تعبیر خواب برادرزاده – مرگ برادرزاده در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب برادرزاده، تعبیر دیدن فرزند برادر در خواب (دختر یا پسر)، تعبیر خواب مرگ برادرزاده و تعبیر خواب کشتن برادرزاده همراه ما باشید.
تعبیر خواب برادرزاده
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن افراد مختلف از دوستان، اقوام و … در خواب کاملا طبیعی است. در واقع ما افرادی را در خواب مشاهده می‌کنیم که مراوده بیشتری با آن‌ها داشته باشیم. در برخی از موارد دیدن فردی خاص در رویا می‌تواند علامت یا نشانه‌ای از وقایع آتی باشد. در این قسمت شما را با تعبیر خواب برادرزاده در مجموعه تعبیر خواب ستاره آشنا خواهیم کرد.

پیش از شروع تعبیر خواب برادرزاده در نظر داشته باشید که :

همواره دیدن شخصی در خواب اشاره دقیق به آن فرد ندارد. در رویا حالات احساسی مانند (خشم، مهربانی، غم و …) می‌توانند به صورت نمادین در قالب یک شخصیت دیده شوند. البته این قضیه صد در صد نبوده و گاها مشاهده یک نفر کاملا مرتبط با آن فرد است. همه این موارد وابسته به نوع تحلیل معبر خواب و رویاست.

 

تعبیر خواب برادرزاده - مرگ برادرزاده در خواب

تعبیر خواب برادرزاده

 

تعبیر خواب برادرزاده

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن برادرزاده خود در خواب، نشانه آن است که بزودی در آمد کافی به دست خواهید آورد.
 • اما اگر برادرزاده خود را در خواب غمگین و مأیوس ببینید، نشانه آن است که با عدم آسایش و نومیدی دست به گریبان خواهید شد.

برای درک بهتر از فضای رویای برادرزاده می‌توانید تعبیر خواب برادر را در مجموعه تعبیر خواب ستاره مطالعه نمایید.

کتاب سرزمین رویا‌ها:

 • خواب یک برادرزاده: عمر طولانی خواهید داشت.
 • برادرزاده‌های بسیار: سلامتی شما عالی خواهد بود.
 • یک برادرزاده زیبا دارید: با مشکلات و نگرانی روبرو می‌شوید.
 • یک مرد خواب مغازله با برادرزاده اش را ببیند: خطر مرگ
 • با برادرزاده تان قرار ملاقات دارید: وقتتان را بیهوده تلف نکنید.
 • با برادرزاده تان ازدواج می‌کنید: شادی بزرگ
 • برادرزاده تان کشته می‌شود: ناکامی بر شما نازل می‌شود.
 • برادرزاده هایتان را دوست دارید:پول
 • یک برادرزاده لخت: شانس در عشق

 

تعبیر خواب مرگ برادرزاده

امام جعفر صادق فرموده اند:

دیدن عزای برادرزاده در خواب بر هفت وجه است.

 • اول: جشن عروسی جوان‌ها
 • دوم: دختر
 • سوم: رفیقی که باعث گمراهی می‌شود
 • چهارم: پدر
 • پنجم: پسر
 • ششم: غلام
 • هفتم: ترس و بیم

شیخ طوسی می‌گوید:

 • مرگ اقوام نزدیکی مانند برادرزاده برای زنان نیکو و خوب است، اما برای مردان خیر
 • اگر زنی خواب ببیند که برادرزاده اش را از دست می‌دهد دلالت بر عمر و زندگی خوش و پربرکت است. اما اگر مردی چنین خوابی ببیند به نشانه‌ی این است که با فردی ملاقات خواهد کرد باعث می‌شود روال عادی زندگی او تحت تاثیر افکار و یا رفتار منفی قرار بگیرد

دیدن مرگ نزدیکان در خواب بسیار ناراحت کننده بوده و شخص رویابین را دچار تشویش و اضطراب خواهد کرد. بهتر است برای رفع این نگرانی به مطالعه تعبیر خواب مردن نزدیکان پرداخته تا دریابید که تعبیر خواب مردن الزاما ارتباطی به مرگ نخواهد داشت.

معبرین می‌گویند: جمعی از معبرین نیز مرگ و یا داغ از دست دادن برادرزاده در خواب را خوب و نیکو دانسته‌اند.

جابر مغربی می‌گوید: اگر کسی ببیند برادرزاده اش را می‌کشند نشان آن است که معیشت او تامین می‌گردد و کامش شیرین می‌شود و شادی و خوشحالی برای او پیش می‌آید

ابن سیرین می‌گوید: فوت شدن برادرزاده در خواب به نشانه‌ی طولانی شدن ایشان است در واقع اگر شخصی چنین خوابی ببیند دلالت بر این دارد که برادرزاده اش صاحب عمری پربرکت میشود، اما اگر کسی ببیند برادرزاده‌اش که قبلا مرده است دوباره فوت میشود نیکو نیست و نشانه‌ی غم رنج ناامید و اخبار ناگوار است.

تعبیر خواب برادرزاده چه فرزند دختر باشد چه پسر معمولا اشاره به خود آن فرد دارد. چرا که اینگونه رویاها به دلیل تعاملات روزانه و مصاحبت‌هایی که با شخص مورد نظر داشته‌اید، دیده می‌شوند. در صورت نیاز به تعبیر خواب می‌توانید رویای خود را برای کارشناسان ما ارسال نمایید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo