معنی ضرب المثل شیری یا روباه چیست؟

ضرب المثل شیری یا روباه که در فارسی پنجم نیز آمده است پرسشی است که برای شکست یا پیروزی شخصی می پرسیم. معنی ضرب المثل شیری یا روباه در موقعیتی به کار می‌رود که از کسی بخواهیم بپرسیم برنده بازگشته یا بازنده؟

معنی ضرب المثل شیری یا روباه؟

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – یکی از ضرب المثل ها درباره حیوانات، جمله ای است که افراد به شوخی از یکدیگر می‌پرسند شیری یا روباه؟ معنی ضرب المثل شیری یا روباه را باید در ویژگی های شیر و روباه دانست و اینکه هر کدام نماد چه چیزی هستند؟ روباه مثل شیر قوی و قدرتمند نیست که برود شکار و پیروز برگردد، روباه مجبور است با هزار دوز و کلک طعمه خود را گیر بیاندازد و غذای خود را به دست بیاورد، برای همین از هر چند تلاش یکی را موفق می‌شود و معمولا بازنده است. اما شیر با قدرتی که دارد تقریبا همیشه برنده است و شکار خود را می‌گیرد. در واقع در این ضرب المثل شیر نمادی از پیروزی و قدرت، و روباه نمادی از شکست و عدم موفقیت است. 

کاربرد و معنی ضرب المثل شیری یا روباه

  • از کسی که بعد از انجام امری یا آوردن پیغامی برگشته باشد می‌پرسند مثل شیر پیروز و کامروا و با دست پُر بازگشته ای یا شکست خورده و دست خالی مثل روباه؟
  • ضرب المثل «شیری یا روباه » در موقعیتی به کار می‌رود که از کسی بخواهیم بپرسیم برنده بازگشته یا بازنده؟
  • یعنی هدفی را که داشتی و چیزی را که می‌خواستی به دست آوردی یا نه؟ 

معنی ضرب المثل شیری یا روباه؟

ریشه و حکایت ضرب المثل شیری یا روباه مشخص نیست. اگر شما چیزی در این باره می‌دانید در بخش نظرات و پرسش‌ها آن را با ما در میان بگذارید. شما می‌توانید خلاصه داستان آوازی برای وطن به صورت کوتاه و بلند و انشا در مورد صدای به هم خوردن برگ ها را نیز که از تکالیف پنجم ابتدایی است در ستاره بخوانید. 


ستاره
Logo