تعبیر خواب شستن فرش چیست؟

تعبیر خواب شستن فرش یا فرش شستن در خواب از دیدگاه معبرین غربی اشاره به پاک کردن ذهنیات نادرست نسبت به جمعی که در آن قرار گرفته‌اید دارد.

طبقه بندی:

تعبیر خواب شستن فرش
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – فرش از جمله وسایلی است که در رویا معنی و مفهوم خاص دارد. به گفته بسیاری از معبرین اسلامی فرش حیثیت و آبروی فرد و هر عملی که روی فرش مانند شستن یا تمیز کردن انجام شود، مربوط به آبرو و ایمان فرد بیننده خواب است. با تعبیر خواب شستن فرش همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب شستن فرش با مرده - تعبیر خواب آب ریختن روی فرش

 

تعبیر خواب فرش

منوچهر مطیعی تهرانی درباره دیدن فرش در خواب می‌گوید:

فرش در خواب حیثیت و آبرو و اعتبار بیننده خواب است. اعتباری است که نزد دیگران داریم یا تامینی است که خودمان برای روز مبادا فراهم آورده‌ایم. فرش معنی عام دارد و زیلو و قالی را نیز شامل می‌شود حتی بوریا، حصیر، موکت، تایل و خیلی چیزهای دیگر فرش هستند و کلاً در رویاهای ما آبرو و اعتبارند از نظر قضاوت دیگران و تأمین است از دیدگاه خودمان. 

چنان چه در خواب ببینید اتاق‌های مفروش و گسترده و وسیعی دارید آبرو و حیثیت و اعتبار و شخصیت شما نزد افراد جامعه تامین است و خواب شما می‌گوید مردم درباره شما خوب قضاوت می‌کنند و احترام قائل‌اند. ضمناً تأمین مالی حاصل می‌کنید که خیالتان از جهت فردای احتمالی آسوده می‌شود.

اگر در خواب ببینید که جایی از اتاق یا خانه شما مفروش است و جائی زمین دیده می‌شود نشان آن است که موقعیتی متزلزل و ناپایدار دارید.

 

تعبیر خواب شستن فرش

معبرین غربی گویند:

تعبیر خواب شستن فرش یا تمیز کردن آن با استفاده از شامپو، آب یا هر ماده شوینده دیگر این است که شما در شغل خود استحکام و پایداری ایجاد خواهید کرد. سعی کنید احساسات سرد و منفی گذشته را نسبت به کارمندان یا مشتریان خود فراموش کنید. با این کار به رفاه، راحتی و موفقیت بزرگ‌تری دست پیدا خواهید کرد.

  • از منظر روانشناسی

به طور کلی وجود آلودگی در خواب نشانه ناهنجاری است. فرش‌ها از تار و پودهای زیادی تشکیل شده‌اند و نخ‌ها با قوانین و قواعدی در کناری یکدیگر قرار گرفته‌اند. این نظم و ترتیب در گره‌های فرش را می‌توان به ارتباط با افراد و گروه‌های بزرگ نسبت داد. در واقع شستن و تمیز کردن فرش به ذهنیات غلط و نابجای فرد بر می‌گردد که در برخورد و ارتباط با افراد گروه تأثیر گذار بوده و مانع ایجاد روابطی سالم می‌گردد.

تعبیر خواب Wanderer معتقد است که شستن فرش در خواب اغلب برای کسانی اتفاق می افتد که مجبورند چیزی را در بیداری از دیگران پنهان کنند. عادت به کنترل وضعیت در هر شرایط منجر به مخفی کردن واقعیت‌ها می‌شود.

 

تعبیر خواب شستن فرش دستباف

شستن فرش های دستباف در رویاهای ما به چند نشانه مختلف است. اول توبه کردن و یا احساس ندامت دوم عاقبت بخیر شدن سوم رسیدن به مراد دل چهارم ایمن شدن در مقابل اضطراب دلهره و ترس پنجم شفای بیماری های نا علاج ششم فرج و یا رهایی جستن از غم.

 

تعبیر خواب تمیز کردن فرش

معبرین غربی گویند:

تعبیر خواب جارو کردن یا گردگیری فرش، این است که شما تنها به احساسات، درخواست‌ها و نیازهای سطحی افراد خانواده یا کارمندان خود اهمیت می‌دهید. شما با این طرز فکر و رفتار کوته بینانه هیچ سودی به خود و یا دیگران نمی‌رسانید. بهتر است اطرافیان خود را بهتر درک کنید.

تمیز کردن فرش در خواب به این معنی است که باید در امور تجاری یا معاملات خود تجدید نظر کنید. به زمان نسبتا زیادی برای نظم بخشیدن و مرتب کردن کارها دارید.

آیا رویایی با مضمون شستن فرش دیده‌اید؟ فضای کلی خواب چگونه بوده است؟ چه افرادی را در هنگام شستن فرش مشاهده‌اید؟ با پاسخ به هر یک از این سوال‌ها و ارتباط بین نمادهای رویا می‌توانید از مفهوم عمومی رویای خود آگاه شوید. 


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo