جنگ در جدول؛ معادل کلمه جنگ در جدول چیست؟

معادل کلمه جنگ در جدول سه حرفی حرب، رزم، مرا و معادل کلمه جنگ در جدول چهار حرفی آرزم، پیکار و ... است. جنگ تن به تن در جدول دوئل و جنگ خوارج در جدول نهروان است.

جنگ در جدول

ستاره | سرویس سرگرمی – حل جدول متقاطع از آن دسته سرگرمی‌هایی است که علاوه بر گذران وقت بر معلومات نیز می‌افزاید. برخی از کلمات و لغات آورده شده برای حل این جدول‌ها بسیار نا مانوس بوده و به قول قدیمی ترها کار به این آسانی هم نخواهد بود. معادل کلمه جنگ در جدول بر اساس تعداد حروف متفاوت است.

 

معادل کلمه جنگ در جدول

معادل کلمه جنگ در جدول سه حرفی

 • حرب
 • رزم
 • غزا
 • مرا
 • وغا

 

معادل کلمه جنگ در جدول چهار حرفی

 • پیکار
 • ستیز
 • آورد
 • آرزم
 • نبرد
 • جدال
 • افند
 • هیجا

 

معادل کلمه جنگ در جدول پنج حرفی

 • معرکه
 • ناورد
 • ستیزه

 

معادل کلمه جنگ در جدول شش حرفی

 • منازعه
 • کارزار

 

راهنمای حل سوالات حاوی جنگ در جدول 

جنگ ابزار: ساز
جنگ اسکندر با داریوش سوم: ایسوس
جنگ افروز جاه طلب یونانی: اسکندر مقدونی
جنگ افزار: سلاح
جنگ افزار زیردریایی: اژدر
جنگ افزار کمری گرم: کلت
جنگ افسانه ای یونان باستان: تروا
جنگ انگلیسی ها و روس ها با ناپلئون: نبرد لایپزیک
جنگ با خوارج نادان: نهروان
جنگ بین اعراب و ایران: قادسیه
جنگ تن به تن: دویل
جنگ جو: حارب
جنگ حضرت علی با طلحه و زبیر: جمل
جنگ دریایی معروف ژاپن: تزوشیما
جنگ رسانه ای: جنگ نرم
جنگ سلجوقیان با سپاهیان روم: ملازگرد
جنگ شاه اسماعیل با سپاه عثمانی: چالدران
جنگ صدر اسلام: بدر
جنگجوی سنتی ژاپنی‌ها: سامورایی
استانی جنگ زده در عراق: دیاله
پهلوان افسانه ای جنگ های تروا: اشیل
در جنگ می گیرند: غنیمت
رب النوع جنگ در روم قدیم: مارس
فرمانده نیروهای فرانسوی در جنگ جهانی دوم: شارل دوگل
محافظی در میدان جنگ بود: سپر
از جنگ های صدراسلام: تبوک
از روزهای تازیان که در آن جنگ واقع شده است: دهو
امر به خودداری از جنگ: اتش بس
تهدید برای حمله و جنگ: التیماتوم
جت جنگی فرانسه: میراژ

بیشتر بخوانید:

بزرگ در جدول؛ معادل کلمه بزرگ در جدول چیست؟

نگهبان در جدول؛ معادل واژه نگبان در جدول چیست؟

پهلوان در جدول؛ معادل کلمه پهلوان در جدول چیست؟

جنگ در فرهنگ‌های زبان فارسی

لغت نامه دهخدا: جنگ. [ ج َ ] (اِ) جدال و قتال. (برهان ). کارزار. ستیزه. نبرد

فرهنگ معین: (جَ) (اِ.) ۱ – جدال ، ستیز. مق آشتی . ۲ – ناسازگاری ، کشمکش

فرهنگ عمید: زد و خورد و کشتار میان چند تن یا میان سپاهیان دو کشور، نبرد، پیکار، رزم، کارزار، آورد.

فرهنگ فارسی هوشیار: جدال و قتال، ستیزه، نبرد، پیکار، حرب، رزم.

 

ترجمه جنگ در زبان‌های دیگر

انگلیسی: War، battle

ایتالیایی: guerra

آلمانی: Krieg

فرانسوی: Guerre

ترکی: savaş, harp

عربی: حرب، عداء

جنگ و مفاهیم مربوط به آن از گذشته‌های دور در جوامع مختلف مورد بحث بوده است و این کلمه از معادل‌های بیشماری در همه زبان‌ها بهره مند است.  آیا با لغات دیگری برای معادل کلمه جنگ در جدول‌های متقاطع برخورد کرده‌اید؟ در صورت مشاهده کلمه جدید، آن را در قسمت نظرات برای ما ارسال نمایید. 


ستاره
Logo