شکر زبانی چیست؟

شکر زبانی چیست؟ شکر نعمت های خداوند با کلام و گفتار را شکر زبانی می‌گویند. در مورد شکر زبانی روایت‌ها و حدیث‌های مختلفی وجود دارد.

شکر زبانی چیست

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – شکر نعمت‌های خداوند به دو شکل زبانی یا غیرزبانی قابل انجام است. شکر زبانی نعمت‌ها همان سپاسگزاری به زبان است؛ مانند اینکه بگویید خدایا شکرت یا «شکرا لِلّه» در واقع در شکر زبانی فرد شکر گزار در حد فهم خود از آفریدگارش به تمجید و شکرگزاری از خالق خود می‌پردازد؛ چناچه خداوند یکتا در قرآن کریم پس از آنکه پیامبر (ص) را بی نیاز کرد و از تهیدستی و بینوائی نجات داد، به ایشان دستور داد تا به پاس این نعمات، از موهبت پروردگارش  سخن گوید.

 

شکر مخلوق و شکر خالق

آنگونه که از روایات و توصیه‌های پیشوایان دینی بر می‌آید، شکر مخلوق خود راهی است به سوی شکر خالق. بطور مثال در روایات از ائمه و پیامبر اکرم آمده است که:

  • امام سجاد (ع) فرمود: سپاسگزارترین شما برای خدا سپاسگزارترین شما است برای مردم.
  • امام رضا (ع) نیز فرمودند: کسی که سپاس نعمت دهنده خود را از خلایق و آفریده شدگان نکند، شکر خداوند عزوجل را نکرده است.
  • پیامبر اکرم در این خصوص فرمودند: هر که شکر مخلوق را انجام ندهد شکر خالق و آفریدگار جهان را انجام نداده است.

از این رو می‌توان اینگونه استباط کرد که تشکر از دیگران می‌تواند منجر به شکر زبانی از خداوند شود.

وقتی این زمینه سازی قلبی و باطنی صورت گرفت، چشمه‌های شكر از دل به زبان جاری می‌شود و رضایت و پذیرشی كه در قلب شکل گرفته، به رفتار و گفتار نیز منقل می‌شود. انسان با حسی برخاسته از سرشت و فطرتش، دوست می‌دارد همه جا ذكر خیر منعمش باشد، پی این است كه همه از او بگویند و بشنوند. از یادآوری او لذت می‌برد ، نام بردن و سخن از فضایل او برایش روح بخش و فرح انگیز است. در واقع خدای متعال با اعطای عقل لزوم شكر زبانی را به او فهمانده و این معرفت را در فطرت او قرار داده است.

 

نمونه هایی از شکر زبانی

شکر زبانی را می‌توان به گونه‌های مختلف انجام داد. بطور مثال اگر کسی در کاری به ما کمک کرده، می‌توانیم با دعای خیر کردن برای او این کار را انجام دهیم؛ برای انجام این کار باید دست به دعا برداریم و از خدا بخواهیم كه به او پاداش خیر عطا كند.

شیوه دیگر انجام شکر زبانی گفتن عبارت “الحمدلله” است. امام  صادق (ع) در این خصوص فرموده‌اند که شكر هر نعمتی هر چند بزرگ این است كه خدای متعال را به خاطر آن حمد كنی.


ستاره
Logo