مفهوم و معنی الهی دلی ده که در کار تو جان بازیم

الهی دلی ده که در کار تو جان بازیم از نثرهای خواجه عبدالله انصاری است که در قالب نثر مسجع گفته شده است. خواجه در این نثر از خدا می‌خواهد که شجاعتی به او دهد تا جانش را فدا کند.

معنی الهی دلی ده که در کار تو جان بازیم

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – شیخ‌الاسلام ابو اسماعیل عبدالله بن ابی‌منصور محمد معروف به خواجه عبدالله انصاری، پیر انصار و پیر هرات در سال ۳۸۴ هجری خورشیدی، در هرات بدنیا آمد. خواجه عبدالله انصاری از خود آثار و تالیفات ارزشمندی به یادگار گذاشته است که از آن میان می‌توان به مناجات‌نامه، طبقات الصوفیه، نصایح، زادالعارفین، کنزالسالکین، قلندرنامه، محبت‌نامه، هفت‌حصار، رساله دل و جان، رساله واردات، الهی‌نامه و منازل السائرین اشاره کرد. مناجات‌های بی‌نظیر خواجه عبدالله با خدا از جمله بهترین نثرها و اشعار مناجات با خدا است که تا امروز الهام بخش هزاران عاشق و دلسوخته الهی است.

 

معنی الهی دلی ده که در کار تو جان بازیم - درس ستایش فارسی هفتم

 

معنی الهی دلی ده که در کار تو جان بازیم

از زیباترین مناجات‌های پیر هرات می توان به مناجات زیر اشاره کرد که زیر هر جمله معنای ساده و روان آن نوشته شده است.

الهی دلی ده که در کار تو جان بازیم
معنی: خدایا شجاعتی بده تا جانمان را در راه تو فدا کنیم.
 
جانی ده که کار آن جهان سازیم 
معنی: خدایا توانی بده تا برای پس از مرگ آماده باشیم.
 
دانایی ده که از راه نیفتیم
معنی: خدایا علمی بده تا گمراه نشویم
 
بینایی ده تا در چاه نیفتیم
معنی: بینش و آگاهی بده تا گمراه نشویم.
 
دست گیر که دست آویز نداریم
معنی: کمک کن زیرا یاوری نداریم.
 
توفیق ده تا در دین استوارشویم
معنی: موافقت کن تا در دین قوی باشیم.
 
نگاه دار تا پریشان نشویم
معنی: ما را در راه راست محافظت کن تا آشفته و پریشان نشویم.
 
خواجه عبدالله انصاری از مشهورترین عارفان در نثر مسجع است

نثر مسجع: اگر کلماتی مانند قافیه در نثر بیاید، به آن سجع می‌گویند. مانند: (سازیم و بازیم)، (راه و چاه) و نثری که در آن سجع به کار رفته است، نثر مسجّع می‌گویند.

کاربر گرامی اگر معنی یا مفهومی متفاوت در ذهن دارید آن را در قسمت نظرات با دیگر کاربران ستاره به اشتراک گذارید.


ستاره
Logo