دیدن فرش در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب فرش را معبرین اسلامی همچون ابن سیرین و امام صادق دین، ایمان، عزت و بزرگی می‌دانند. با تعبیر خواب فرش قرمز، شستن فرش، فرش پاره، فروختن یا خریدن فرش و... با ادامه مطلب همراه باشید.
تعبیر خواب فرش
ستاره | سرویس سرگرمی – فرش به معنی چیزی است که می‌گسترانند و بر آن می‌نشینند حتی ممکن است آجر یا موزائیک یا سنگ را هم فرش کنند کما این که زیاد (سنگ فرش) و امثالهم را شنیده و دیده‌ایم. البته بیشتر رویاهای ما در ارتباط با فرش‌هایی است که در خانه و منزل خود می‌گسترانیم. با مطالعه تعبیر خواب فرش همراه همیشگی ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب فرش - دیدن فرش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب فرش

دیدن فرش در خواب به حقایق تلخ زندگی و البته نوعی از راحتی اشاره دارد. به شکل، کیفیت و شرایط فرش در خواب دقت کنید. همه این موارد به شما کمک می کنند که به تعابیر منطقی برسید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

فرش در خواب حیثیت و آبرو و اعتبار بیننده خواب است. اعتباری است که نزد دیگران داریم یا تامینی است که خودمان برای روز مبادا فراهم آورده‌ایم. فرش معنی عام دارد و زیلو و قالی را نیز شامل می‌شود حتی بوریا، حصیر، موکت، تایل و خیلی چیزهای دیگر فرش هستند و کلاً در رویاهای ما آبرو و اعتبارند از نظر قضاوت دیگران و تأمین است از دیدگاه خودمان. چنان چه در خواب ببینید اتاق‌های مفروش و گسترده و وسیعی دارید آبرو و حیثیت و اعتبار و شخصیت شما نزد افراد جامعه تامین است و خواب شما می‌گوید مردم درباره شما خوب قضاوت می‌کنند و احترام قائل‌اند. ضمناً تأمین مالی حاصل می‌کنید که خیالتان از جهت فردای احتمالی آسوده می‌شود.اگر در خواب ببینید که جائی از اتاق یا خانه شما مفروش است و جائی زمین دیده می‌شود نشان آن است که موقعیتی متزلزل و ناپایدار دارید.

ابن سیرین می‌گوید:

 • تعبیر فرش، دین و ایمان مرد است.
 • اگر ببینی فرشی برای تو پهن شده و متعلق به تو می‌باشد، به اندازه آن عمر طولانی همراه با معاش و معیشت خوش به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی آن فرش را در جای ناشناسی پهن کرده‌اند و ندانستی که جای چه کسی است، حال و روز تو دگرگون شده و در غربت خواهی مرد.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی فرشی پهن کرده‌ای، تعبیرش عمر طولانی می‌باشد و هر چه فرش بزرگتر باشد تعبیرش بهتر است.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پادشاه فرشی را پهن کرده است، مال دنیا برایش گسترده می‌شود و عمر او طولانی خواهد بود.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید اتاق خود را با زیلو فرش کرده و روی زیلو یک قالی گران بها گسترده‌اید خواب شما می‌گوید چهره خویش را با سیلی سرخ نگه می‌دارید زیرا موقعیت شما خوب نیست ولی ظاهر را حفظ می‌کنید.

اگر فرشی گران بها را با حصیر پوشانده باشید تعبیر خلاف آن است. خواب شما می‌گوید موقعیت خوبی دارید اما ظاهرتان طوری است که مردم اعتباری به شما نمی‌دهند.

 

تعبیر خواب فرش شستن

تعبیر خواب تمیز کردن فرش یا شستن آن با استفاده از شامپو یا آب یا هر ماده شوینده دیگر، این است که شما در شغل خود استحکام و پایداری ایجاد خواهید کرد. سعی کنید احساسات سرد و منفی گذشته را نسبت به کارمندان یا مشتریان خود فراموش کنید. با این کار به رفاه، راحتی و موفقیت بزرگ‌تری دست پیدا خواهید کرد. تعبیر خواب جارو کردن یا گردگیری فرش، این است که شما تنها به احساسات، درخواست‌ها و نیازهای سطحی افراد خانواده یا کارمندان خود اهمیت می‌دهید. شما با این طرز فکر و رفتار کوته بینانه هیچ سودی به خود و یا دیگران نمی‌رسانید. بهتر است اطرافیان خود را بهتر درک کنید.

کثیف و ناپاک بودن در خواب به معنای نابهنجاری است. با استفاده از تعابیر جدید می‌توان فرش را به معنای ارتباط با گروه یا جمعی بسته دانست. فرش از تار و پود بسیاری تشکیل شده که در طول زمان با دقت فراوانی بافته می‌شوند بنابراین این تار و پود قواعد، قوانین و فرم ارتباطات در گروه و یا جمع مورد نظر را نشان می‌دهد. در واقع شستن و تمیز کردن فرش به ذهنیات غلط و نابجای فرد بر می‌گردد که در برخورد و ارتباط با افراد گروه تأثیر گذار بوده و مانع ایجاد روابطی سالم می‌گردد.

 

تعبیر خواب فرش قرمز

جابرمغربی گوید:  اگر ببینی فرش قرمز رنگ است، تعبیرش عشرت است. 
به تعبیر معبرین غربی، دیدن فرش قرمز در خواب به معنای آمادگی شما برای تفریح و سرگرمی در این برهه از زندگی‌تان است. اکنون وقت آن رسیده که شاد باشید. شاید با خود فکر کنید که زندگی شما آنطور که خوابتان می‌گوید شاد نیست با این وجود لازم است تا نگاهی دوباره به اطراف خود بیاندازید و عواملی که باعث خوشحالی شما در زندگی می‌شوند را پیدا کنید. به طور کلی دیدن فرش قرمز در خواب خوب است و برای بیننده خواب پیام آور نشاط و انرژی بالا در زندگی است.

 

تعبیر خواب فرش سوخته

به بیان جابرمغربی اگر ببینی فرش‌ تو سوخته است، رزق و روزی به روی تو بسته می‌شود و حال و روز تو بد خواهد شد. 
به بیان معبرین غربی اگر در خواب دیدید که فرشی را می‌سوزانید نشان دهنده آن است که تا حدی از سلامت خود غافل شده‌اید. شما احتمالا سلامت خود را فدای پول و پیشرفت در کار کرده‌اید. لازم است بیشتر مراقب سلامتی‌تان باشید و آن را در اولویت زندگی خود قرار دهید.

 

تعبیر خواب فرش پاره شده

به تعبیر جابرمغربی اگر ببینی فرش کهنه و پاره است، زندگی بر تو سخت می‌گذرد.

به گفته معبرین غربی اگر در رویای خود مشاهده کردید که فرشی پاره یا کهنه ای دارید یا آن را پهن کرده اید گواه آن است که باید خود را برای شرایط سخت آماده کنید. احتمالا در آینده ای نزدیک در تنگنای مالی قرار خواهید گرفت. این خواب همچنین می‌توان نشان‌دهنده آشفتگی و استرس شما در زندگی نیز باشد.

 

تعبیر خواب فرش نو

جابرمغربی می‌گوید: اگر ببینی فرش تمیز و نو و بزرگی داری،  نعمت و مال تو زیاد می‌شود، خصوصاً اینکه آن را پهن شده ببینی. 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
تعبیرهای فرش بزرگ و نو عبارتند از:
 1. عزت و جاه و مقام
 2. بزرگی و والایی
 3. رتبه و مرتبه
 4. مال
 5. عمر طولانی
 6. تعریف و تحسین و ستایش به اندازه بزرگی فرش.

 

تعبیر خواب فرش خریدن و فروختن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید فرشی را می‌خرید سود می‌برید مخصوصاً اگر فرش از پشم و خوش نقش و خوش رنگ باشد. اگر در خواب ببینید فرشی را می‌فروشید به کسی که فرش را می‌خرد نیاز پیدا می‌کنید.

جابر مغربی: مال و اموال تو دچار کاهش و ضرر و زیان می‌شود.

ابن سیرین: اگر ببینی فرش را فروخته‌ای یا به کسی بخشیده‌ای، دچار خطر می‌شوی.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
Pendarno.ir101 نظر
 1. سلام یکی خواب دیده که فرشی رو در یک مسجد پهن کردم معنی چیه

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان گویای جنبه هایی از خودتان است که هنوز می کوشید بشناسیدشان. به دنبال روشن نگری و راهنمایی روحی هستید. چشم تان به اینست که خود را به طریقی بالا بکشید. شاید اشتباه هایی در گذشته کرده اید که شما را در مسیر رسیدن به هدف هایتان، دور نگه داشته اند. با حمایت درست تر، دوباره در مسیر درست پا می گذارید. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که مسیر زندگی تان را مورد سؤال قرار می دهید؛ درباره اش و درباره ی اینکه به کجا می رود، بحث می کنید. آنچه می خواهید بینجامید را دوباره ارزیابی می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از ایمان، باورهای مذهبی شخصی و خدایی بودن شماست. حاکی از حس اجتماعی است. نمایانگر شیوه ای است که خودتان را از حقایق زننده ی زندگی حفظ می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می گوید که از مواجهه با برخی مسأله ها خودداری می کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می روبید. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر نذر کردن و روا شدن حاجت است.

 2. سلام
  من خواب دیدم که فرش هایمان را برای تمیز کردن اوردیم بیرون،
  درحال تمیز کردن فرش
  فرشمان را باد برد

  تعبیر خواب من چیست؟

  • سلام! خوابتان یعنی موردهای منفی را در زندگی تان برمی دارید و بر مانع های اصلی غلبه می کنید. بسوی مرحله ی تازه ای در زندگی تان می روید. لازمست افکارتان را تروتمیز کنید و از شر روش ها و عادت های قدیمی خلاص شوید. به دنبال بهبود شخصی هستید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای ازین باشد که لازمست واضح صحبت کنید یا اینکه کل حقیقت را درباره ی موقعیت یا مسأله ای بگویید. علامتی از نیروی زندگی تان، انرژی و قدرت شماست. بازتابی از تغییرهایی در زندگی تان است. تعبیر دیگر: لازمست درباره ی سرعت تان تصمیم بگیرید و روی دستیابی به هدف هایتان بطور سریع تر و کاراتر، کار کنید. حاکی از شیوه ای است که خودتان را از حقایق زننده ی زندگی حفظ می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می گوید که از مواجهه با برخی مسأله ها خودداری می کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می روبید.

 3. سلام وقتتون بخیر

  همسرم خوابی دید که از زبان خودش بیان میکنم

  خواب دیدم رفتم مغازه یه فرش فروش اونجا یه پیرمرد بود که قران و پیچید لایه سجاده و بهم داد هر چقدر گفتم قیمتش چند گفت من برایه این پول نمیگیرم یه هدیه اس بعدش اومدم بیرون کلی گریه کردم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. دچار توفان مغزی ایده های نو هستید و به انتخاب های گوناگون پیش رویتان نگاه می کنید. نمایانگر جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. بخاطر سخاوت و دست بده تان پاداش می گیرید و شناسایی می شوید. از نظر اطرافیان تان، عزت و احترام گذاشته شده اید. علامتی از حقیقت، اعتقاد، الهام و دانش است. به دنبال نوعی راحتی هستید. ممکنست به نظام اعتقادی بنیادی تان نیز اشاره کند. شاید لازمست بیشتر به «قرآن» مراجعه کنید. در یک دوره ی شفا در زندگی تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است.

 4. سلام خاستگاری داشتم بسیاراصرارمیکردن من ناراضی بودم وهستم خوانواده ی بنده بسیارمشتاق وصلت با اینها،پسریاز لخاظ امتیازات وجایگاه اقتصادی واحتماعی ایده ال هردختری هستن،،،بنده رد کردم همچنان فشاربرای کسب رضایت روی من بود

  چندروز گذشته قبل ازطلوع آفتاب خواب دیدم ایشون اومده منزل ما ویک قالی قرمزرنگ رو روی هم جمع کرده(نه لوله پیچ جمع وردن رایج قالی!)چهارگوشه قالی رو روی هم گذاشته وامد منزل ما

  من می دویدم این وراون روکه از نظرش پنهان بمانم وخودش سرش رو پایین انداخته بودوامد قالی گذاشت ابتدای ورودی هال ورفت پذیرایی منزل نشست

  خواب من چه تعبیری داره؟؟

  • سلام! خوابتان نمایانگر انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی حالی می کنید. همچنین خطر، خشونت، خون، شرم، و طرد شدن است. شاید لازمست کمی بایستید و درباره ی کارهایتان فکر کنید. نمایانگر شیوه ای است که خودتان را از حقایق زننده ی زندگی حفظ می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می گوید که از مواجهه با برخی مسأله ها خودداری می کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می روبید. رازی را نگه می دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، نمایانگر احساس گناه است.

 5. سلام.خواب ديدم كه رفتم تو يه مغازه فرش فروشي و يه فرشي رو از اونجا آوردم بيرون تا به يه نفر كه اون فرش رو ميخواست نشونش بدم كه فرش رو بخره.

  • سلام! خوابتان بسیار ناقص است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. دچار توفان مغزی ایده های نو هستید و به انتخاب های گوناگون پیش رویتان نگاه می کنید. نمایانگر شیوه ای است که خودتان را از حقایق زننده ی زندگی حفظ می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می گوید که از مواجهه با برخی مسأله ها خودداری می کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می روبید.

 6. سلام وقتتون بخیر

  من خواب دیدم از بیرون اومدم و رسیدم خونه وارد خونه شدم همه ی وسایل خونه سرجاش بود ولی فرش ها نبود،همش باتعجب روبه همسرم میگفتم فرشهای خونه کجاست؟اینجا که فرش بود؟ چیزی نمیگفت میگفت نمیدونم بعد رفتم خونه مادرشوهرم که طبقه پایین خونه ماست دیدم اوناهم فرش هاشون نیست با تعجب گفتم پایین هم فرش نداشتن

  ممنون میشم تعبیر خوابمو بگید

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: گویای تحول است.

 7. سلام.من خواب دیدم قرانی دستمه که اندازش معمولیه ولی چندصفحه از ان فرش شده و من قصد فروش قرانو دارم.ممنون از تعبیرتون

  • سلام! خواب‌تان نمادی از حقیقت، اعتقاد، الهام و دانش است. به دنبال نوعی راحتی هستید. ممکنست به نظام اعتقادی بنیادی‌تان نیز اشاره کند. شاید لازمست بیشتر به «قرآن» مراجعه کنید. گویای شیوه‌ای است که خودتان را از حقایق زننده‌ی زندگی حفظ می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می‌گوید که از مواجهه با برخی مسأله‌ها خودداری می‌کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می‌روبید. دستخوش تغییرهایی در زندگی‌تان هستید. ممکنست مشکلاتی را در رها کردن چیزی یا جدا شدن از چیزی تجربه کنید. بیاموزید سازش و مصالحه کنید! تعبیر دیگر: ممکنست جناسی ازین باشد که خودتان را دستکم می‌گیرید (ارزان می‌فروشید).

 8. سلام وقت بخیر.من دیشب خواب دیدم توی مجلسی مربوط به خانواده شوهرم شرکت کردیم نمیدونم مجلس شادی بودیاغم اماتوی اون مجلس من فرشی که گم کرده بودم زمینه قرمزداره وجهیزیم بوده اونجاست هرچی به شوهرم گفتم فرش من نو هست ومن خیلی دوسش دارم چرافرش من اینجاست هرچه گریه کردم ناراحتی کردم شوهرم اهمیت ندادومن سردرگم دنبال فرشم میگشتم پیداش کردم پیچیده شده بود ولی نمیتونستم کاری کنم حرکتش بدم.تعبیرش چی میشه؟ممنون میشم راهنماییم کنید.خیلی حالم بهم ریخته

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان علامتی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. نمایانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمایانگر شیوه‌ای است که خودتان را از حقایق زننده‌ی زندگی حفظ می‌کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می‌گوید که از مواجهه با برخی مسأله‌ها خودداری می‌کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می‌روبید. با جنبه‌ای از روان‌تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می‌کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: نمایانگر تغییر است. نمایانگر رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. در یک دوره‌ی شفا در زندگی‌تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «ناراحتی کردم» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 9. سلام .ممنون ازتفسیرتون و وقتی که گذاشتید.فرمودیدبقیه خوابم ومجددبفرستم توی خواب خیلی ناراحتی میکردم گریه میکردم که شوهرم یه کاری انجام بده ولی اهمیتی نمیدادبراش مهم نبودکاملا بی تفاوت نگاه میکردگشتم تافرشم وپیدا کردم لوله شده بین کلی فرش دیگه امانمیتونستم کاری انجام بدم فرش وازبین فرشها بیرون بکشم یا تکونش بدم. تمام فامیلهای شوهرم هم بودن .بازهم سپاس

  • سلام؛ خواهش می‌کنم! در ادامه: لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. در یک دوره‌ی شفا در زندگی‌تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است. علامتی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. نمایانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. با جنبه‌ای از روان‌تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می‌کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: نمایانگر تغییر است.

   • سلام، روزتون بخیر ، من خواب دیدم توی خونه پدریم هستم یه خونه بزرگ بو ولی قدیمی، همه کنار هم بودیم ، اونا ۲ تا فرش انداخته بودن روی هم ، بکیش یه فرش بزرگ بود مثلا ۱۲ متری ، روشم یه فرش ۶ انداخته بودن ، فرشها ماشینی بودن ، تازه نبودن ولی کهنه هم نبودن ، تازه شسته سده بود ، انگاری از قالیشویی تازه آورده بودن ، بعد من رفتم حموم ، یه شلوار سفید ساتن داشتم که دراوردم رفتم حموم ، برام خیلی دلپذیر بود ، همش میگفتم زود زود میام این حموم ، بعد شروع کردم یه آهنگ شاد میخوندم ، تل موهامم چتری بود ، آبنه به خودم نگاه میکردم میگفتم چقدر بهم میاد.
    سپاس

    • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از باورها، نگرش های قدیمی تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی تان می تواند همان نگرش ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری تان را روزآمد کنید. گویای تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر تفکر قدیمی تان باشد. بیانگر شیوه ای است که خودتان را از حقایق زننده ی زندگی حفظ می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می گوید که از مواجهه با برخی مسأله ها خودداری می کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می روبید.

 10. سلام و روز بخیر ما یکماهی میشه که فرش هامون رو فروختیم و جدید خریدیم خواب دیدم که اون فرش ها دوباره تو خونمون پهن بودن و فرش کناری مون که آشپزخونه پهن کردیم و دوباره تو هال انداختیم با این تفاوت که اون فرش کناری کوتاه شده بود و خونه رو نمی پوشاند از پدرم پرسیدم که چرا این جوری شده گفت که سرپرست کار مادرت این فرش رو قیچی کرده تقریبا نصف شده بود تعبیرش چیست؟

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. نمایانگر شیوه‌ای است که خودتان را از حقایق زننده‌ی زندگی حفظ می‌کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می‌گوید که از مواجهه با برخی مسأله‌ها خودداری می‌کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می‌روبید.

1 2 3 5

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور