معنی ضرب المثل شب دراز است و قلندر بیدار و داستان آن

ضرب المثل شب دراز است و قلندر بیدار تاکید بر عجله نداشتن و صبور بودن دارد. کاربرد، معنی و داستان ضرب المثل شب دراز است و قلندر بیدار را بخوانید.

ضرب المثل شب دراز است و قلندربیدار

 

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – بسیاری از ضرب المثل های فارسی همچون یک نصیحت و حکمت است که به انسان‌ها نکته ای می‌آموزد. یکی از این مثل ها؛ ضرب المثل شب دراز است و قلندر بیدار است. این مثل که بر اساس حکایتی قدیمی است در مواقعی به کار می‌رود که بخواهیم کسی را از عجله و شتاب باز داریم. در این مطلب معنی ضرب المثل شب دراز است و قلندر بیدار و داستان آن را می‌خوانید. 

 

معنی ضرب المثل شب دراز است و قلندر بیدار

  • این ضرب المثل یعنی برای انجام دادن کاری که برای آن زمان کافی وجود دارد، شتاب و عجله نباید کرد.
  • وقت بسیار است شتاب و عجله شایسته نیست.
  • اگر در کاری عجله کنیم ممکن است نتوانیم درست تصمیم بگیریم یا ممکن است دچار اشتباه شویم.
  • یعنی در انجام هیچ کاری عجله نکنیم و کارهای خود را با صبر و آرامش پیش ببریم.
  • با صبوری و حوصله کردن، احتمال شکست خوردن در کارها کمتر می شود و در آخر نتیجه بهتری می‌گیریم.

 

داستان و حکایت ضرب المثل شب دراز است و قلندر بیدار

مرد فقیری (قلندر) که کارش کوچه گردی و بیابان نوردی بود، در حال گردشگری به شهر بلخ رسید. چون آن جا را شهری بزرگ و پرنعمت و خوش آب و هوا دید، در همان شهر ماند. هنوز مدتی از اقامت کردن او در بلخ نگذشته بود که ازدواج کرد. شب عروسی مشغول دعا شد و خدا رو شکر کرد که او را به نعمت خانه و زن و مال رسانیده است. همسرش هر چقدر صبر کرد، دید درویش سخت مشغول راز و نیاز به درگاه خداوند است و پیش او نمی‌رود. پس به او گفت: ای شوهر مهربان! وقت دعا و نماز بسیار است و برای این کار فرصت بسیار داری. پس پیش من بیا. شوهر به او گفت: ای زن، این قدر عجله نکن. شب دراز است و قلندر بیدار!


ستاره
Logo