آزمایش سوختن شمع و تولید بخار آب و کربن دی اکسید

یکی از فعالیت های کتاب علوم تجربی هشتم، آزمایش سوختن شمع و تولید بخار آب و کربن دی اکسید است. برای این کار باید آزمایشی طراحی کنید که با آن بتوان نشان داد که از سوختن شمع بخار آب و گاز کربن دی اکسید تولید می شود

آزمایش سوختن شمع و تولید بخار آب و کربن دی اکسید

 

ستاره | سرویس علوم – فعالیت صفحه ۱۷ کتاب علوم تجربی پایه هشتم، از دانش آموز می‌خواهد آزمایشی طراحی کند که با آن آزمایش بتوان نشان داد که از سوختن پارافین شمع، بخار آب و گاز کربن دی اکسید تولید می شود. در این مطلب یک آزمایش سوختن شمع و تولید بخار آب و کربن دی اکسید طراحی شده است. 

 

آزمایش سوختن شمع و تولید بخار آب و کربن دی اکسید

وسایل لازم :


  • ظرفی با مخلوط آب و یخ و نمک
  • ظرف آب آهک (برای تهیه آب آهک مقداری آهک را در آب حل کرده و آن را از صافی عبور دهید. به این ترتیب آهک کلسیم اکسید به آب آهک کلسیم هیدروکسید تبدیل می شود.)
  • شمع
  • لوله‌ پلاستیکی خمیده

مراحل آزمایش

۱. تولید بخار آب

شمع را روشن می‌کنیم و لوله پلاستیکی شفافی را به یک قیف وصل می کنیم و قیف را با استفاده از پایه نگهدارنده بالای شمع ثابت می کنیم.

وسط لوله پلاستیکی را درون ظرف آب و یخ و نمک قرار می دهیم. مشاهده می کنیم که در قسمتی از لوله رابط که درون آب و یخ قرار دارد قطرات آب تشکیل شده که نشانه حضور بخار آب است. در واقع با عبور گازهای خروجی بالای شعله شمع از مخلوط آب و یخ و نمک، بخار آب سرد شده و به قطرات ریز آب تبدیل شده و عمل میعان صورت گرفته است. (میعان به معنای مایع شدن است و در اصطلاح، به تبدیل گاز یا فاز گازی به مایع تحت شرایط فیزیکی و شیمیایی مانند تغییر فشار و دما و … گفته می‌ شود.)

۲. کربن دی اکسید حاصل از سوختن شمع

سر دیگر لوله پلاستیکی را درون ظرف محتوای آب آهک می‌گذاریم. مشاهده می کنیم که محلول شفاف آب آهک، شیری رنگ و کدر شده است که نشانه حضور کربن دی اکسید است. کربن دی اکسید حاصل از سوختن شمع با آهک واکنش داده و رسوب کربنات کلسیم را تولید می‌کند. وقتی آب آهک شفاف با کربن دی اکسید واکنش میدهد رسوب کربنات کلسیم تولید می شود.

 

آب آهک کدر شده

تبلیغات در ستاره


 

نتیجه آزمایش: هیدرو کربن‌های موجود در پارافین شمع، در حضور شعله و اکسیژن می سوزد و گاز کربن دی اکسید و بخار آب و گرما و نور تولید می کند.نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
تعییر رمز عبور