گسترش ضرب المثل زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می آورد

گسترش ضرب المثل زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می آورد یکی از تمرینات مثل نویسی صفحه 32 کتاب نگارش یازدهم است. در این مطلب یک انشا درباره زبان خوش و تاثیر آن می‌خوانید.

ضرب المثل زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می آورد

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – برای مثل نویسی و گسترش یک ضرب المثل می‌توان داستان آن ضرب المثل را بازنویسی کرد یا یک انشا با مقدمه، بدنه و نتیجه برای آن نوشت. یکی از تمرینات مثل نویسی نگارش پایه یازدهم گسترش ضرب المثل زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می آورد است که در این مطلب به آن می‌پردازیم اما بهتر است ابتدا معنی و کاربرد آن را بررسی کنیم. 

 

گسترش ضرب المثل زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می آورد

 

معنی و کاربرد ضرب المثل زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می آورد

زبان خوش سخت ترین دل ها و بداخلاق ترین آدم ها را هم نرم می‌کند. 

با به کار بردن کلام مهربانانه و رفتار نیکو، بسیاری از ارتباط ها و کارهای سخت، درست می‌شود. 

 

مثل نویسی زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می آورد

 

گسترش ضرب المثل زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می آورد

مقدمه

اغلب ما به طور معمول از تاثیر جادویی کلماتی که به کار می‌بریم غافلیم و بر حسب عادت، از جملاتی که شنیده ایم و یا فورا به ذهنمان می‌آید استفاده می‌کنیم. اما اگر می‌دانستیم هر کلمه شخصیت جداگانه ای برای خود دارد که می‌تواند تاثیر متفاوتی در دیگران بگذارد، در انتخاب آن‌ها دقت بیشتری می‌کردیم.

بدنه

حتما شنیده اید که می‌گویند بین کلمات «بفرمایید»، «بنشین» و یک کلمه دیگر که من اینجا به کار نمی‌برم، چقدر تفاوت هست؛ اگر چه هر سه یک چیز را بیان می‌کنند. این تمثیل خوبی برای کل حرف هایی است که ما در طول روز به کار می‌بریم. بیایید اعتراف کنیم که همه ما نیاز به محبت دیدن و البته شنیدن داریم. همه ما رنجش های بسیاری از شنیده هایمان در دل داریم. جملاتی که می‌شد جور دیگری به ما گفته شود تا قلب‌مان به درد نیاید و گاهی تبدیل به اختلاف و جر و بحث نشود. 

اگر خودمان را جای دیگران بگذاریم متوجه می‌شویم که بسیاری از حرف های ما هم همینقدر می‌تواند باعث رنجش دیگران شود و آن‌ها را بیازارد. 

وقتی از کسی انتقادی داریم می‌توانیم به جای ایراد گرفتن، نظر خواهی کنیم و بگوییم به نظرت بهتر نیست اینگونه باشد؟ می‌توانیم جمله مان را با یک عبارت زیبا شروع کنیم و تاثیرش را در چشم‌های شنونده مان ببینیم. حتی می‌شود وقتی کسی عصبانی است و حال مساعدی ندارد، به او گفت «درک می‌کنم، حق داری.» و او را آرام کرد تا زمان مساعدتری یک گفت و گوی منطقی شکل بگیرد.

آدم های خوش‌زبان را همه دوست دارند. البته منظور از خوش‌زبانی، دروغگویی و دورویی نیست. منظور مهربان‌تر بودن و سنجیده سخن گفتن است. باید گفت افرادی که زبان تلخ و نیشدار خود را پشت عباراتی مثل «رک بودن و راستگو بودن» پنهان می کنند، هرگز به ارزش کلمات و زبان پی نبرده اند و نادانی خود را اینگونه توجیه می‌کنند. از نظر من مفهوم ضرب المثل به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می‌آید ، همان مفهوم ضرب المثل از محبت خارها گل می شود را بیان می‌کند. تاثیر خوبی و محبت و کلام مهربانانه، بدون شک معجزه می‌کند. 

 

انشا درباره ضرب المثل زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می آورد

مثل نویسی زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می آورد

 

نتیجه

با کمی دقت در صحبت کردن، می‌توان دل هر کسی را به دست آورد و بسیاری از نامهربانی‌ها و اختلافات را حل کرد. بیهوده نیست که از قدیم گفته اند زبان خوش ما را از سوراخ بیرون می‌کشد. اگر به زبان خوش داشتن عادت کنیم، خواهیم دید که بسیاری از مشکلات از میان می‌روند و کیفیت زندگی ما زیر و رو می‌شود.


ستاره
Logo