معنی و گسترش ضرب المثل چرا عاقل کند کاری

معنی و گسترش ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی را بخوانید و برای نوشتن یک انشا یا داستان درباره این ضرب المثل فارسی ایده بگیرید.

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – یکی از فعالیت های مثل نویسی نگارش یازدهم، نوشتن درباره معنی و گسترش ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی است. در این مطلب ابتدا معنی و کاربرد این مثل فارسی را بررسی می‌کنیم، سپس با نوشتن یک انشا آن را گسترش می‌دهیم. 

 

کاربرد و معنی ضرب المثل چرا عاقل کند کاری

این ضرب المثل یعنی نتیجه کار نسنجیده و تحقیق نشده، پشیمانی و زیان است و در مورد افرادی به کار می‌رود که هنگام انجام کاری، بدون فکر به نتیجه و آینده، در مورد آن تصمیم می‌گیرند و اقدام می‌کنند. معنی آن این است که اگر عاقل باشی، آینده نگری می‌کنی، در همه کارها به نتایج و عواقب آن فکر می‌کنی و بی گدار به آب نمی‌زنی. در غیر این صورت عاقل نیستی و پشیمانی به بار می‌آوری.

 

معنی و گسترش ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

 

گسترش ضرب المثل؛ مثل نویسی چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟

مقدمه

همه ما در زندگی پشیمانی های زیادی بابت اشتباهاتمان احساس کرده ایم. البته این طبیعی است و اصلا از قدیم هم گفته اند آنسان جایز الخطاست. اما اگر اشتباهی را بارها تکرار می کنیم و اگر به هشدارها و نصیحت های دیگران و عقل خودمان توجه نمی‌کنیم و بخاطر خودخواهی و هوس، یا غلبه احساسات، کاری انجام می دهیم که از اول معلوم است نتیجه ای جز پشیمانی ندارد، آن وقت باید فکری به حال خودمان بکنیم.

بدنه

خشمگین شدن و شکستن دل دیگران، یکی از اشتباهاتی است که ممکن است پشیمانی به بار آورد و در اغلب موارد، پشیمانی هم دیگر سودی نخواهد داشت؛ چرا که آب ریخته را نمی‌شود جمع کرد. بی خیالی و دست روی دست گذاشتن زمانی که باید به خودمان زحمت بدهیم و تلاش کنیم هم از اشتباهات رایجی است که بسیاری از انسان ها انجام می‌دهند و بعد از اینکه کار از کار گذشت و فرصت از دست رفت، به جای قبول کردن اشتباه و تقصیر، از شانس بد و این مسائل حرف می‌زنند. 

حتی بسیاری از هوس ها، ممکن است به آدم های نادان غلبه کند و باعث ضرر و زیان و گاهی بدبختی آن ها شود. افراد معتاد و خوشگذران نمونه بارز این ضرب المثل هستند. بسیاری از آن‌ها زمانی که در منجلاب اعتیاد گیر افتاده اند ابراز ندامت و پشیمانی می‌کنند اما سلامت و خوشبختی خود را از دست داده اند و آسیب های جبران ناپذیری را در زندگی متحمل شده اند.

با کمی دقت در زندگی خودمان و دیگران می‌توانیم نمونه های بی شماری از اشتباهاتی را ببینیم که با کمی تفکر و عاقبت اندیشی می‌شد جلوی آن‌ها را گرفت. اما تنها آدم های عاقل هستند که از اشتباهات خودشان و دیگران عبرت می‌گیرند. 

نتیجه

برای اینکه اشتباهاتمان را تکرار نکنیم باید ابتدا بپذیریم که اشتباه کرده ایم. بعد می‌توانیم خوب فکر کنیم و با تجزیه و تحلیل اتفاقاتی که در نتیجۀ عمل ما افتاده، از انجام اشتباهات بعدی پیشگیری کنیم. تنها در این صورت است که می‌توانیم خودمان را عاقل و دانا بدانیم.

 

کاربران عزیز؛ شما می‌توانید با بازنویسی حکایت دو کبوتر و قضاوت اشتباه از کلیله و دمنه نیز داستانی با مضمون ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی بنویسید. 

 

ستاره
Logo