معنی و گسترش ضرب المثل هر که در پی کلاغ رود در خرابه منزل کند

با خواندن معنی و گسترش ضرب المثل هر که در پی کلاغ رود در خرابه منزل کند با مفهوم و کاربرد این ضرب المثل بیشتر آشنا می‌شوید و می‌توانید برای نوشتن انشا بازآفرینی ضرب المثل هر که در پی کلاغ رود در خرابه منزل کند ایده بگیرید.

موتور جستجوی ضرب المثل 💭
ضرب المثل بر اساس حروف الفبا

معنی و گسترش ضرب المثل هر که در پی کلاغ رود در خرابه منزل کند

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – یکی از تمرین‌های مثل نویسی صفحه ۸۳ نگارش ۱ پایه دهم دربارهمعنی و گسترش ضرب المثل هر که در پی کلاغ رود در خرابه منزل کند است. در این مطلب ابتدا معنی و مفهوم و کاربرد این ضرب المثل را بررسی می‌کنیم، سپس با نوشتن یک انشا آن را گسترش میدهیم.

معنی و گسترش ضرب المثل هر که در پی کلاغ رود در خرابه منزل کند

معنی و گسترش ضرب المثل هر که در پی کلاغ رود در خرابه منزل کند

کاربرد و معنی ضرب المثل: 

این ضرب المثل یعنی رفت و آمد و پیروی از دوستان ناباب و افراد نادرست، عاقبت بدی دارد و افراد را به بیراهه می‌کشاند. این مثل همچون هشداری است که می‌گوید افرادی که زندگی درستی ندارند (دروغگو و منحرف هستند) را نباید الگو قرار داد و از آن‌ها پیروی کرد. 

 

انشا بازآفرینی ضرب المثل هر که در پی کلاغ رود در خرابه منزل کند

مقدمه

در زبان فارسی و ادبیات «کلاغ» یک نماد منفی و بد به شمار می رود و دلیل آن هم ویژگی هایی چون مرده خواری، دزدیدن اشیاء براق و ارزشمند، در خرابه ها زندگی کردن و ظاهر سیاهرنگ و نه چندان زیبای این پرنده است. اگرچه امروزه ما نگاه مهربانانه تری نسبت به تمامی موجودات داریم و از نسبت دادن ویژگی های بد انسانی به حیوانات بی گناه، خوشمان نمی‌آید، اما اینجا برای گسترش ضرب المثل هر که در پی کلاغ رود در خرابه منزل کند، کلاغ را نمادی از افراد نادرست و دوستان ناباب در نظر می‌گیریم که پیروی از آن ها، حقارت و ویرانی زندگی را در پی دارد. 

بدنه

همه ما در زندگی افرادی را الگوی خود قرار می‌دهیم و تحت تاثیر کسانی قرار می‌گیریم که ممکن است کم کم شبیه آن ها شویم. از دوستان دوران مدرسه تا اقوام و فامیل و همکاران و … حتی برنامه ها و فیلم هایی که می‌بینیم باعث می‌شود از بعضی شخصیت ها خوشمان بیاید و آن‌ها را در زندگی الگوی خود قرار دهیم. امروزه افراد مشهور از بازیگران و ورزشکاران گرفته تا هنرمندان در عرصه های مختلف، از طریق رسانه ها نقش پررنگی در زندگی ما بازی می‌کنند. 

پس باید هوشیار باشیم و به راحتی تحت تاثیر هر چه می‌بینیم و می‌شنویم قرار نگیریم. بلکه باید انتخاب کنیم که می‌خواهیم چگونه زندگی کنیم و چه آینده ای داشته باشیم؟ دوستان و اطرافیان ما چه کسانی هستند و قرار است شخصیت ما شبیه به چه کسانی باشد؟ آیا می‌خواهیم آدمی مفید و تاثیرگذار در جامعه خود باشیم که از توانایی هایش در جهت مثبت استفاده می‌کند و با تلاش و درستکاری زندگی خوبی را در پیش می‌گیرد یا می‌خواهیم به بطالت و بیهودگی روزگار بگذرانیم و یا با کارهای بد و اشتباه عاقبت بدی را برای خود رقم بزنیم. اگر به زندگی افراد نابکار دقت کنیم می‌بینیم که در چه زندگی شوم و پریشانی گرفتار هستند و آن وقت می‌فهمیم که پیروی کردن از آن‌ها، آینده ما را نیز به تباهی می‌کشاند. پس چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟

نتیجه

افرادی که به کیفیت زندگی خود اهمیت می‌دهند و برای شخصیت خود ارزش زیادی قائل هستند در انتخاب دوست و الگو دقت زیادی می‌کنند و تحت تاثیر جذابیت های سطحی و ظاهری دیگران قرار نمی‌گیرند. 


ستاره
Logo