تعبیر خواب حجاب – حجاب داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب حجاب، تعبیر خواب بی حجاب بودن، تعبیر خواب چادر، تعبیر خواب روسری، تعبیر خواب شال، تعبیر خواب مقنعه و تعبیر خواب بدون روسری بودن جلوی نامحرم همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب حجاب
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – حجاب و پوشش سر موضوعی است که در رویای بسیاری از دختران و زنان دیده شده و معمولا به دنبال تعبیر خواب حجاب می‌باشند. اینکه بدون روسری یا در اصطلاح سر باز جلوی نامحرم حضور داشتن برای افراد باحجاب مسئله‌ای است که در خواب دیده می‌شود.

پوشش‌هایی که معمولا برای حجاب در بین زنان و دختران رواج دارد شامل چادر، روسری، شال و در سال‌های اخیر مقنعه است. بنابراین می‌توان به صورت جداگانه به بررسی هر یک از این پوشش‌ها پرداخت. بازهم ذکر این نکته لازم است که دیده شدن بدون روسری، چادر، شال یا هر پوشش دیگری توسط نامحرم در افرادی که باحجاب هستند می‌تواند هشدار یا نشان‌ دهنده مسئله‌ای باشد. با تعبیر خواب حجاب همراه مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره باشید.

 

تعبیر خواب حجاب - دیدن حجاب در خواب

تعبیر خواب حجاب و پوشش

 

تعبیر خواب حجاب

تعبیر خواب حجاب اشاره به موضوعاتی همچون شرم، حیا، محافظت از ارزش‌ها و سپر ذهن دارد. گاهی رویاهایی با این مضمون می‌تواند تعصب و پافشاری بیننده خواب بر عقایدش را نشان دهد. مطیعی تهرانی تعبیر خواب حجاب (چادر) را پوشاننده رازهای فرد رویابین و شرف و آبروی او می داند. 

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چادر، پوشش و حجاب، زن است.

 

تعبیر خواب چادر

امام جعفر صادق (ع) درباره دیدن چادر در خواب می‌فرمایند: چادر دیدن در خواب بر سه وجه است.

  • مقام و منزلت
  • مرد را زن و زن را شوهر
  • سرپرست و مرد خانه

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مثل زن‌ها چادر پوشیده‌ای، کاری انجام خواهی داد که در آن هم خیر وجود دارد و هم شر، ولی انجام آن را برای تو زشت می‌دانند.

دقت داشته باشید پوشش چادر در گذشته با امروزه کمی متفاوت می‌باشد ولی می‌توان همچنان از تعبیر خواب چادر بر اساس گفته‌های معبرین کهن نیز استفاده کرد.

 

تعبیر خواب روسری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: روسری یا چارقد معرف شرم و حیا و استکناف و خویشتن داری بیننده خواب است. این خواب را معمولاً زنان می‌بینند و مردان به ندرت اتفاق می‌افتد که در خواب روسری مشاهده کنند مگر این که در ارتباط با یک زن باشد یا در نتیجه جایی از خواب چارقد و روسری به یک زن برسد.

مشاهده تعبیر خواب روسری برای مردان خفت است و سبکی و بی مقداری نزد مردم است و چنان چه مردی در خواب ببیند که روسری یا شال خریده موردی پیش می‌آید که سبک می‌شود و به شخصیت او اهانت می‌شود و از این بدتر وقتی است که بیننده خواب ببیند روسری یا چارقد به سر کرده است.

 

تعبیر خواب بدون روسری جلوی نامحرم

این رویا کاملا به شرایط زندگی فرد بیننده رویا وابسته است. اگر حجاب برای فرد رویابین اهمیت داشته باشد این رویا هشداری برای حفظ آبروست. از دیدگاه روانشناسی مو نمادی از تفکرات و ذهنیات بیننده خواب است و عیان شدن آن برای فرد نامحرم نشانه در معرض قضاوت قرار گرفتن این افکار خواهد بود.

 

تعبیر خواب مقنعه

همانطور که برای پوشش‌های مختلف گفته شد مقنعه در گذشته با آنچه توسط زنان امروزی استفاده می‌شود متفاوت است ولی مبنای استفاده هر دو پوشاندن موی سر است و بنابراین می‌توان از تعابیر معبرین قدیمی نیز استفاده کرد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خوابش هر نوع مقنعه‌ای ببیند، تعبیرش به شوهر او مربوط می‌شود، ولی اگر شوهر نداشته باشد او را شوهر می‌دهند.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای مقنعه عبارتند از:

  • زن
  • کنیزک
  • خدمتکار
  • سود و منفعت از طرف زن‌ها.

برای دریافت تعبیر کامل‌تر می‌توانید به تعبیر خواب مقنعه رجوع نمایید.

از اینکه با مجموعه تعبیر خواب حجاب همراه ما بودید، بسیار سپاسگزاریم. چنانچه رویایی با محوریت حجاب مشاهده‌کرده‌اید برای آگاهی از تعبیر خواب خود می‌توانید آن را برای کارشناسان ما ارسال نمایید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo