تشریح بال مرغ و بررسی انواع ماهیچه های جفت جفت و مفصل ها (تصویری)

تشریح بال مرغ و بررسی انواع ماهیچه های جفت جفت و مفصل ها، فعالیت صفحه 45 کتاب درسی علوم پایه هشتم است. در این مطلب این آزمایش را مرحله به مرحله تصویری به شما آموزش می‌دهیم.

تشریح بال مرغ علوم هشتم

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – فعالیت صفحه 45 کتاب درسی علوم هشتم آزمایش تشریح بال مرغ و بررسی انواع ماهیچه های جفت جفت و مفصل ها است. برای این کار باید یک بال مرغ کامل و سالم تهیه و با کمک وسایل تشریح آن را برسی کنید و انواع ماهیچه های جفت جفت و مفصل ها را در آن تشحیص دهید .

 

تشریح بال مرغ و بررسی انواع ماهیچه های جفت جفت و مفصل ها

 

تشریح بال مرغ و بررسی انواع ماهیچه های جفت جفت و مفصل ها

وسایل لازم:

 • سینی تشریح
 • تیغ جراحی (تشریح)
 • پنس
 • و…

مراحل تشریح:

 1. ابتدا به کمک تیغ جراحی پوست روی بال را می‌بُریم و آن را می‌کنیم و کناری می‌گذاریم.
 2. با کشیدن ماهیچه های سه سر و بعد دوسر، سپس ماهیچه‌های متصل به استخوان‌های بازوی پایین تر، (زند زیرین و زند زبرین) می‌بینیم که ماهیچه‌های بازو و ساعد به صورت جفت جفت کار می‌کنند.
 3. می‌توانیم ببینیم که تاندون در انتهای یک ماهیچه قرار دارد. 
 4. حال ماهیچه ها و تاندون ها را می‌بُریم و کنار می‌گذاریم.
 5. اکنون می‌توانیم استخوان ها و رباط ها را مشخص کنیم.

 

انواع مفصل‌ها در بال مرغ:

 • شانه: سر استخوان بازوی مرغ در آن قرار می‌گیرد. (مفصل متحرک گوی و کاسه‌ای)
 • زند زبرین و زند زیرین: مفصل ترک محوری
 • مچ دست (بال) از نوع مفصل متحرک لولایی

 

همراهان عزیز؛ شما می‌توانید درباره انواع مفصل در بدن و میزان حرکت آنها در قسمت های مختلف بدن , انواع رباط در مفصل ها نیز در ستاره مطالعه و تحقیق کنید.


ستاره
Logo