تعبیر خواب آتشکده – دیدن آتشکده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آتشکده از دیدگاه ابن سیرین به معنای رفتن به جایی مکروه است و ابراهیم کرمانی دیدن آتشکده در خواب را جایگاهی برای مردم نادان می‌داند.
تعبیر خواب آتشکده
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – آتشکده به گونه‌ای از نیایشگاه‌های زرتشتیان گفته می‌شود که در آن آتش در جایگاه ویژه‌ای قرار گرفته است. مهمترین نیایش‌های دینی زرتشتیان در آتشکده و در برابر آتش انجام می‌گیرد. از آنجایی که در زمان اسلام مقدس شمردن آتش نکوهیده شده، دیدن آتشکده در خواب نیز معنا و مفهوم نیکویی نخواهد داشت.

 

تعبیر خواب آتشکده - دیدن آتشکده در خواب

 

تعبیر خواب آتشکده

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آتشکده رفتن به جایی مکروه و ناصواب است.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: آتشکده جایگاه مردم احمق و خالی است. اگر ببیند که در آتشکده رفت و از آنجا چیزی به وی رسید، دلیل کند که به آن اندازه چیزی که رسیده است، مذلت و خواری به وی رسد، لیکن از بدی برهد و سرانجام پشیمانی خورد.
هر کس با هر مذهب و دینی می‌تواند رویای مربوط به عبادتگاه خود را ببیند. برای مسلمانان مسجد و برای مسیحیان دیدن کلیسا در خواب رایج است. برای آگاهی از تعبیر خواب کلیسا و تعبیر خواب مسجد به مجموعه تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب عبادتگاه

ابن سیرین می‌گوید: اگر بیند که عبادت در مسجد یا در صومعه کرد، دلیل که خیرات بسیار کند. اگر درجایی مکروه کرد، تأویل به خلاف این بود.
مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر در خواب ببینیم عبادت می‌کنیم خوب است به خصوص اگر در مسجد یا یکی از زیارتگاه‌ها باشد ضمناً گویای این است که از این جهت قصور کرده‌ایم و کمبود داریم. این واقعیت را ضمیر ناخودآگاه ما گواهی می‌دهد. نماز خواندن در خواب بسیار خوب است.
 

از مشهورترین آتشکده‌هایی که در ایران موجود هستند می توان به آتشکده یزد و آتشکده آذرگشسب در آذربایجان غربی اشاره کرد. آیا شما رویایی با مضمون آتشکده داشته‌ و نیاز به تعبیر خواب آتشکده دارید؟ لطفا تجربیات خود را با دیگر کاربران مجموعه تعبیر خواب ستاره به اشتراک گذارید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo