معنی شعر باران فارسی ششم دبستان (نکات دستوری و آرایه های ادبی)

معنی شعر باران فارسی ششم دبستان شامل معنی، نکات دستوری و آرایه های ادبی اشعار خوشا آنان که الله یارشان بی، خداوندا به فریاد دلم رس، ای نام تو روییده به گلدان لبم و اگر آن سبز قامت، رو نماید است.

معنی شعر باران فارسی ششم دبستان (نکات دستوری و آرایه های ادبی و هم خانواده ها)

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – رباعی و دوبیتی از انواع قالب‌های شعری در زبان فارسی هستند که مفهوم و مقصود شاعر را تنها در دو بیت به خواننده منتقل می‌نماید. از مشهورترین دوبیتی و رباعی سرایان زبان فارسی می‌توان به باباطاهر اشاره کرد. اشعار زیر در کتاب فارسی ششم دبستان (شعر باران) قرار گرفته‌‌اند. با معنی شعر خوشا آنان که الله یارشان بی و دیگر اشعار همراه ستاره باشید.

معنی شعر خوشا آنان که الله یارشان بی 

خوشا آنان که الله یارشان بی

به حمد و قُل هُوَالله کارشان بی

معنی: خوشا به حال کسانیکه خداوند دوست و یاور آن‌هاست، کسانی‌که همواره در حال ستایش پرودگار هستند.

قواعد و آرایه های ادبی

بی در لهجه لری بُوَد یا باشد معنی می‌دهد.

واژگان:

خوشا: خوش به حالشان باشد.

بی: بی در لهجه لری بُوَد یا باشد معنی می‌دهد.

تعداد جمله: ۳ جمله (۲ فعل مخفف شده و ۱ صوت) خوشا (خوش به حال آنها باشد) آنان که الله یارشان بود،به حمد و قل هو الله کارشان بود.

آرایه: تلمیح به سوره ی حمد و قل هو الله . . .

ترکیب اضافی: کارشان

نهاد: الله، کارشان

 

خوشا آنان که دائم در نمازند

بهشت جاودان بازارشان بی

معنی: خوشا به حال کسانی‌که همواره نماز می‌خوانند و دستمزدشان بهشت ابدی است.

بابا طاهر

قواعد و آرایه های ادبی

تعداد جمله: ۳ جمله (۲ فعل مخفف شده و یک صوت) خوشا (خوش به حال آنها باشد) آنان که دائم در نماز هستند و بهشت جاودان بازارشان بود.

نهاد: آنان، بهشت

ترکیب وصفی: بهشت جاودان / ترکیب اضافی: بازارشان /شان :مضاف الیه

می‌توانید در اینجا خوشا را به تنهایی شبه جمله فرض کنید.

 قالب: دوبیتی

بیشتر بخوانید: عمده ترین فرق رباعی و دوبیتی چیست؟

معنی شعر خداوندا به فریاد دلم رس

خداوندا به فریاد دلم رس

کسِ بی کس تویی، من مانده بی کس

معنی: خدایا به به درد دل من گوش کن چون فقط تو به داد افراد تنها می‌رسی و من جز تو هسچ یار و یاوری ندارم.

قواعد و آرایه های ادبی

تعداد جمله: ۴ جمله (۱ منادا، ۲ فعل و ۱ فعل مخفف شده) خداوندا (منادا) به فریاد دلم برس. کس بی کس تو هستی، من بی کس مانده ام.

ترکیب وصفی: کس بی کس

نهاد: تو (مصراع اول) . تو/ من (مصراع دوم)

 

همه گویند طاهر کس نداره

خدا یار منه چه حاجت کس

معنی: همه می‌گویند طاهر تنها و بی‌یار و یاور است اما (نمی‌دانند) کسی که خدا یار و یاور اوست نیازی به کس دیگری ندارد.

بابا طاهر

قواعد و آرایه های ادبی

تعداد جمله: ۴ جمله (۲ فعل، ۱ فعل مخفف و ۱ فعل حذف شده) همه گویند طاهر کس نداره، خدا یار من (است) چه حاجت کس (است)

نهاد: همه/ طاهر (مصراع اول) . خدا (مصراع دوم)

مفعول: کس/ چه حاجت

قالب: دوبیتی

مطالب مرتبط: گزیده ای از بهترین اشعار باباطاهر عریان

معنی شعر باران فارسی ششم دبستان (نکات دستوری و آرایه های ادبی)

معنی شعر ای نام تو روییده به گلدان لبم

ای نام تو روییده به گلدان لبم

در مرحمتِ تو غوطه ور، روز و شبم

معنی: ای خداوندی که نامت مانند گلی در گلدانِ لب من است (همیشه ذکرت را می‌گویم) و روز و شب (همیشه) در میان دریای اَلطافِ تو غرق هستم.

قواعد و آرایه های ادبی

واژگان:

مرحمت: لطف و مهربانی

غوطه ور: شناور

تعداد جمله: ۳ جمله (‍۱ منادای محذوف، ۱ فعل و ۱ فعل مخفف) ای (خدایی که) نام تو به گلدان لبم روییده است، در مرحمت تو روز و ب غوطه ور هستم.

آرایه: ۲ تشبیه 

  • تشبیه لب به گلدان
  • تشبیه لطف و مهربانی خداوند به دریا تضاد: روز و شب

ترکیب اضافی: گلدان لب/ لبم/ شبم

در خاکِ طلب، بذرِ دعا کاشته‌ام

بارانِ اجابت تو را می‌طلبم

معنی: (خدایا) من خواسته‌های خود را مانند دانه‌ای که برای رشد در خاک می‌کارند برای برآورده شدن به درگاه تو آورده‌ام و برآورده شدن این دعاها را از بارانِ لطفِ تو می‌خواهم.

سید حسن حسینی

قواعد و آرایه های ادبی

واژگان:

طلب: خواستن، خواهش

اجابت: جواب دادن، پاسخ دادن

تعداد جمله: ۲ جمله (۲ فعل) در خاک طلب بذر دعا کاشته ام و باران اجابت تو را می طلبم.

آرایه: ۳ تشبیه: تشبیه طلب به خاک، دعا به بذر و اجابت به باران تناسب: بین کلمه های خاک، بذر و باران

مفعول: بذر دعا، باران اجابت تو

نهاد: در هر دو مصراع “من ” محذوف است.

ترکیب اضافی: خاک طلب/ بذر دعا/ باران اجابت/ اجابت تو/ نام تو

قالب شعر: رباعی

معنی شعر اگر آن سبز قامت، رو نماید

اگر آن سبز قامت، رو نماید

درِ باغِ خدا را می‌گشاید

معنی: اگر آنکه لباسش سبز رنگ است (حضرت مهدی) ظهور کند، دریچه‌ی گلستانِ رحمتِ خدا را به روی دنیا باز می‌کند.

قواعد و آرایه های ادبی

واژگان:

قامت: قد و بالا

رو نماید: چهره نشان دهد.

فعل‌ها: نماید (مضارع). می گشاید (مضارع)

نهاد: سبز قامت

مفعول: رو (مصراع اول) در (مصراع دوم)

تعداد جمله: ۲ جمله (۲ فعل) اگر آن سبز قامت رو نماید، در باغ خدا را می گشاید.

آرایه: تلمیح به ظهور امام زمان (عج الله)

ترکیب اضافی: در باغ/ باغ خدا

 

تنم را فرش کردم تا بتازد

دلم را نذر کردم تا بیاید

معنی: من جسمِ خود را همچون فرشی زیر قدومش پهن کرده‌ام تا او (حضرت مهدی (عج)) بر آن قدم بگذارد و جانم را برای ظهورش نذر کردم.

مصطفی علی‌پور

قواعد و آرایه های ادبی

واژگان:

نذر: شرط و پیمان، آنچه شخص بر خود واجب گرداند که در راه خدا بدهد یا به جا بیاورد.

تعداد جمله: ۴ جمله (۴ فعل) تنم را فرش کردم تا بتازد، دلم را نذر کردم تا بیاید.

آرایه: فرش کردن تن و نذر کردن دل کنایه از آماده و مهیا شدن است. تشبیه: تن به فرش

ترکیب اضافی: تنم/ دلم

افعال: کردم (ماضی). بتازد (مضارع). کردم (ماضی). بیاید (مضارع)

مفعول: تنم (مصراع اول) دلم (مصراع دوم)

قالب شعر: دو بیتی

از اینکه با معنی شعر باران فارسی ششم دبستان به همراه نکات دستوری و ادبی همراه ما بودید بسیار س‍اسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با دیگر کاربران به اشتراک گذارید.

 


ستاره
Logo