عامل پیوسته یا آزاد بودن نرمه گوش چیست و در چه بخشی از یاخته قرار دارد؟

حتما تا بحال متوجه شده اید که بعضی از افراد نرمه گوش آزاد و برخی دیگر نرمه گوش پیوسته دارند. اما عامل پیوسته یا آزاد بودن نرمه گوش چیست و این عامل ددر چه بخشی از یاخته یا سلول قرار دارد؟

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – پیوسته یا آزاد بودن نرمه گوش به دلیل وجود عامل مربوط به این صفت در یاخته‌های بدن ما است. پیوسته یا آزاد بودن نرمه گوش و همچنین صفاتی مانند چال روی گونه، توانایی لوله کردن زبان و رنگ چشم، صفات ارثی نامیده می‌شوند. زیرا عامل ایجاد کننده این صفات از والدین به فرزندان و به عبارتی دیگر از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

اما آیا می‌دانید عامل این ویژگی‌ها که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، چه نامیده می‌شود؟ جواب این سوال یک کلمه است! “ژن”.

 

عامل پیوسته یا آزاد بودن نرمه گوش چیست و در چه بخشی از یاخته قرار دارد؟

 

ژن چیست و در چه قسمتی از سلول قرار گرفته است؟

اما ژن چیست؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که ژن، بخشی از DNA و همان عامل تعیین کننده صفات است که از یاخته‌ای به یاخته‌ای دیگر و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. ژن‌ها می‌توانند دچار جهش شوند که تغییری در توالی دنباله آن‌ها است. جهش‌ها باعث ایجاد تغییر در پروتئین‌های تولید شده از روی ژن‌ها می‌شوند و می‌توانند عملکرد پروتئین را به کلی تغییر دهند و باعث به وجود آمدن صفاتی جدید در سلول شوند. ژن‌ها در اثر جهش‌های ژنتیکی، بر اساس انتخاب طبیعی تکامل پیدا می‌کنند و ژن‌های قوی‌تر و بهتر به مرور جایگزین ژن‌های قبلی می‌شوند.

در واقع ژن‌ها شکل، رنگ و بسیاری دیگر از صفات جانداران را تعیین می‌کنند. بیشتر صفات ارثی مانند رنگ چشم به دلیل وجود چند ژن است که با هم کار می‌کنند.

همانگونه که گفته شد، ژن بخشی از DNA است و دی ان آ که دارای اطلاعات و دستورهایی برای تعیین و ایجاد صفات ارثی است، درون هسته یاخته قرار دارد. پس به تبع آن، ژن نیز درون هسته یاخته (هسته سلول) قرار گرفته است.

 

بررسی پیوسته یا آزاد بودن نرمه گوش

از دیدگاه جنین‌شناسی، شش مجموعه سلول مزانشیمی‌ که در انتهای خلفی قوس‌های اول و دوم حلقی و در اطراف شکاف اول حلقی قرار دارند، مسئول ساخت لاله گوش هستند. این برآمدگی‌های سلولی بنام پشته‌های لاله گوشی که در هر طرف مجاری خارجی سه عدد هستند، بعدا به هم جوش می‌خورند و لاله گوش واقعی را می‌سازند.

از شکل گوش‌ها می‌توان فهمید که ژن گوش شما غالب یا نهفته بوده است. بر اساس مطالعات انجام گرفته لاله های گوش پیوسته که مستقیم به کنار سر شما متصل می‌شود، ژن نهفته در نظر گرفته می‌شوند در حالی که لاله گوش آزاد یعنی لاله‌هایی که کمی آویزان شده‌اند، ژن غالب هستند.

بر اساس بررسی‌ها، فراوانی نرمه گوش آزاد در مردان حدود 85.1% و نرمه گوش چسبیده حدود 14.9% است. همچنین در زنان این اعداد به ترتیب 69.7% و 30.3% است. با این توضیحات می‌توانید متوجه شوید که نرمه گوش آزاد بیشتر در افراد قابل مشاهده است.

 

عامل پیوسته یا آزاد بودن نرمه گوش چیست و در چه بخشی از یاخته قرار دارد؟

 

ژن ها چگونه به ارث می‌رسند؟

معمولا ۵۰ درصد از دی ان ای افراد از ژن‌های مادر و ۵۰ درصد دیگر از ژن‌های پدر تشکیل شده است. با این وجود، ژن‌های مردانه بسیار قوی‌تر از ژن‌های زنانه هستند، به همین دلیل معمولا تأثیر بیشتری در انتقال صفات ارثی بر فرزندانشان دارند. در نتیجه به طور معمول ۴۰ درصد از ژن‌های زنانه و ۶۰ درصد از ژن‌های مردانه فعال هستند. در ادامه به بررسی چند مورد دیگری که از طریق وراثت به فرزندان منتقل می‌شود را بررسی خواهیم کرد.

۱. قد

پدرها تاثیر بیشتری در قد فرزندشان دارند. بطوری که مردان بلند قد فرزندان بلند قدتری دارند. به طور متوسط، حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد از قد یک شخص به قد پدر و مادر او بستگی دارد و مابقی آن از رژیم غذایی، سبک زندگی و سلامت آن شخص تاثیر می گیرد. علاوه بر این همه‌ی فرزندان یک پدر و مادر، قد یکسانی ندارند. معمولا کوچک‌ترین فرزند کوتاه تر از بقیه ی فرزندان خانواده است.

۲. جنسیت

برخلاف تصوری که در قدیم بر دخترزا یا پسرزا بودن زنان پنداشته می‌شد، امروز علم ثابت کرده است که این مردان هستند که در تعیین جنسیت فرزندانشان تاثیر نهایی را می‌گذارند؛ به اینصورت که فرزند همیشه از مادر کروموزوم X را می‌گیرد و از پدر یا کروموزوم X را دریافت می‌کند که در نتیجه دختر خواهد شد و یا کروموزوم Y را که بنابراین پسر خواهد شد.

اگر مردی در خانواده ی خود برادران زیادی داشته باشد، احتمال پسردار شدنش بیشتر است و اگر خواهران زیادی داشته باشد، بیشتر دختردار خواهد شد. تنها برخی از مردان هستند که تعداد کروموزوم‌های X و Y در اسپرم آن‌ها تقریبا به یک اندازه است و در نتیجه احتمال پسردار و دختردار شدن آن‌ها به یک میزان است.

۳. بهره هوشی

کروموزوم‌های X حامل ژن‌هایی هستند که به هوش مرتبط هستند. به همین دلیل است که پسرها هوش‌شان را از مادرشان به ارث می‌‌برند. اما دخترها هوش‌شان را هم از پدر و هم از مادر به ارث می‌برند. با این حال تنها تا ۴۰ درصد از هوش مادر به فرزندان به ارث می‌رسد و مابقی آن را فرزندان در طول زندگی شان کسب می‌کنند.

به طور متوسط، ضریب هوشی پسرها اختلافی حدود ۱۵ نمره‌ای با ضریب هوشی مادران‌شان دارد.

۴. چاقی

استعداد چاقی یا تناسب اندام به صورت ژنتیکی و به یک از اندازه از پدر و مادر به ارث می‌رسد، اما استعداد چاقی بیشتر از استعداد تناسب اندام به فرزندان به ارث می‌رسد. وزن فرزند تنها به مادر او بستگی دارد و ارتباطی به وزن پدر ندارد. فرزندان در صورتی لاغر خواهند بود که مادر آن‌ها لاغر باشد. اگر مادر چاق باشد، ممکن است که فرزند او هنگام تولد اضافه وزن داشته باشد.


ستاره
Logo