معنی شعر دوست آن باشد که گیرد دست دوست چیست؟

معنی شعر دوست آن باشد که گیرد دست دوست یکی از فعالیت‌های کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم است که برای پاسخ به سوال دیگر آن در درس آداب دوستی با توجه به توصیه های درس بیان می شود.

معنی شعر دوست آن باشد که گیرد دست دوست

 

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – در درس دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم یعنی درس «آداب دوستی» این سوال مطرح شده که معنی شعر دوست آن باشد که گیرد دست دوست چیست؟ دانش آموز با توجه به توصیه های درس آداب دوستی معنی آن را بیان می کند. 

 

معنی شعر دوست آن باشد که گیرد دست دوست

معنی شعر دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی مربوط به کدام یک از توصیه های مربوط به دوستی در درس «آداب دوستی» است؟

شعر:

دوست آن باشد که گیرد دست دوست

در پریشـــــــــان حالی و درماندگی

 

معنی شعر دوست آن باشد که گیرد دست دوست

 

معنی:

  • دوست کسی است که موقع ناراحتی و گرفتاری دست دوست خود را بگیرد و به او کمک کند. کسی که در سختی ها دوست خود را تنها می گذارد را نباید دوست دانست. 
  • این شعر مربوط به این توصیه آداب دوستی است که: دوستان باید در مسائل و مشکلات با هم همدردی کنند و به هم کمک برسانند .
  • دوست واقعی کسی است که در همه حال (خوشی و ناخوشی) یار و یاور دوست خود باشد.

  • دوست حقیقی آن شخصی است که همانطور که در شادی و آسایش و آرامش با توست، در سختی ها و مشکلات و غم ها نیز یار و یاور تو و در کنار تو باشد.

 
شما می توانید ۵ انشا در مورد دوست و دوستی را نیز در ستاره بخوانید. 
 


ستاره
Logo