تعبیر خواب آتشکده – دیدن آتشکده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آتشکده از دیدگاه ابن سیرین به معنای رفتن به جایی مکروه است و ابراهیم کرمانی دیدن آتشکده در خواب را جایگاهی برای مردم نادان می‌داند.

ستاره | سرویس سرگرمی – آتشکده به گونه‌ای از نیایشگاه‌های زرتشتیان گفته می‌شود که در آن آتش در جایگاه ویژه‌ای قرار گرفته است. مهمترین نیایش‌های دینی زرتشتیان در آتشکده و در برابر آتش انجام می‌گیرد. از آنجایی که در زمان اسلام مقدس شمردن آتش نکوهیده شده، دیدن آتشکده در خواب نیز معنا و مفهوم نیکویی نخواهد داشت.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب آتشکده - دیدن آتشکده در خواب

 

تعبیر خواب آتشکده

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آتشکده رفتن به جایی مکروه و ناصواب است.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: آتشکده جایگاه مردم احمق و خالی است. اگر ببیند که در آتشکده رفت و از آنجا چیزی به وی رسید، دلیل کند که به آن اندازه چیزی که رسیده است، مذلت و خواری به وی رسد، لیکن از بدی برهد و سرانجام پشیمانی خورد.
 

 

تعبیر خواب عبادتگاه

ابن سیرین می‌گوید: اگر بیند که عبادت در مسجد یا در صومعه کرد، دلیل که خیرات بسیار کند. اگر درجایی مکروه کرد، تأویل به خلاف این بود.
مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر در خواب ببینیم عبادت می‌کنیم خوب است به خصوص اگر در مسجد یا یکی از زیارتگاه‌ها باشد ضمناً گویای این است که از این جهت قصور کرده‌ایم و کمبود داریم. این واقعیت را ضمیر ناخودآگاه ما گواهی می‌دهد. نماز خواندن در خواب بسیار خوب است.
 

از مشهورترین آتشکده‌هایی که در ایران موجود هستند می توان به آتشکده یزد و آتشکده آذرگشسب در آذربایجان غربی اشاره کرد. آیا شما رویایی با مضمون آتشکده داشته‌ و نیاز به تعبیر خواب آتشکده دارید؟ لطفا تجربیات خود را با دیگر کاربران مجموعه تعبیر خواب ستاره به اشتراک گذارید.
نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور