسر سابقشم شرکت کرده

  • سلام! خوابتان حاکی از نیازهای احساسی تان یا اشتیاق غریزی تان است. در زندگی تان، تعادل وجود ندارد. اگر در این جشن، پرخوری می کنید، یعنی تقاضاهای زیادی از دیگران دارید. گویای طمع و خودخواهی است. اگر تنها کسی هستید که هیچ غذایی در مهمانی نخوردید، یعنی تمایل دارید همیشه دیگران را پیش از نیازهای تان قرار دهید؛ در نتیجه، رفاه احساسی و شادی تان را به خطر می اندازید. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. نشانگر جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید.

 2. سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم سفره ای توی کوچه جلوی خونمون پهن هست و من غذا میخورم بعد شخص دیگه ای میاد سر سفره مسشینه و باقی غذارو براش میکشم که بخوره . انگار منتطرش بودم و براش غذا گذاشته بودم. ولی وقتی ریختم انگار غذاش کم اومد براش و احساس کردم از نظر خودش هم کم بود من قصد داشتم کار دیگه ای بکنم ک بیدار شدم.اون شخص آقایی بود که میشناسمش ولی از اقوام یا دوستان نیست.غذا بدمزه یا متعفن هم نبود. خوب بود.برنج و خورشت بود.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: چنانچه خواب مزبور را دیشب دیده باشید، به معنای خیر و برکت است. از دیدگاهی دیگر: خوابتان حاکی از فقدان، ضرر، تنهایی و افسردگی است. ممکنست حس کنید که طرد شده اید، حذف شده اید و از جامعه/خانواده، بریده شده اید. ممکنست جایگزین همراهی باشد و شکلی از راحتی را فراهم کند. تعبیر دیگر: بازتابی از نیاز به استقلال است.

 3. خواب دیدم کمی جگر پخته شده مثل جغور بغور لای نون برام گذاشتن رو زمین عطر خوبی داشت چنتا مورچه ام رفته بودن توش نون رو ک باز کردم بخار داشت گرم بود غذا ولی داغ نبود تا جایی ک میشد مورچه هارو جدا کردم و گاز زدم خوش مزه بود و شروع کردم به گشتن هر جایی لقمه بود ک توش ناگت مرغ بود انگار ک از خواب بیدار شدم ولی چون خوش مزه بودن سریعا باز خوابیدم ک ادامه شو ببینم ولی ندیدم دوستان اگر کسی تعبیرشو میدونه راهنمایی کنه ممنون میشم

  • ابتدا سلام! خوابتان گویای احتمال اختلال فیزیکی است. هشدار می دهد لازمست مصرف الکل تان را بکاهید. لازمست سلامت فیزیکی تان را مجدد ارزیابی کنید و شاید حتی به پزشک مراجعه کنید. تعبیر دیگر: شخصی در زندگی تان هست که خوبی تان را نمی خواهد. تعبیر دیگر: به قلب مسأله ای می روید. انرژی های غریزی تان را شناسایی و استفاده می کنید. تعبیر دیگر: می بینید دیگران آنچه هنوز برایش می کوشید و به دنبالش هستید را به دست آورده اند. گویای نارضایتی کلی تان از روزمره تان است. حس می کنید فراموش شده اید، نادیده گرفته می شوید و مهم نیستید؛ یا چیزهای کوچک، در آینده آزارتان خواهند داد. ممکنست استعاره ای ازین باشد که حس ناشکیبا بودن و بیقراری داشته باشید. تعبیر دیگر: افزایش فعالیت های کاری، انتظار می رود. تعبیر دیگر: ممکنست حس کنید که زندگی تان خیلی ساختاریافته و ترتیب یافته است.

 4. سلام خسته نباشید خواب دیدم یکی از بستگان پدرم از زیارت مکه برگشتن و تو خونه ما دارن ولیمه میدن پدرم برام از پائین چند پرس غذا میاره درشو باز میکنم میبینم چلو مرغ هستش و پدرم شروع کرد از غذای من خورد یکی دو قاشق و خیلی خوش عطر و طعم بود فکرکنم یکی دو قاشق هم خودم خوردم ممنون میشم تعبیر کنید

  • سلام؛ ممنون! خوابتان به ارتباطی متقابل اشاره دارد که هردو لازمست یکدیگر را تغذیه کنید. (این نوع تغذیه ممکنست فیزیکی باشد یا عاطفی). علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. نمایانگر چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. نمایانگر غنا، انرژی فیزیکی و احساسی است. انواع گوناگون غذا می تواند علامتی از مجموعه ی گسترده ای از چیزها باشد. استعاره ای از ارضا و راضی کردن عطش تان درباره ی عشق و تمایلات است.

 5. سلام من خواب دیدم که به یک فست فودی رفتم و وقتی سفارش دادم مبلغ خیلی زیادی به من گفته شد و من مجبور شدم چیز دیگری سفارش دهم.تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان یعنی به دنبال غنای احساسی، خارج از نظام حمایتی اجتماعی تان هستید. می خواهید گزینه هایی را بدانید که در دسترس تان هستند. تعبیر دیگر: لازمست مراقب وزن تان باشید.

 6. سلام خسته نباشید

  من خوابی رو با محتوای عذا خوردن شوهر خواهرم اینجا سوال کردم ولی جوابی ندادید

  • سلام؛ ممنون! به دلیل کثرت پیامها و ازدحام در شبکه ممکن است خوابتان ناقص بارگذاری شده باشد یا اصلا بارگذاری نشده باشد؛ ازین رو خوابتان را لطفا دو مرتبه ارسال کنید!

   • سلام دوباره ارسال میکنم
    من در منزل پدر زندگی میکنم خواهر شوهرم چندین سال با من و پدرومادرم دشمن است
    در خواب دیدم که خواهر شوهر وارد حیاطمان شد و به اتاق من اومد من مشغول بستن ظرفهای غذا بودم که به او بدهم در همین حین پدرم از بیرون به حیاط آمد و خواهر شوهرم که نمیخواست با پدرم رودرو شود بلند شد و رفت من به او گفتم لااقل ظرف سبزی رو ببر او هم از داخل ظرف تربچه را برداشت گاز زد و رفت

    • سلام؛ خواهش می کنم! بله؛ هرجنبه ای چه اخلاقی چه رفتاری منظور است که ممکنست همانند پدرتان باشید و این مسأله باعث شود وی در خوابتان رؤیت شده باشند (در واقع، خودتان را مشاهده کرده اید).

    • سلام! خوابتان نمایانگر ویژگی های ایشان است که در خودتان می یابید. رابطه تان را با ایشان در نظر گیرید! اگر ببینید با ایشان بحث می کنید، یعنی از تأیید یا قبول ویژگی های خاصی از ایشان سر باز می زنید. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. نمایانگر ایده، مفاهیم و نگرش است. نمایانگر فراوانی و کامیابی است. علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند.

 7. سلام وقتتون بخیر ! خواب دیدم به‌ همراه خانواده ام به یک باغ رفتیم و در‌ آنجا چند نفر از فامیل پدری هم بودند و دوست پسرمم(فامیله) بود. موقع غذا خوردن یک سفره بر روی زمین پهن کردند و من کنار پدرم نشستم و یک پسر خوشتیپ که چهره اش را درست ندیدم هم کنارم بود،من از پدرم چیزی خواستم ولی ان پسری که کنارم‌بود زودتر از پدرم برایم لقمه گرفت و‌ بهم داد ! و ‌دوست پسرم ان صحنه را دید و ناراحت شده بود.تعبیرش چیست؟

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. علامتی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. گویای رابطه‌ای در بیداری‌تان با دوست‌پسرتان است و اینکه چه احساسی درباره‌اش دارید. نشانگر مردد بودن شماست. نمی‌دانید درباه‌ی چیزی، چه می‌خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته‌اید و زندگی‌تان را تلف می‌کنید. ممکنست نمایشی از احساسات‌تان باشد. شاید درباره‌ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید.

 8. من خواب دیدم تو یه روز بارونی رفتم که یکی که عاشقشمو ببینم رفتم قهوه خونه با دوستاش اومده بود (نمیدونست من میام) منم سر میز اونا نشستم ولی سرمو انداختم پایین غذا هم سبزی پلو بود که خیلی دوس دارم

  بعدش یکی گف عضو جدید گروهی گفتم نه رو میز بغلی جا نبود نشستم اینجا بعد همون فردی که دوسش دارم گف چرا یکم آشناس من سریع اونجا رو ترک کردم تا منو نشناسه رفتم تا پول غذا رو حساب کنم دیدم پولم کلا ۳ تومنه ۲ هزار پول غذا شد پونصد داده بودم اومده بودم پونصد دادم رفتم خونم و اینکه بارونم میومد

  • ابتدا سلام! خواب‌تان علامتی از بخشش است. استعاره‌ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: علامتی از باروری و تجدید است. نمایانگر زندگی اجتماعی‌تان است. زمانش رسیده است که به دوستان قدیمی، زنگ بزنید و از زندگی‌شان خبر بگیرید. نمایانگر وحدت اجتماعی و ارتباطات خانوادگی است. می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. تعبیر دیگر: علامت بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. نمایانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است.

 9. سلام و عرض ادب

  من خواب میدیدم توی خونه مون داریم غذا میپزیم سفره رو میچینیم و مامانم برای همه برنج میکشه به مقدار کافی بعدش برای پدرم و خودش و خواهرم تکه ای مرغ میزاره و میگه برای تو نزاشتیم حالا چیکار کنیم عیب نداره میتونی برنج خالی بخوری و منم همونجا دراز میکشم و میخوابم!

  ایا این تعبیر خاصی داره؟؟

  • سلام بر شما! خواب‌تان نمایانگر هماهنگی، صمیمیت، بزله‌گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه‌های شاد است. علامتی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی‌های گرم است. نمایانگر آرامش ذهنی است. تعبیر دیگر: شرایط و واقعه‌های پیرامون‌تان را نادیده می‌گیرید.

 10. سلام و خسته نباشید من خواب دیدم که فامیل خیلی دور که هیچ وقت به خونمون نیومدن اومدن خونمون مهمونی فامیلامون هم هستن بعد سفره پهن کرده‌بودیم غذا کوبیده بود بعد داشتیم غذا می‌خوردیم من شانسی روبروی پسر فامیل دورمون بودم داشتم غذا میخوردم دیدم کنار غذام دوتا هسته ی خرما هست یه جوری شدم چندشم شد که کی خورده گذاشته کنار غذام بعد پسر فامیل دور خندید با کسی دیگه یه جوری برخورد کرد که یعنی کار خودش بوده خورده گذاشته کنار بشقاب من منم بدم اومد بعد از اونور پسرداییم گفت بده من، من غذارو میخورم منم دادم بهش اونم داشت می‌خورد ممنون میشم تعبیرش رو بگین

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان نمایانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. نشانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. گویای هماهنگی، صمیمیت، بزله‌گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه‌های شاد است.

1 2 3 5

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور