گسترش ضرب المثل عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته به همراه انشا

گسترش ضرب المثل عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته به همراه انشای مربوطه. این ضرب المثل به عدم تکیه کردن انسان عاقل به فرد غیر قابل اعتماد دارد.

عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته
موتور جستجوی ضرب المثل 💭
ضرب المثل بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس هنر – ضرب المثل‌ها کنایه‌ها و حکایاتی هستند که از گذشتگان نسل به نسل به ما منتقل شده‌اند. عباراتی که حاوی پند واندرز و عبرت گرفتن از کارهای دیگران است. ضرب المثل عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته یکی از این کنایه‌هایی است که به خوبی عدم اعتماد به هر چیز سست بنیاد را نشان می‌دهد. با گسترش ضرب المثل عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته همراه همیشگی ستاره باشید.

 

عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته

 

گسترش ضرب المثل عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته

دیوار شکسته دیواری است که پایه و اساس درستی ندارد. با هر فشار امکان فرو ریختن آن وجود دارد و تکیه کردن به آن کار ابلهانه‌ای است. افراد دمدمی مزاج، سست عنصرها و به طور کلی کسانی که قابلیت اعتماد کردن به آن‌ها وجود ندارد مصداق بارز دیوار شکسته هستند. اطمینان به این افراد مانند تکیه به دیوار شکسته است. هر لحظه امکان ریزش وشانه خالی کردن از زیر مسئولیت وجود دارد. بنابراین انسان عاقل هرگز به این نوع افراد اطمینان نخواهد کرد و از تکیه کردن به دیواری که شکسته است سر باز می‌زند.

بنر-هومکا-ستاره

دیوار شکسته نمادی از آدم‌های کم توان است. این انسان می‌تواند یک فرد معتاد، آدمی دروغگو یا فردی دورو باشد. توان تصمیم گیری ندارد، حرف‌هایش درست نیست و اخباری که می‌دهد غلط است. انسان عاقل نقطه مقابل دیوار شکسته است. پس این دو در تضاد با یکدیگر قرار گرفته و شخص عاقل به این افراد اعتماد نخواهد کرد. در این ضرب المثل به خوبی یادآور شده که عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته

دیوار شکسته می‌تواند اخبار غیر موثق یا اطلاعات نا درست باشد. اخبار بسیاری که در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شوند نماد یک دیوار شکسته یا متزلزل است. قابل اعتماد نبوده و نمی‌توان بدون داشتن منبعی موثق آن‌ها را پخش کرد. بنابراین انسانی که آگاه یا به قول معروف عاقل باشد از گسترش این نوع اخبار یا تهمت زدن به دیگران پرهیز می‌کند.

این ضرب المثل ترکیبی از دو ضرب المثل چون عقل نباشد جان در عذاب است و چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی است. انسان عاقل کاری انجام نمی‌دهد که نتیجه آن پشیمانی یا تحت فشار قرار دادن جان باشد. بنابراین از دیوار شکسته و بی بنیه خودداری خواهد کرد.

 

انشا درباره ضرب المثل عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته

مقدمه: انسان موجودی است که با داشتن عقل و خرد از حیوانات و دیگران جانوران متمایز می‌شود. قدرت تصمیم گیری، انتخاب و اختیار او را اشرف مخلوقات کرده است. پس می‌تواند بر اساس عقل و دانش انتخاب‌های مناسبی برای پیشرفت خودش داشته باشد.

بدنه: پروردگار متعال عقل را در اختیار انسان قرار داده است تا بر اساس آن انتخاب کند. انتخابی که می‌تواند بر کل زندگیش اثر گذارد. تشخیص درست یا غلط بودن موضوع مربوط به خرد اسنان‌هاست. قاعدتا انسانی که به خوبی از عقل خود بهره می‌گیرد انتخابات غلط و ناصحیح نخواهد داشت. انتخابات غلط مانند دیواری شکسته هستند که نمی‌توان به آن‌ها اطمینان داشت و با فشاری هر چند کوچک ریزش خواهند کرد و فرد عاقل را نیز با خود به پایین می‌کشد. تکیه بر پول، دوستان ناباب و رفتارهای غیر اخلاقی نتیجه‌ای جز فرو رفتن و غرق شدن در بیچارگی نخواهد داشت. 

نتیجه: در زندگی تنها تکیه گاه مناسب برای انسان خداوند متعال است که تکیه کردن بر او هرگز موجب آسیب رسیدن به انسان نخواهد شد.

 

از اینکه با انشا و گسترش ضرب المثل عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.

شما می توانید مطلب مجموعه کامل ضرب المثل های فارسی با معنی (بر اساس الفبا) را نیز در ستاره بخوانید.

ستاره
Logo