انشا درباره مقایسه کتاب با سرچشمه دانایی به روش سنجش و مقایسه

انشا درباره مقایسه کتاب با سرچشمه دانایی به روش سنجش و مقایسه یک متن ذهنی است که بر اساس شباهت ها و تفاوت های کتاب ها با سرچشمه دانایی نوشته می‌شود.

کتاب با سرچشمه دانایی

ستاره | سرویس هنر – یکی از روش های نگارش متن ذهنی، روش سنجش و مقایسه است. منظور از سنجش و مقایسه، برقراری پیوند میان پدیده ها و کشف روابط میان آن‌ها برای درک شباهت ها و تفاوت های آن‌هاست. کشف روابط دو موضوع ظاهرا بی ربط، نوشته ذهنی را جذاب می‌سازد. از این رو در این مطلب یک انشا درباره مقایسه کتاب با سرچشمه دانایی به روش سنجش و مقایسه نوشته ایم که ارتباط آن‌ها را با هم کشف کنیم. 

 

انشا درباره مقایسه کتاب با سرچشمه دانایی به روش سنجش و مقایسه

 

انشا درباره مقایسه کتاب با سرچشمه دانایی به روش سنجش و مقایسه

سرچشمه دانایی یک تصویر کاملا ذهنی است؛ بنابراین هر صفت و ویژگی که به آن نسبت می‌دهیم نیز کاملا ذهنی خواهد بود. از نظر من مهم‌ترین ویژگی سرچشمه دانایی، نور و روشنایی آن است. سرچشمه ای که نورها و روشنایی ها از آن ریشه می‌گیرد و بر هر چه در تاریکی پنهان شده و ناشناخته مانده پرتو می‌اندازد تا آشکارش کند. کتاب ها نیز مهم ترین میراثی هستند که از گذشته تا کنون، حقایق را بر ما آشکار کرده و ما را از غفلت نجات داده اند. از کتاب قرآن که آیه به آیه اش ما را هدایت می‌کند تا کتاب های تاریخی و علمی که اگر نوشته نمی‌شدند و از گذشتگان به آیندگان نمی‌رسیدند، بشر نمی‌توانست پیشرفت کند و دانش عظیمی که امروز دارد را داشته باشد.

سرچشمه دانایی، منبعی است که به هر کجا برسد آن جا را سرسبز و پر بار می‌کند. مثل کتاب هایی که وقتی خوانده می‌شوند در ذهن خوانندگان بذر دانایی می‌پاشند. سرچشمه دانایی خشکی ها و سختی ها را از میان می‌برد و زمین را نرم و هموار می‌کند.  مثل کتاب هایی که تعصب های بیجا و سرسختی هایی که از نادانی نشأت می‌گیرد را از بین می‌برند و ذهن ها را روشن و انعطاف پذیر می‌کنند.

با این حال همه‌ی کتاب ها شبیه سرچشمه دانایی نیستند. بسیاری از کتاب ها می‌توانند گمراه کننده باشند. بعضی کتاب های دیگر نیز بی مایه اند و مثل سرابی می‌مانند که وقتی وارد آن ها می‌شویم به پوچ بودنشان پی می‌بریم.


کاربران عزیز؛ شما می‌توانید انشا درباره مقایسه کتاب با دوست به روش سنجش و مقایسه و انشا درباره مقایسه کتاب با دانای کل به روش سنجش و مقایسه را نیز در ستاره بخوانید. همچنین انشا درباره مقایسه کتاب با عالم بی عمل به روش سنجش و مقایسه یکی دیگر از متن های ذهنی درباره مقایسه کتاب با امور دیگر است که می‌توانید در ستاره بخوانید. 


ستاره
Logo