معنی شعر همه از خاک پاک ایرانیم با آرایه های ادبی

معنی شعر همه از خاک پاک ایرانیم را که شعر حفظی کتاب فارسی ششم ابتدایی است با معنی واژگان و آرایه های ادبی هر بیت بخوانید.

معنی شعر همه از خاک پاک ایرانیم

 

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – شعر همه از خاک پاک ایرانیم که در صفحه ۵۶ کتاب فارسی ششم ابتدایی آمده است شعری از ایرج میرزا است. در این مطلب معنی شعر همه از خاک پاک ایرانیم را با معنی کلمات و آرایه های ادبی آن بیت به بیت می‌خوانید. 

 

معنی شعر همه از خاک پاک ایرانیم

 

معنی شعر همه از خاک پاک ایرانیم

۱. ما که اطفال این دبستانیم / همه از خاک پاک ایرانیم

همه ما مثل کودکانی که در یک دبستان رشد و پرورش پیدا می‌کنند، پرورش یافته از خاک پاک کشورمان، ایران هستیم.

معنی کلمات: اطفال : جمع طفل، کودکان/ دبستان : مکتب، محل آموزش کودکان

آرایه ها: ما مثل اطفال: تشبیه / دبستان: استعاره از وطن / خاک و پاک: جناس

 

۲. همه با هم برادر وطنیم / مهربان همچو جسم با جانیم

همه ی ما در این کشور با همدیگر مثل برادر و هم وطن هستیم و شبیه جسم و جان با همدیگر مهربان هستیم و هم را دوست داریم.

معنی کلمات: وطن : میهن، سرزمین

آرایه ها: ما مثل برادر : تشبیه / ما با هم مثل جسم با جان مهربان هستیم: تشبیه / جسم و جان: تضاد

 

 ۳. اشرف و اَنجَبِ تمام مِلَل / یادگار قدیم دورانیم

ما شریف ترین و نجیب ترین ملت هستم و این را از زمان های دور به یادگار داریم

معنی کلمات: اشرف: به معنی شریف‌تر، گرامی تر/ انجب: به معنی نجیب‌تر/ ملل: جمع ملت، کشورها

آرایه ها: بیت اغراق دارد. 

 

۴. وطن ما به جای مادر ماست / مادر خویش را نگهبانیم

وطن ما همچون مادر برای ما گرامی و عزیز است و ما از آن محافظت می کنیم

معنی کلمات: نگهبانیم: از آن دفاع می‌کنیم

آرایه ها: وطن مثل ما: تشبیه / ما و مادر: جناس / مادر: تکرار

 

۵. شکر داریم که‌از طفولیّت / درس حبّ الوطن، همی خوانیم

خدا را شکر می‌کنیم که  از ابتدای کودکی به ما درس عشق و محبت به وطن را یاد داده‌اند

معنی کلمات: شکر : سپاسگزاری/ طفولیّت : کودکی/ حبّ: دوست داشتن / حبّ الوطن: وطن دوستی، دوست داشتن وطن/ همی‌خوانیم: می‌خوانیم

 

۶. چون که حبّ وطن ز ایمان است / ما یقیناً ز اهل ایمانیم

وقتی که دوست داشتن وطن جزئی از ایمان است (حدیثی منسوب به پیامبر اکرم (ص)) به طور حتم ما جزء انسان های با ایمان هستیم

معنی کلمات: یقیناً: قطعاً، مسلّماً، مطمئناً / ز: مخفف از

آرایه ها: تلمیح به حدیث پیامبر

 

همچنین بخوانید: انشا درباره وطن دوستی نشانه ایمان است؛ یک بند درباره معنی عبارت

 

۷. گر رسد دشمنی برای وطن / جان و دل، رایگان بیفشانیم

اگر دشمنی به وطن ما حمله کند، ما جان و قلب خود را به رایگان و بی چشمداشت در راهش فدا می کنیم

معنی کلمات: رایگان : مفت، مجانی، بدون هیچ هزینه ای/ بیفشانیم : نثار کنیم، فدا کنیم

آرایه ها: جان و دل: تناسب


کاربران عزیز؛ معنی شعر ای وطن فارسی ششم با آرایه ها و نکات دستوری و همچنین متن قصه حماسه هرمز با فایل صوتی و پاسخ سوالات را نیز در ستاره بخوانید. 

 

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo