معنی ضرب المثل ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است

معنی ضرب المثل ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است این است که هرگز برای شروع و اقدام دیر نیست و نباید نا امید بود. همیشه فرصت تلاش دوباره و به نتیجه رسیدن وجود دارد. ارزش وقت را باید دانست.

معنی ضرب المثل ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – بسیاری از ضرب المثل های فارسی بر پایه تمثیلی از حیوانات هستند، یکی از این ضرب المثل ها درباره حیوانات، ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است می باشد که به طور مختصر «ارزش وقت را دانستن» معنی می دهد. اما این از آن ضرب المثل هایی است که می‌تواند همچون تیغ دو لبه عمل کند. شاید شما هم از آن دسته افراد بیخیالی هستید که برای سستی و تعلل خود بهانه می آورید و می‌گویید ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است! اگر از این مثل چنین استفاده ای می‌کنید، دچار سوء تفاهم شده اید، پس این مطلب را بخوانید. 

 

معنی ضرب المثل ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است

یعنی هیچ وقت برای انجام کاری دیر نیست و همیشه میتوان شروع کرد. همیشه برای شروع و تلاش فرصت هست.

این ضرب المثل قدیمی بسیار رایج و پر کاربرد است. همانگونه که ماهی همیشه در دریا موجود است، فرصت ها نیز در زندگی همیشه وجود دارند و نباید نامید شد و دست روی دست گذاشت. باید فرصت ها را غنیمت بدانیم، همیشه تلاش کنیم و هرگز  فکر نکنیم برای اقدام کردن دیر شده است و یا بگوییم: دیگه از ما گذشت … در واقع تاکید این مثل، پرهیز از بی اقدامی و نا امیدی است. 

اما کاربرد و معنای اشتباهی که بسیاری افراد از این ضرب المثل دریافت می‌کنند؛ این است که عجله نکن، همیشه وقت هست! اما باید بدانید که به هیچ وجه اینگونه نیست! حتی اگر به نظر شما از قدیم این را گفته باشند! هر کاری زمانی دارد و اگر از آن زمان بگذرد ممکن است زیانی جبران ناپذیر در زندگی داشته باشد. فرض کنید می‌خواهید به خاطر کار اشتباهی از کسی عذرخواهی کنید، اما آنقدر این کار را به تعویق می‌اندازید که آن شخص را از دست می‌دهید! 

 

معنی ضرب المثل ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است

 

معادل انگلیسی ضرب المثل ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است

  • It is never too late to mend : هیچ وقت برای تغییر مسیر زندگی، یادگیری و … دیر نیست
  • Never late to mend : (معنی to mend : اصلاح کردن و بهبود دادن است.) هیچ وقت برای انجام هیچ کاری دیر نیست.

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo