معنی شعر باد بهاری وزید از طرف مرغزار از سعدی

شعر باد بهاری وزید از طرف مرغزار از سعدی اشاره به معرفت آفریدگار و درک بیشتر هستی دارد. قالب شعری این ابیات غزل هستند.

معنی باد بهاری وزید از طرف مرغزار

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – سعدی شیرازی شاعر مشهور ایرانی، مفاهیم عرفانی را به گونه‌ای بیان می‌کند که به سادگی در روح و جان هر خواننده‌ای جای می‌گیرد. به پاس اشعار بی‌نظیر این شاعر جاودانه در تقویم شمسی روز یکم اردیبهشت به نام روز سعدی نامگذاری شده است. شعر باد بهاری وزید از طرف مرغزار در قسمت ملحقات و مفردات دیوان اشعار سعدی آمده است و قالب آن غزل است. در ادامه با بررسی معنی و مفهوم این شعر همراه ما باشید.

 

معنی شعر باد بهاری وزید از طرف مرغزار

باد بهاری وزید از طرف مرغزار
باز به گردون رسید، ناله ی هر مرغ زار

معنی: باد بهاری از سمت سبزه زار (چمنزار) شروع به وزیدن کرد تا جایی که باعث شد دوباره آواز هر پرنده ی کوچک و ناتوان هم از شوق به آسمان برسد.

آرایه: به گردون رسیدن ناله: کنایه از بلند بودن ناله و فریاد

 

~~~✦✦✦~~~

 

خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع
ناله ی موزون مرغ، بوی خوش لاله زار

معنی: برخیز و از وزش باد بهاری و آواز آهنگین و زیبای پرنده ها و بوی خوب گل ها بهترین استفاده را بکن و قدرش را بدان.

آرایه: غنیمت شمردن: کنایه از قدر و ارزش چیزی را دانستن

 

~~~✦✦✦~~~

بنر-هومکا-ستاره

 

هرگل و برگی که هست، یاد خدا می کند
بلبل و قمری چه خواند؟ یاد خداوندگار

معنی: همه گل و گیاهانی که در طبیعت هستند، خداوند را یاد می‌کند. بلبل و قمری چه می‌خوانند؟ بلبل و قمری هم با آوازِ خود، خداوند را یاد می‌کنند.

~~~✦✦✦~~~

 

برگ درختان سبز در نظر هوشیار
هر ورقش دفتری ست، معرفت کردگار

معنی: در نظرِ انسان هوشیار و آگاه و اندیشمند، حتی برگ درختانِ سبز نیز مانند کتابی است که به آن نگاه می‌کند و نشانه ای برای عظمت و شناخت قدرت خداوند در آفرینش پیدا می‌کند.

 

کلمات قافیه: مرغزار، زار، لاله زار، خداوندگار، کردگار

ردیف: ندارد

 

غزلیات، مثنوی و رباعیات سعدی از جمله بهترین منابع فرهنگی برای بالا بردن سطح درک و شعور انسانی است. حکایت‌های زیبای گلستان به شما درس زندگی می‌دهد و اشعار عاشقانه سعدی شما را در ورطه عشق غرق می‌کند.


ستاره
Logo