انشا مقایسه قلم با خون شهید، با اسلحه، با درخت

انشا درباره مقایسه قلم با خون شهید، با اسلحه، با درخت به روش سنجش و مقایسه پیدا کردن شباهت ها و تفاوت های قلم و نوشتن با این سه موضوع است که متنی ذهنی می‌آفریند.

انشا مقایسه قلم با خون شهید

ستاره |‌ سرویس هنر – برای نوشتن متن ذهنی از روش های مختلفی می‌توان استفاده کرد. یکی از این روش ها سنجش و مقایسه است. منظور از سنجش و مقایسه، برقراری پیوند میان پدیده ها و کشف روابط میان آن‌ها برای درک شباهت ها و تفاوت های آن‌هاست. کشف روابط میان دو امر ظاهرا بی ربط، نوشته ذهنی را جذاب می‌سازد. از این رو در این مطلب چند انشا درباره مقایسه قلم با خون شهید، با اسلحه، با درخت به روش سنجش و مقایسه نوشته ایم تا ارتباط آن‌ها و تفاوت و شباهت هایشان را با هم بررسی کنیم. 

 

انشا درباره مقایسه قلم با خون شهید، با اسلحه، با درخت به روش سنجش و مقایسه

انشا مقایسه قلم با خون شهید

 

انشا درباره مقایسه قلم با خون شهید، با اسلحه، با درخت به روش سنجش و مقایسه

۱. مقایسه قلم با خون شهید

خون شهیدان یعنی از خودگذشتگی برای اهداف والا. قلم نیز می‌نویسد و تمام می‌شود تا مفاهیم بزرگ را فریاد بزند و به گوش همگان برساند. قلم گاهی برای مبارزه با بدی ها حرکت می‌کند همانگونه که خون شهیدان جاری می‌شود تا بدی ها را پاک کند. خون شهدا دنیای بهتری برای آیندگان می‌سازد. قلم نیز حقایق را می‌نگارد تا فردای بهتری برای انسان‌ها در پیش باشد.خون شهیدان نام آن‌ها را جاودانه می‌کند. قلم های توانا نیز نام نویسندگان را در تاریخ جاودانه می‌کنند.

 

انشا مقایسه قلم با اسلحه به روش سنجش و مقایسه

 

۲. مقایسه قلم با اسلحه

اسلحه وسیله ای است برای مبارزه و برای دفاع. اما بسیاری از مبارزه های فکری و فرهنگی با قلم صورت می‌گیرد. اسلحه بر جسم و جان دشمن می‌تازد و نابودش می‌کند، قلم بر جهل و نادانی که دشمن ذهن‌هاست حمله می‌کند و تفکرات غلط را از بین می‌برد. اسلحه می‌تواند در راه خطا به کار رود و خون بیگناهان را بریزد، قلم نیز می‌تواند با نوشتن از بیراهه ها، ذهن های زیادی را منحرف کند و باعث تباهی آن‌ها شود. 

 

انشا درباره مقایسه قلم با درخت به روش سنجش و مقایسه

 

۳. مقایسه قلم با درخت

درخت ها در خاک ریشه می‌دهند و رشد می‌کنند. قلم ها می‌نویسند و در ذهن خوانندگان تاثیر می‌گذارند. درخت ها برگ و میوه می‌دهند، ثمره‌ی قلم های توانا نیز دانش و آگاهی است. درخت ها هوا را پاکیزه می‌کنند و نفس کشیدن را آسان تر می‌کنند، همینطور قلم جهل و ناآگاهی را از ذهن ها می‌زداید و تفکر آزاد را برای خوانندگان راحت تر می‌کند. قلم‌ها گاهی به استخدام ظالمان و ستمگران در می‌آیند، گاهی سر بریده می‌شوند و ساکت می‌شوند. درخت ها نیز گاهی با تبر تکه تکه می‌شوند و تبدیل به میز و صندلی و ابزار دست انسان ها می‌شوند.  


کاربران عزیز شما می‌توانید انشا درباره مقایسه کتاب با سرچشمه دانایی به روش سنجش و مقایسه را نیز در ستاره بخوانید. همچنین پیشنهاد می‌کنیم شما نیز شباهت ها و تفاوت هایی که درباره قلم با سایر موضوعات به ذهنتان می‌رسد را در قسمت «نظرات و پرسش‌ها» با ما و سایر خوانندگان ستاره به اشتراک بگذارید. 


ستاره
Logo