تعبیر خواب حجاب – حجاب داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب حجاب، تعبیر خواب بی حجاب بودن، تعبیر خواب چادر، تعبیر خواب روسری، تعبیر خواب شال، تعبیر خواب مقنعه و تعبیر خواب بدون روسری بودن جلوی نامحرم همراه ما باشید.

تعبیر خواب حجاب - دیدن حجاب در خواب

ستاره | سرویس سرگرمی – حجاب موضوعی است که در رویای بسیاری از دختران و زنان دیده می‌شود. اینکه بدون روسری یا در اصطلاح سر باز جلوی نامحرم حضور داشتن برای افراد باحجاب مسئله‌ای است که در خواب دیده می‌شود.

پوشش‌هایی که معمولا برای حجاب در بین زنان و دختران رواج دارد شامل چادر، روسری، شال و در سال‌های اخیر مقنعه است. بنابراین می‌توان به صورت جداگانه به بررسی هر یک از این پوشش‌ها پرداخت. بازهم ذکر این نکته لازم است که دیده شدن بدون روسری، چادر، شال یا هر پوشش دیگری توسط نامحرم در افرادی که باحجاب هستند می‌تواند هشدار یا نشان‌ دهنده مسئله‌ای باشد. با تعبیر خواب حجاب همراه مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره باشید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب حجاب

حجاب در خواب اشاره به موضوعاتی همچون شرم، حیا، محافظت از ارزش‌ها و سپر ذهن دارد. گاهی رویاهایی با این مضمون می‌تواند تعصب و پافشاری بیننده خواب بر عقایدش را نشان دهد. مطیعی تهرانی حجاب (چادر) در خواب را پوشاننده رازهای فرد رویابین و شرف و آبروی او می داند. 

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چادر، پوشش و حجاب، زن است.

تعبیر خواب چادر

امام جعفر صادق (ع) درباره دیدن چادر در خواب می‌فرمایند: چادر دیدن در خواب بر سه وجه است.

 • مقام و منزلت
 • مرد را زن و زن را شوهر
 • سرپرست و مرد خانه

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مثل زن‌ها چادر پوشیده‌ای، کاری انجام خواهی داد که در آن هم خیر وجود دارد و هم شر، ولی انجام آن را برای تو زشت می‌دانند.

دقت داشته باشید پوشش چادر در گذشته با امروزه کمی متفاوت می‌باشد ولی می‌توان همچنان از تعبیر خواب چادر بر اساس گفته‌های معبرین کهن نیز استفاده کرد.

تعبیر خواب روسری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: روسری یا چارقد معرف شرم و حیا و استکناف و خویشتن داری بیننده خواب است. این خواب را معمولاً زنان می‌بینند و مردان به ندرت اتفاق می‌افتد که در خواب روسری مشاهده کنند مگر این که در ارتباط با یک زن باشد یا در نتیجه جایی از خواب چارقد و روسری به یک زن برسد.

مشاهده روسری در خواب برای مردان خفت است و سبکی و بی مقداری نزد مردم است و چنان چه مردی در خواب ببیند که روسری یا شال خریده موردی پیش می‌آید که سبک می‌شود و به شخصیت او اهانت می‌شود و از این بدتر وقتی است که بیننده خواب ببیند روسری یا چارقد به سر کرده است.

تعبیر خواب بدون روسری جلوی نامحرم

این رویا کاملا به شرایط زندگی فرد بیننده رویا وابسته است. اگر حجاب برای فرد رویابین اهمیت داشته باشد این رویا هشداری برای حفظ آبروست. از دیدگاه روانشناسی مو نمادی از تفکرات و ذهنیات بیننده خواب است و عیان شدن آن برای فرد نامحرم نشانه در معرض قضاوت قرار گرفتن این افکار خواهد بود.

تعبیر خواب مقنعه

همانطور که برای پوشش‌های مختلف گفته شد مقنعه در گذشته با آنچه توسط زنان امروزی استفاده می‌شود متفاوت است ولی مبنای استفاده هر دو پوشاندن موی سر است و بنابراین می‌توان از تعابیر معبرین قدیمی نیز استفاده کرد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خوابش هر نوع مقنعه‌ای ببیند، تعبیرش به شوهر او مربوط می‌شود، ولی اگر شوهر نداشته باشد او را شوهر می‌دهند.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای مقنعه عبارتند از:

 • زن
 • کنیزک
 • خدمتکار
 • سود و منفعت از طرف زن‌ها.

برای دریافت تعبیر کامل‌تر می‌توانید به تعبیر خواب مقنعه رجوع نمایید.

از اینکه با مجموعه تعبیر خواب حجاب همراه ما بودید، بسیار سپاسگزاریم. چنانچه رویایی با محوریت حجاب مشاهده‌کرده‌اید برای آگاهی از تعبیر خواب خود می‌توانید آن را برای کارشناسان ما ارسال نمایید.
8 Comments
 1. من بعدازظهر خوابیدم و خواب دیدم یک اقای شیخ جوان (روحانی)تو خونمون اومده به عنوان میهمان و خاله و مامانم هم بودن من بدون حجاب یعنی بدون روسری و با لباسهای خونه وارد پذیرایی شدم وخیلی عادی باهاشون صحبت میکردم و رفتم آشپزخونه یادم اومد من حجاب ندارم خجالت کشیدم و میخواستم به خاله و مامانم بگم چرا شما به من نگفتین من یادم نبود شما چرا نگفتین که دیدم خواهرم با شوهرش وزنداداشم و بچه هاش اومدن و توپذیرایی نشستن من هم دارم پذیرایی میکنم که دوباره یادم اومد حجاب ندارم خالم گفت چون برای من حرف زدی سرخودت اومد و ازم ناراحت بود که میخواستم براش توضیح بدم که تو بدبین شدی و این حرفا که خواهرم منو کشید تو اتاق و من هم بشدت خندم گرفته بود طوری که روزمین افتاده بودم و میخندیدم خواهرم داشت برام از تو کمد روسری میداد که ازخواب بیدارشدم

  تعبیرش رو میگید لطفا

  • در ابتدا سلام! خوابتان حاکی از چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. نشانگر کسی است که قدرتی بالاتر از شما را دارد و مجبورتان به کاری می کند که لزوما نمی خواستید بینجامیدش. حس محدود شدن یا محصور شدن را دارید. خوابتان می نمایاند مانع ها و مسأله های فراوانی را پیش از کسب موفقیت و اعتبار، تجربه خواهید کرد. گویای ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. نمایانگر هراس ازین است که بخاطر کارهایتان کشف شوید و در معرض نمایش گذاشته شوید. حس می کنید مورد قضاوت نادرست واقع می شوید. نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست علامتی از مادری پرورش دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می کنید (ازشان مراقبت می کنید). تعبیر دیگر: بیانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «یادم اومد من» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • خیلی ممنون از جواب و تعبیرتون منطورتون ادامه رو دوباره بنویسم؟
    من رفتم اسپزخونه متوجه شدم حجاب ندارم خجالت کشیدم و به مامان و خالم گفتم من حواسم نبود شما چرا یاداوری نکردید من روسری سرم نیست و ناراحت شدم ازشون و دیدم که خواهر و شوهرش و زنداداشم و بچه هاش اومدن خونمون و اون اقای روحانی هم بود و دوباره من بی حجاب داشتم پذیرایی میکردم و حواسم نیست و مجدد خجالت کشیدم و بسیار زیاد خندم گرفته بود که چرا دوباره بدون حجاب هستم که خواهرم منو کشید تو اتاق و روسری میخواست بده و من از شدت خنده رو زمین افتاده بودم

    • خواهش می کنم! بله! در ادامه: حاکی از حس گناه، ناامنی یا عزت نفس پایین در بیداری است که به عالم خواب راه یافته است. شاید حس می کنید خودتان یا دیگران شکست خورده اید. تعبیر دیگر: نمایانگر ضعف، ترس پنهان و نبود خودباوری است. یعنی در مورد مسأله های زناشویی تان، یک سلسله احساس های ناامنی دارید که آنها را پنهان می کنید. تعبیر دیگر: احساس شرم، گویای حس گناه، ناامنی یا عزت نفس پایین در بیداری است که به عالم خواب راه یافته است. شاید حس می کنید شکست خورده اید. لازمست برای خودتان و حقوق تان صحبت کنید. به جزئیات خوابتان توجه کنید که ممکنست مسأله ای مهم را در زندگی، نادیده بگیرید یا چشمپوشی کنید. زمانش رسیده است که عمل کنید و دست به کار شوید. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. لازمست تکلیف مسأله هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه ی آزاد کردن لذت و خوشی است.

 2. سلام من بعد از ظهر حدود ساعت ۶ خواب دیدم که در خانه پدربزرگم هستم و مادرم میخواهد از خانه خارج شود و به من هم میگوید با او بروم. من پشت سرش با لباس آستین کوتاه و بدون پوشش سر از خانه خارج میشوم و از حجاب نداشتنم اگاهی و رضایت دارم با اینکه خجالت زیادی میکشم..کوچه تاریک است و مرد نامحرمی در آن نیست که مرا ببیند به ماشین که میرسم از مادرم میپرسم میشود با شما نیایم؟ چون که یادم آمده حجاب ندارم و اگر اینطور با شما بیایم جریمه میشویم..و مادرم قبول نمیکند که با او نروم چون میترسد تنهایی برود و من برای پوشیدن حجاب به خانه برمیگردم تا دوباره با او همراه شوم..اگر ممکن شد تعبیر رو بگید لطفا.ممنون

  • سلام! خوابتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. گویای هراس ازین است که بخاطر کارهایتان کشف شوید و در معرض نمایش گذاشته شوید. حس می کنید مورد قضاوت نادرست واقع می شوید. حاکی از حس گناه، ناامنی یا عزت نفس پایین در بیداری است که به عالم خواب راه یافته است. شاید حس می کنید خودتان یا دیگران شکست خورده اید. تعبیر دیگر: نمایانگر ضعف، ترس پنهان و نبود خودباوری است. یعنی در مورد مسأله های زناشویی تان، یک سلسله احساس های ناامنی دارید که آنها را پنهان می کنید. تعبیر دیگر: احساس شرم، بیانگر حس گناه، ناامنی یا عزت نفس پایین در بیداری است که به عالم خواب راه یافته است. شاید حس می کنید شکست خورده اید.

 3. با سلام

  من دیشب خواب دیدم گرگ گرسنه ای اول خیلی خشمگین نگاهم کرد وبعد به سمت من حمله کرد و به شدت ترسیدم و پریدم از خواب. تعبیرش چی هست؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان حاکی از نبود کنترل و قدرت در زندگی تان است. احساس می کنید در برخی موقعیت ها، کاملا بی یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! گویای وضعیت کنترل ناپذیر یا نیرویی همه جانبه در زندگی تان است. می تواند به یک وسواس، اعتیاد، رابطه ی متقابل یا توهین آمیز یا آنچه خارج از کنترل شماست اشاره کند.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور