انشا درباره مقایسه کتاب با دانای کل به روش سنجش و مقایسه

انشا درباره مقایسه کتاب با دانای کل به روش سنجش و مقایسه یکی از موضوعات انشا متن ذهنی است که با قیاس و درک شباهت ها و تفاوت های دانای کل و کتاب نوشته می شود.

انشا درباره مقایسه کتاب با دانای کل به روش سنجش و مقایسه

 

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – یکی از روش های نگارش متن ذهنی، روش سنجش و مقایسه است. منظور از سنجش و مقایسه، برقراری پیوند میان پدیده ها و کشف روابط میان آن‌ها برای درک شباهت ها و تفاوت های آن‌هاست. مقایسه کردن موضوعات با هم، پیوند زدن آن‌ها با هم است. کشف روابط دو امر ظاهرا بی ربط، نوشته ذهنی را جذاب می‌سازد. از این رو در این مطلب یک انشا درباره مقایسه کتاب با دانای کل به روش سنجش و مقایسه نوشته ایم که ارتباط آن‌ها را با هم کشف کنیم. 

بنر-هومکا-ستاره

 

انشا درباره مقایسه کتاب با دانای کل به روش سنجش و مقایسه

دانای کل، همه چیز را می‌داند و تعریف می‌کند بدون اینکه خودش در داستان حضور داشته باشد. بسیاری از کتاب ها نیز با اینکه در داستان زندگی ما نیستند اما چیزهایی را بازگو می‌کنند که گویی از زندگی و درونیات ما خبر دارند. آنقدر که وقتی می‌خوانیمشان با خود می‌گوییم: چه جالب! انگار درباره من نوشته یا از زبان من نوشته شده است!

گاهی نیز دانای کل از موضعی بالاتر از شخصیت های داستان سخن می‌گوید و ما فکر می‌کنیم این درست نیست، باید جای شخص بود تا او را درک کرد. همیشه نقطه های کوری در داستان وجود دارد که اگر به جای دانای کل، مثلا شخصیت اصلی داستان را روایت می‌کرد، بهتر او را می‌شناختیم. وقتی جای کسی نیستیم نمی‌توانیم او را درست قضاوت کنیم و تشخیص دهیم که چرا در هر موقعیتی واکنش خاصی نشان می‌دهد. بعضی کتاب ها نیز همین گونه اند. کتاب هایی که آدم ها را دسته بندی می‌کنند و تنها با یک سری نشانه ها، ویژگی یا برچسبی را به آدم ها نسبت می‌دهند. مثلا همه کسانی که از خرج کردن و پرداختن پول اجتناب می‌کنند را در بسیاری کتاب ها «خسیس» نامیده باشند، اما هر شخص با توجه به زندگی و شرایطش، با توجه به گذشته و آنچه برایش اتفاق افتاده، انگیزه ها و دلایل مختلفی دارد که به این راحتی نمی‌توان تشخیص داد…

تفکرات و گفته ها دانای کل، تاثیر زیادی در روند داستان دارد. آنچنان که آینده و انتهای داستان را رقم می‌زند. بعضی کتاب ها نیز می‌توانند به سبک زندگی ما سمت و سو دهند و ما را هدایت کنند. حتما شنیده اید که بعضی افراد زندگی‌شان را به دو دوره «قبل از خواندن فلان کتاب» و «بعد از خواندن آن کتاب» تقسیم می‌کنند. چنین کتاب های تاثیرگذاری که مسیر زندگی ما را مشخص می‌کنند مثل یک دانای کل به ما می‌گویند که چگونه بیندیشیم و چه راهی را در زندگی در پیش بگیریم.


شما می‌توانید نمونه انشاهای مقایسه ای (انشا به روش سنجش و مقایسه) را نیز در ستاره بخوانید و برای نوشتن انشا به روش سنجش و مقایسه ایده های بیشتری بگیرید. 


ستاره
Logo