آزمایش سوختن قند بدون خاک و با خاک باغچه

در صفحه 24 علوم کلاس هشتم آزمایشی برای سوختن قند بیان شده است. ما در این مطلب به بررسی این آزمایش سوختن قند با خاک و بدون خاک خواهیم پرداخت.

آزمایش سوختن قند بدون خاک و با خاک باغچه

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – آیا تا بحال سعی کرده‌اید که قند را آتش بزنید؟ نتیجه آن چه بوده است؟ ما در این مطلب شما را با آزمایش سوختن قند آشنا خواهیم کرد. در ابتدا یک قند را با یک پنس به آتش نزدیک کرده و سعی می‌کنیم آن را بسوزانیم، سپس در مرحله بعدی قند دیگری را کمی با خاک مرطوب باغچه آغشته می‌کنیم و آن را به شعله آتش نزدیک می‌کنیم تا نتیجه کار را ببینیم. با ما همراه باشید.

 

آزمایش سوختن قند با خاک باغچه و بدون خاک باغچه

مواد و وسایل مورد نیاز:

  • چند حبه قند
  • شمع
  • شیشه ساعت
  • پنس
  • کبریت
  • خاک مرطوب باغچه

 

روش اجرا

یک حبه قند را با استفاده از پنس روی شعله شمع بگیرید و صبر کنید تا شروع به سوختن کند. حال جبه قند در حال سوختن را از شعله دور کنید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟

در جواب باید گفت که قند آتش نمی‌گيرد و فقط ذوب می‌شود. در انجام این آزمایش هنگام سوختن قند آن را بالای چراغ گازی نگه ندارید زیرا قند ذوب شده باعث مسدود شدن و خاموش شدن چراغ گازی می‌شود!

حال در قسمت دوم آزمایش سوختن قند، یک حبه قند را به خاک مرطوب باغچه آغشته کنید، سپس آن را روش شعله شمع بگیرید تا شروع به سوختن کند. حال حبه قند را از شعله دور کنید؛ چه چیزی مشاهده می‌کنید؟ از این آزمایش چه نتیجه ای می‌گیرید؟

در جواب باید گفت قند به سوختن ادامه می‌دهد. نتیجه ی کلی که از این آزمایش می‌توان گرفت آن است که در اینجا خاک نقش کاتالیزگر را بازی می‌کند. یعنی خاک باعث می‌شود تا قند به سوختن خود ادامه دهد.

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo