تعبیر خواب شستن فرش – شستن فرش در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شستن فرش یا فرش شستن در خواب از دیدگاه معبرین غربی اشاره به پاک کردن ذهنیات نادرست نسبت به جمعی که در آن قرار گرفته‌اید دارد.

تعبیر خواب شستن فرش با مرده - تعبیر خواب آب ریختن روی فرش

ستاره | سرویس سرگرمی – فرش از جمله وسایلی است که در رویا معنی و مفهوم خاص دارد. به گفته بسیاری از معبرین اسلامی فرش حیثیت و آبروی فرد و هر عملی که روی فرش مانند شستن یا تمیز کردن انجام شود، مربوط به آبرو و ایمان فرد بیننده خواب است. با تعبیر خواب شستن فرش همراه ما باشید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب فرش

منوچهر مطیعی تهرانی درباره دیدن فرش در خواب می‌گوید:

فرش در خواب حیثیت و آبرو و اعتبار بیننده خواب است. اعتباری است که نزد دیگران داریم یا تامینی است که خودمان برای روز مبادا فراهم آورده‌ایم. فرش معنی عام دارد و زیلو و قالی را نیز شامل می‌شود حتی بوریا، حصیر، موکت، تایل و خیلی چیزهای دیگر فرش هستند و کلاً در رویاهای ما آبرو و اعتبارند از نظر قضاوت دیگران و تأمین است از دیدگاه خودمان. 

چنان چه در خواب ببینید اتاق‌های مفروش و گسترده و وسیعی دارید آبرو و حیثیت و اعتبار و شخصیت شما نزد افراد جامعه تامین است و خواب شما می‌گوید مردم درباره شما خوب قضاوت می‌کنند و احترام قائل‌اند. ضمناً تأمین مالی حاصل می‌کنید که خیالتان از جهت فردای احتمالی آسوده می‌شود.

اگر در خواب ببینید که جایی از اتاق یا خانه شما مفروش است و جائی زمین دیده می‌شود نشان آن است که موقعیتی متزلزل و ناپایدار دارید.

تعبیر خواب شستن فرش

معبرین غربی گویند:

تعبیر خواب شستن فرش یا تمیز کردن آن با استفاده از شامپو، آب یا هر ماده شوینده دیگر این است که شما در شغل خود استحکام و پایداری ایجاد خواهید کرد. سعی کنید احساسات سرد و منفی گذشته را نسبت به کارمندان یا مشتریان خود فراموش کنید. با این کار به رفاه، راحتی و موفقیت بزرگ‌تری دست پیدا خواهید کرد.

  • از منظر روانشناسی

به طور کلی وجود آلودگی در خواب نشانه ناهنجاری است. فرش‌ها از تار و پودهای زیادی تشکیل شده‌اند و نخ‌ها با قوانین و قواعدی در کناری یکدیگر قرار گرفته‌اند. این نظم و ترتیب در گره‌های فرش را می‌توان به ارتباط با افراد و گروه‌های بزرگ نسبت داد. در واقع شستن و تمیز کردن فرش به ذهنیات غلط و نابجای فرد بر می‌گردد که در برخورد و ارتباط با افراد گروه تأثیر گذار بوده و مانع ایجاد روابطی سالم می‌گردد.

تعبیر خواب Wanderer معتقد است که شستن فرش در خواب اغلب برای کسانی اتفاق می افتد که مجبورند چیزی را در بیداری از دیگران پنهان کنند. عادت به کنترل وضعیت در هر شرایط منجر به مخفی کردن واقعیت‌ها می‌شود.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب قالی – دیدن پهن کردن قالی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شستن فرش دستباف

شستن فرش های دستباف در رویاهای ما به چند نشانه مختلف است. اول توبه کردن و یا احساس ندامت دوم عاقبت بخیر شدن سوم رسیدن به مراد دل چهارم ایمن شدن در مقابل اضطراب دلهره و ترس پنجم شفای بیماری های نا علاج ششم فرج و یا رهایی جستن از غم.

تعبیر خواب تمیز کردن فرش

معبرین غربی گویند:

تعبیر خواب جارو کردن یا گردگیری فرش، این است که شما تنها به احساسات، درخواست‌ها و نیازهای سطحی افراد خانواده یا کارمندان خود اهمیت می‌دهید. شما با این طرز فکر و رفتار کوته بینانه هیچ سودی به خود و یا دیگران نمی‌رسانید. بهتر است اطرافیان خود را بهتر درک کنید.

تمیز کردن فرش در خواب به این معنی است که باید در امور تجاری یا معاملات خود تجدید نظر کنید. به زمان نسبتا زیادی برای نظم بخشیدن و مرتب کردن کارها دارید.

آیا رویایی با مضمون شستن فرش دیده‌اید؟ فضای کلی خواب چگونه بوده است؟ چه افرادی را در هنگام شستن فرش مشاهده‌اید؟ با پاسخ به هر یک از این سوال‌ها و ارتباط بین نمادهای رویا می‌توانید از مفهوم عمومی رویای خود آگاه شوید. 
2 Comments
  1. سلام خواب دیدم فرشاتاق خواب خانه خودمو که متاهلم خواهر و مادرم برداشتن بدون اجازه من دادن فرش شویی و شسته و من وقتی متوجه شدم به شدت عصبانی شدم.

    • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان علامتی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی تان را سرکوب کنید یا خشم تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می کنید. علامتی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی تان را ابراز کنید. حاکی از شیوه ای است که خودتان را از حقایق زننده ی زندگی حفظ می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می گوید که از مواجهه با برخی مسأله ها خودداری می کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می روبید.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور