تعبیر خواب نردبان – بالا رفتن از نردبان چه مفهومی دارد؟

با تعبیر خواب نردبان، تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان، تعبیر خواب نردبان چوبی و آهنی و تعبیر خواب پایین آمدن از نردبان همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – نردبان نماد حرکت رو به جلو و پیشرفت است. بالا رفتن از آن این نشانه را به بیننده خواب خواهد داد که در امور شخصی یا حرفه خود پیشرفت قابل ملاحظه‌ای خواهد کرد. همانگونه که بالا رفتن از نردبان نشانه‌های خوبی را در پی خواهد داشت پایین آمدن از آن تأویلی به خلاف این یعنی تنزل شغلی یا شکست در کار را بیان می‌کند. با تعبیر خواب نردبان همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب افتادن از نردبان – تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان – تعبیر خواب پایین رفتن از نردبان – تعبیر خواب نردبان آهنی

 

تعبیر خواب نردبان

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر انسان‌های درستکار در خواب خودشان نردبان ببینند، تعبیرش پیروزی بر دشمن می‌باشد، ولی تعبیرش برای انسان‌های مفسد نفاق و دوروئی می‌باشد.

 

تعبیر خواب نردبان آهنی و چوبی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر نردبان از آهن باشد نشان استحکام کارهای شماست و اگر نردبان از چوب باشد تزلزل و سستی را خبر می‌دهد.
 
ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر ببینی از نردبان چوبی بالا می‌روی، تعبیرش ضعف دین و ایمان تو می‌باشد.
 • اگر ببینی از نردبانی که از سنگ و آهن است بالا می‌روی، یـعـنـی قوت و نیرو به دست می‌آوری.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نردبانی از جنس آهن درست کرده‌ای و با آن به سر کوه رفته‌ای، تعبیرش قوت و نیرو می‌باشد.

 

تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر از نردبانی بالا می‌روید که تا بی نهایت ادامه دارد و در خواب ندانید سر آن کجاست خوب نیست چون همان طور که در پرواز هم گرفته شده رفتن بدون بازگشت تا اعماق آسمان به مرگ تعبیر شده است.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینی از نردبان بالا می‌روی، تعبیرش بزرگی و سود و منفعت می‌باشد،
 • اگر ببینی از نردبان خشتی بالا می‌روی، در دنیا قدر و منزلت و احترام به دست می‌آوری
ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر ببینی از نردبانی که از گچ و سنگ است بالا می‌روی در دینداری تو ایراد و اشکالی وجود دارد ‌‌‌‌‌
 • بالا رفتن از نردبان خشتی تعبیرش صلاح و درستی کار تو می‌باشد.
 
 جابر مغربی می‌گوید:
 • اگر ببینی نردبانی را با استفاده از گچ درست کرده‌ای و با آن به سر کوه رفته‌ای خیلی زود به خواسته‌ات می‌رسی.
 • اگر ببینی نردبانی از جنس مس و برنج درست کرده‌ای و با آن به سر کوه رفته‌ای، تعبیرش نرسیدن به خواسته و ناکامی می‌باشد.
 • اگر ببینی نردبانی از خشت درست کرده‌ای و با استفاده از آن به سر کوه رفته‌ای، تعبیرش بهتر از نردبان گچی است که گفته شد.

تعبیر خواب پایین آمدن از نردبان

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از نردبان پایین آمده‌ای، تعبیرش از دست دادن جاه و بزرگی و ضرر و زیان می‌باشد.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از نردبان خشتی پایین آمده‌ای دین و ایمان تو دچار اشکال و خلل می‌شود،‌‌‌‌‌ یا اگر نردبان از سنگ و گچ باشد دینداری تو ظاهری و با نفاق و دوروئی می‌باشد.

 

تعبیر خواب نردبان به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • دیدن نردبان: حرص و آز و نارضایتی
 • نردبان ایستاده: مراقب دزد باشید
 • پایین آمدن از نردبان: دارابودن مقامی والا
 • بالا رفتن از نردبان: بهتر شدن اوضاع مادی زندگیتان
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید برایتان نردبانی آورده‌اند تا از آن به ارتقاعی صعود کنید، نشانه آن است که توان و نیروی شما را در هنگام کار امتیازی خواهد بود.
 • بالا رفتن از نردبان در خواب، نشانه سعادت و شادمانی بی حد است.
 • اگر خواب ببینید از بالای نردبان به زمین می افتید، نشانه آن است که در انجام معاملات زیان خواهید دید.
 • دیدن نردبان شکسته در خواب، علامت شکست و ناکامی در هر امری است.
 • از نردبان پایین آمدن در خواب، علامت نومیدی و به ثمر نرسیدن آرزوهاست.
 • اگر خواب ببینید به وسیله نردبانی فرار می‌کنید، علامت آن است که در زندگی پیروز و موفق خواهید شد. هر چند که باید با حوادثی خطرناک روبرو شوید.
 • اگر خواب ببینید به هنگام بالا رفتن از نردبان دچار سرگیجه شده‌اید، نشانه آن است که به راحتی نمی‌توانید امتیازات جدید را بپذیرید.
 • اگر در خواب مشاهده کنید که از نردبانی بالا می‌روید، بیانگر آن است که زندگی خوبی خواهید داشت. پایین آمدن و افتادن از نردبان در خواب، نشانه‌ شکست و ناامیدی است.
 • اگر در خواب نردبان شکسته‌ای ببینید، به این معنا است که دچار دردسر و گرفتاری می‌شوید.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان47 Comments
 1. سلام خواب دیدم دارم از نردبان دوطرفه فلزی بالا میرم تا از قفسه مغازه چیزی بردارم ولی دوستم پایین نردبون میکشه کنار منم با ی حالت ترسی که از ارتفاع دارم نزدیکه بیافتم و در نهایت سقوط میکنم در حین افتادن از خواب پریدم تعبیر خوابم چی میتونه با‌شه ممنون

  • سلام! خواب‌تان یعنی کنترل ندارید، عدم امنیت دارید یا حمایتی در زندگی‌تان ندارید. ممکنست مشکل بزرگ یا مسأله‌ی کوبنده و بزرگی را تجربه می‌کنید. ممکنست گویای این باشد که نمی‌توانید به هدفی که از پیش برای خویش تعیین کرده‌اید، دست یابید. به سطح تازه‌ای از دستاورد، دست یافته‌اید. علامتی از کامیابی، سختکوشی و کوشش‌های شماست. تعبیر دیگر: گویای مراقبه و نیایش است. عازم مسیری روحانی و آگاهی بالاتر هستید. هر پله‌ی نردبان، علامتی از مرحله‌ای از آگاهی روحی شماست. ممکنست روی این تأکید کند که چگونه از چشم‌انداز مختلف، به چیزها نگاه می‌کنید.

 2. سلام وادب خوبید ببخشید من خواب دیدم از یک چهارپایه (کرسی)خیلی بلند بالا رفتم وان بالا خیلی میترسیدم.پایین یکی ازفامیلامون رو دیدم گفتم نردبان رو بچسبانه به چهارپایه بیام پایین ولی انت نردبان رودور کرد .تا این که داداشم امد ونردبان رو اورد وچسباند به چهارپایه ومن امدم پایین ارتفاع چهارپایه زیاد بود ومن خیلی ترسیده بودم لطف کنید اگه امکان داره تعبیر بفرمایید.

  • سلام بر شما؛ ممنون! خوابتان یعنی لازمست برای از زیر فشار خارج شدن یا دوباره انرژی گرفتن، استراحت کنید. تعبیر دیگر: به سطح تازه ای از دستاورد، دست یافته اید. علامتی از کامیابی، سختکوشی و کوشش های شماست. تعبیر دیگر: نمایانگر مراقبه و نیایش است. عازم مسیری روحانی و آگاهی بالاتر هستید. علامتی از مرحله ای از آگاهی روحی شماست. ممکنست روی این تأکید کند که چگونه از چشم انداز مختلف، به چیزها نگاه می کنید. حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می کنید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 3. سلام خسته نباشید من خواب دیدم که توی رستوران بودم برای اینکه از انجا خارج شم سوار اسانسور شدم یهویی اسانسور ایستاد و من به طرز عجیبی از بیرون اسانسور سر در اوردم بعد یه نردبان تنابی دیدم از ان بالا رفتم در اخرای راه سرم گیج رفت و ترسیدم ولی خیلی زود ترسم ریخت وقتی به انتهای راه رسیدم یک نردبان چوبی به سمت پایین دیدم اما از ان پایین نرفتم و از خواب بیدار شدم

  تعبیر خواب من چیست خوبه یا بده

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی حس می‌کنید زیر بار فشار تصمیم‌ها و انتخاب‌هایی که نیازند در زندگی بگیرید، له می‌شوید. تعبیر دیگر: به دنبال غنای احساسی، خارج از سیستم حمایتی اجتماعی‌تان هستید. نمایانگر بالا و پایین‌های زندگی شماست. علامتی از احساسات و افکاری است که سر بیرون می‌آورند و پدیدار می‌شوند و در ضمیر ناخودآگاهتان پنهان می‌مانند. به سطح تازه‌ای از دستاورد، دست یافته‌اید. علامتی از کامیابی، سختکوشی و کوشش‌های شماست. تعبیر دیگر: نمایانگر مراقبه و نیایش است. عازم مسیری روحانی و آگاهی بالاتر هستید. هر پله‌ی نردبان، علامتی از مرحله‌ای از آگاهی روحی شماست. ممکنست روی این تأکید کند که چگونه از چشم‌انداز مختلف، به چیزها نگاه می‌کنید. علامتی از سردرگمی و گیج شدن است. قادر نیستید تصمیم بگیرید یا ذهن‌تان را در مورد چیزی جمع و جور کنید. روی نقطه‌ی کانونی تمرکز کنید و بیاموزید انتخاب‌هایتان را متعادل کنید! برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «و ترسیدم» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 4. سلام خسته نباشید.

  من خواب دیدم که با خواهرم تو یک کوچه خلوت تر و تمیز اما به نظر روستا بود داشتیم راه میرفتیم خواهرم ترسید از خلوت بودن اونجا و من بهش گفتم نگران نباشه من یک دوست خیلی قدرت مند دارم که تا چند دقیقه دیگه میاد مواظبمونه.بعدش از اون قسمت بیرون اومدیم و یک قسمتهایی همراه با خواهرم و یک قسمت هایی خودم تنها از یک پله سفید رنگ بالا میرفتم که تهش هیچی نبود(من با امید اینکه چیزی باشه میرفتم) و حتی بعضی جاها این پله ها بهم گره خورده بودن و امکان استفاده ازشون نبود.

  این نوع پله ها رو قبلا هم در خواب دیده بودم.

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف‌ها است. زندگی را با روشی مطمئن می‌پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! نمایانگر محدودیت است. لازمست قانون‌ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اجتماع، سادگی و سنت است. نمایانگر مسأله‌های حل‌نشده با خواهرتان یا از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد. به سطح بالاتری از درک و شعور دست می‌یابید. در سفر معنوی، احساسی یا مادی‌تان پیشرفت می‌کنید.

 5. سلام

  خواب دیدم از نرده بام رفتم پشت بام ودوستانم رودیدم .یه سری شون صدام میزدن

  یه سری شون دوتا نرده بوم اوردن تا من از نرده بوم پایین بیام اما من ترسیدم نتونستم بیام پایین ونرده بام افتاد زمین وهمون پشت بام ماندم واز خواب پریدم

  ممنون میشم تعبیر خواب من رو بهم بگین

  • سلام! خواب‌تان گویای جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: گویای اخبار مثبت است. نمادی از موفقیت بی‌حد و مرز است. به سطح تازه‌ای از دستاورد، دست یافته‌اید. نمادی از کامیابی، سختکوشی و کوشش‌های شماست. تعبیر دیگر: گویای مراقبه و نیایش است. عازم مسیری روحانی و آگاهی بالاتر هستید. هر پله‌ی نردبان، نمادی از مرحله‌ای از آگاهی روحی شماست. ممکنست روی این تأکید کند که چگونه از چشم‌انداز مختلف، به چیزها نگاه می‌کنید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! تعبیر دیگر: دستاوردهایتان به حدی که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید.

 6. سلام

  خواب دیدم پسر سه ساله خواهرم دست راستم رو گرفته و پسر سه ساله پسرداییم دست چپم رو. دست هر دو بچه رو گرفتم و قصد کردم پله هایی که تا اسمون کشیده شده رو بالا برم. و همش حواسم به این بود که دست بچه ها رو رها نکنم و بالا میرفتم. لطفا تعبیر میکنید

  • سلام! خواب‌تان یعنی به سطح بالاتری از درک و شعور دست می‌یابید. در سفر معنوی، احساسی یا مادی‌تان پیشرفت می‌کنید. تعبیر دیگر: به سطح تازه‌ای از دستاورد، دست یافته‌اید. نمادی از کامیابی، سختکوشی و کوشش‌های شماست. تعبیر دیگر: گویای مراقبه و نیایش است. عازم مسیری روحانی و آگاهی بالاتر هستید. هر پله‌ی نردبان، نمادی از مرحله‌ای از آگاهی روحی شماست. ممکنست روی این تأکید کند که چگونه از چشم‌انداز مختلف، به چیزها نگاه می‌کنید.

 7. سلام وقتتون بخیر

  تعبیر خواب لباس سفید قشنگ برتن داشتن تعببرش چیه؟؟چند شنبه متوالی میبینم این خوابو

  تو فکر یه شغلی هستم نمیدونم دعوتم کنن یانه

 8. سلام خسته نباشید. من دیشب خواب دیدم که روی یه نردبون آهنی سفید رنگ بسیار بلند ایستادم و انگار با دستای خودم به تنهایی مشغول ساخت یک برج بسیار بلند هستم. (تو اون حال حس ضعیفی به لق بودن نردبون داشتم) ارتفاع به شدت زیادی با زمین داشتم (من به شدت از ارتفاع فوبیا دارم اما در خواب بسیار خونسرد بودم).نردبون نزدیک به یکی از دیواره‌های برج بود بخاطر همین، من دستام رو به نردبون گرفته بودم و پاهام روی آجر‌های برج بود. یه حالتی که به شکم بین زمین و هوا معلق بودم انگار، اما دست و پاهام به جایی وصل بود که نیوفتم. ظاهرا میخواستم از نردبون پایین بیام تا به یک سری مسائل در پایین برج رسیدگی کنم. از فردی که پایین نردبون ایستاده بود پرسیدم حالا چجوری بیام پایین که گفت نمیدونه و انگار داشت بهم میگفت که الانه میوفتی اما من با ترفندی که درست به یاد ندارم به راحتی آب خوردن از نردبون پایین رفتم. به پایین که رسیدم تعدادی از دوستانم کنار هم ایستاده بودن. تصمیم گرفتیم که باهم سوار آسانسور نیمه کاره‌ی ساختمون بشیم تا به طبقات منفی بریم. یکی از دکمه‌ها رو فشار دادم و آسانسور که کمی پایین رفت احساس کردم در حال خراب شدن و هر لحظه امکان داره که تو طبقه‌ی بعدی گیر کنیم. از اونجایی که ساختمون نیمه کاره بود آسانسور در نداشت و من قبل از هرکس تو همون طبقه خودم رو از تو آسانسور به بیرون پرتاب کردم و داد کشیدم که شماها هم سریع‌تر بیاین و اونها هم به ترتیب پشت سر من قبل از اینکه دیر بشه از آسانسور خارج شدن…

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی به یکی از بلندترین هدف‌هایتان رسیده‌اید. گویای رضایت، شادی و پذیرش موقعیتی است. مسأله‌هایتان را رها می‌کنید بروند و مانع‌هایتان را جا می‌گذارید (اوج می‌گیرید). آزادی تازه‌ای را تجربه می‌کنید و به چشم‌انداز تازه‌ای درباره‌ی چیزها می‌رسید (چیزها را از زاویه‌ی دیگر می‌بینید). هیچ‌چیز به نظر دشوار یا مدیریت‌ناپذیر نیست که نشود از پسش برآمد. تعبیر دیگر: یعنی در زندگی، بی‌هدف پیش می‌روید. با جریان پیش می‌روید. بیانگر امیدها و آرمان‌های بالاست. اگر از بالای برج به پایین نگاه می‌کنید، یعنی حس مافوق بودن به دیگران دارید. خود درون‌تان مغرور است. نشانگر ارتقای شرایط فعلی‌تان است. یک محیط اجتماعی رضایتبخش‌تر را تجربه خواهید کرد. ادامه‌ی خواب‌تان از «پرسیدم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 9. سلام،خواب دیدم پایین یه دیوار خیلی بزرگ تو بیابان با دو تا بچه ایستادم ،بچه ها را فرستادم روی دیوار ،خودم میترسیدم اول که از دیوار بالا برم اما وقتی دست گذاشتم به دیوار خیلی راحت رفتم روی دیوار ،پیش خودم میگفتم من قبلا هم از این طور دیوارها بالا رفتم، لطفا بفرماییدتعبیرش چیه؟ممنون

  • سلام! خواب‌تان گویای فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. گویای جنبه‌ای از خودتان و ویژگی‌های بچگانه‌تان است. ممکنست به حالت بچگانه‌تان برگردید و مشتاق گذشته‌تان باشید. می‌کوشید تمایلات سرکوب‌شده و امیدهای به جایی نرسیده‌تان را ارضا کنید. شاید چیزی باشد که لازمست بزرگ شدن و پرورشش را ببینید. زمانی را برای پرورش کودک درون‌تان بگذارید! تعبیر دیگر: ممکنست گویای بی‌گناهی، خلوص، سادگی و نگرش بی‌خیال‌تان باشد. بیانگر محدودیت، مانع‌ها و حد و مرز است. مانعی وجود دارد که جلوی پیشرفت‌تان را می‌گیرد. تعبیر دیگر: خیلی به عادت‌ها و شیوه‌ی فکری قدیمی‌تان خو گرفته‌اید. حس می‌کنید گیر کرده‌اید.

 10. سلام!

  من دیشب خواب دیدم که به قصد کمک یکی به یه محل ناشناخته میرم با دوستام بعدش همه دوستام تو ماشین مینشینن ولی میگن واسه تو جاه نیست بعد یکی صدا میزنه که اهای اینجا جاست واست ولی ماشین حرکت میکنه و من توی اون محل ناشناخته تنها میمونم سعی میکنم برگردم خونم یه مسیری خیلی طولانی رو طی می کنم از یکی‌میپرسم برام راه رو نشون میدی خیلی راه عجیبی بود راه پله های خشتی روی یه جایی‌مثل تپه بود من با خیلی سختی تونستم خودمو به بالا برسونم بعدش گفتم اوووه همینه! راهیه که اومده بودم بعد به خیلی راحتی پایین میشم و یه نفس راحت میکشم.

  جهان سپاس ازین سایت مفید تون!✋

  • سلام! خواب‌تان گویای جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: گویای اخبار مثبت است. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف‌ها است. زندگی را با روشی مطمئن می‌پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! گویای شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. نمادی از تغییر و تحول است. گویای تغییر در زندگی‌تان است. اگر ترسیده‌اید یا گم شده‌اید، یعنی آماده‌ی تغییر نیستید. آماده نیستید گذشته را پشت سر گذارید. اگر در این مکان ناشناخته، هیجان‌زده یا خوشحالید، یعنی برای تغییر آماده‌اید. به سطح بالاتری از درک و شعور دست می‌یابید. در سفر معنوی، احساسی یا مادی‌تان پیشرفت می‌کنید. خواهش می‌کنم؛ موفق باشید!

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور