تعبیر خواب پله – دیدن راه پله و پله برقی در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب پله، تعبیر خواب راه پله، تعبیر خواب پله برقی، تعبیر خواب پله شکسته، تعبیر خواب پله آهنی، تعبیر خواب پله بالا رفتن، تعبیر خواب پایین آمدن از پله همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب پله
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – گاه در رویا مشاهده می‌کنیم که روی پله قدم گذاشته و به بالا می‌رویم. اگر پله و راه رفتن روی آن محوریت رویای شما قرار گیرند می‌توان از تعبیر خواب پله استفاده نمود. محوریت قرار گرفتن بدین معناست بقیه اجزای خواب در حاشیه قرار داشته و پله رکن اصلی رویا باشد. پله در خواب ممکن است به صورت پله نردبان، پله برقی، راه پله و … دیده شود. با تعبیر خواب پله و انواع آن همراه ما باشید.

معبرین اسلامی تعبیری دقیق در خصوص پله و راه پله بیان نکرده ولی در تعبیر خواب نردبان می‌توان اینطور استنباط کرد که بالا رفتن از پله‌های نردبان سود و منفعت و نردبان آهنی نشانه بدست آوردن قوت و نیروست.

تعبیر خواب پله

 

تعبیر خواب پله

معبرین غربی گویند:

راه پله در خواب به معنای تغییری است که خودتان ایجاد می‌کنید. اگر در خواب راه پله ببینید، احتمالا در زندگی بیداری خودتان را مواجه با موقعیتی می‌بینید که فشار زیادی روی شما وارد می‌کند: شما باید یک راه‌حل مناسب پیدا کنید، باید تصمیم بگیرید و برای اقدام اراده کنید.

راه پله نماد تغییر موقعیت است و سطوح مختلف شخصیت شما را نشان می‌دهد. شما به دنبال هدفی هستید. نکته‌ی مهم برای داشتن یک تعبیر درست، این است که از پلکان بالا می‌روید یا پایین می‌آیید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • پله در زندگی روزمره ما وسیله‌ای است که ما را از محلی پست به جائی مرتفع می‌رساند. از گودال بالا می‌آورد یا از کف حیاط خانه به بام منتقل می‌نماید.
 • اگر در خواب پله یا پله کان ببینیم با توجه به وضع و موقعیتی که داریم خودمان می‌توانیم تشخیص دهیم که خواب ما از کدام وسیله صحبت می‌کند و نشانی می‌دهد.
 • اگر در خواب ببینیم که بالای پلکان هستیم خواب ما می‌گوید که ترقی می‌کنیم و پیشرفت حاصل می‌نمائیم
 • اگر پله در جائی تاریک بود مشکلات ما را نشان می‌دهد و اگر پله سست بود تردید و فقدان اراده و همت خود ما است. اگر دوست دارید دوستتان به کمک شما می‌شتابند و چنانچه فرزندان بزرگ دارید آن‌ها پشت و حامی شما خواهند بود.
 • پله بی نهایت که تا اعماق آسمان وجود داشته باشد نیکو خوابی نیست.
 • اگر بالای پله بودید و به دعوت و اشاره کسی پائین آمدید فریب می‌خورید و زیان می‌بینید
 • اگر پایین بودید و به دعوت و اشاره کسی بالا رفتید فریب می‌خورید، اما زیانی متوجه شما نمی‌شود.
 

تعبیر خواب پله آهنی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پلکان از سنگ و آهن باشد بهتر از پلکان آجری و خشتی و گلی است.

 

تعبیر خواب پلکان

آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن پلکانی پهن و زیبا در خواب، نشانه بدست آوردن شهرت و ثروت است.
 • نشستن بر پله‌ها در خواب، نشانه آن است که به تدریج بر ثروت شما افزوده خواهد شد.
 • پلکان منزل خودتان: زندگی شما طولانی خواهد بود.
 • پلکان منزل دیگران: به شما خیانت می‌شود.
 • پلکان در آتش: عذاب

 

تعبیر خواب پله شکسته

معبرین غربی گویند:
 • اگر یکی از پله‌ها نباشد یا راه‌پله شکننده و سست باشد، احتمالا نوعی پریشانی در وجودمان جاری است.
 • اگر در خواب ببینید که یک پله یا بخشی از راه‌پله وجود ندارد، به این معنا است که نوعی عدم اطمینان در وجودتان دارید که باید از بین برود.
 • اگر راه پله دچار خرابی است، یا یکی دو تا از پله‌ها سر جای‌شان نیستند، به این معنا است که در زندگی واقعی دچار نوعی بی‌اعتمادی و تردید هستید.

 

تعبیر خواب پله باریک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پله باریک و طولانی نشان دهنده صعوبت راهی است که در پیش دارید و این ناگزیر باید وقت زیادی صرف کنید و رنج بسیار بکشید تا به مقصود برسید.
پله و ارتفاع دو مفهوم جدانشدنی در تعابیر رویا هستند که باید با توجه به قرارگیری شخص رویابین تفسیر گردد. اگر برای درک کلی رویا نیاز به معنای ارتفاع دارید مطالعه مقاله تعبیر خواب ارتفاع را به شما پیشنهاد می‌دهیم.

 

تعبیر خواب افتادن از پله

آنلی بیتون می‌گوید: افتادن از پله‌ها در خواب، نشانه آن است که از روی حسادت از شما بیزار خواهد شد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدیم که از پله فرود می‌آئیم تنزل و تخفیف مقام پیدا می‌کنیم.
معبرین غربی می‌گویند: افتادن از پله‌ها نوعی دلسردی همراه دارد که با بیدار شدن از خواب همزمان خواهد شد.

 

تعبیر خواب بالا رفتن از پله

آنلی بیتون می‌گوید: بالارفتن از پلکان در خواب، نشانه سعادت و خوشبختی فراوان است.
معبرین غربی می‌گویند:
 • کسی که در خواب از پلکان بالا می‌رود، صعودی معنوی را تجربه خواهد کرد که او را فراتر از زندگی پست دنیوی خواهد برد. اما این مقام و جایگاه مستلزم تلاش است، و برای رسیدن به آن باید موانع زیادی را پشت سر بگذارید.
 • اگر از پله بالا برویم، به این معنا است که در راه رسیدن به سطح بالاتری از هوشمندی هستیم و به لحاظ معنوی، اجتماعی و مادی پیشرفت خواهیم داشت.
 
کتاب سرزمین رویا‌ها:
 • از یک پلکان بالا میروید: یک موفقیت بزرگ
 • از یک پله بالا میروید: به هدفتان خواهید رسید.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • نرده‌های اطراف پله‌ها فرزندان و دوستان هستند و چنانچه از پله‌ای بالا می‌رفتید یا پایین می‌آمدید که این طرف آن طارمی داشت و طرف دیگر پرتگاه بود خواب شما می‌گوید که به یکی از این دو می‌توانید امیدوار و دل گرم باشید.
 • اگر در خواب دیدید که به سرعت و شتاب از پله‌ای بالا رفتید و آن جا چیزی را که می‌خواستید نیافتید خواب شما از بیهودگی تلاشی که می‌کنید حرف می‌زند و این که از زحمات خود سودی نمی‌برید و ناگزیر باید از نو کار‌ها را شروع کنید.

 

تعبیر خواب پله برقی

اچ میلر می‌گوید: اگر خواب ببینید که از پله برقى استفاده مى‏کنید، یعنى براى رسیدن به هدف خود باید سخت تلاش کنید.

 

تعبیر خواب پایین آمدن از پله

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید دیگران از پلکان پایین می‌روند، نشانه آن است که اوضاع نامساعد جای فراغت و آسایش را خواهد گرفت.
 • پایین آمدن از پله در خواب، نشانه آن است که روابط عاشقانه شما به شکست خواهد انجامید.
معبرین غربی گویند:
 • پایین رفتن از پله‌ها در خواب هشداری است مبنی بر این‌که احتمالا نوعی اشتباه و لغزش را تجربه خواهید کرد.
 • پایین رفتن از پله‌ها می‌تواند نشانه‌ی تسکین و آرامش باشد در صورتی که به سطح زمین برسید. در واقع موقعیت شما در حال بهبود است.
 • پایین آمدن از پلکان در خواب می‌تواند هشداری برای نوعی عدم آگاهی از خطایی باشد که مرتکب می‌شوید.
کتاب سرزمین رویا‌ها:
از پلکان جلوی در پایین می‌آیید: خبر‌های بسیار خوش
 
آیا در رویای خود پله مشاهده کرده‌اید؟ مسیر راه رفتن روی پله چگونه بود؟ آیا روی پله‌ها بالا می‌رفتید یا از آن پایین می‌آمدید؟ در صورت دیدن چنین رویاهایی می‌توانید آن را با کارشناسان ما در میان گذاشته تا با استفاده از تعبیر خواب پله، پاسخ خود را دریافت نمایید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo